افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 15 آوریل , 2013 لینک کوتاه خبر :

برمه؛ درآتش مسلمان ستيزي

دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمانان، اين روزها در هركجاي دنيا عليه ملت هاي مظلوم و كشورهاي مسلمان نشين، انواع جنايتها را مرتكب شده و به بهانه هاي واهي و نادرست به قتل و كشتار مردم بي دفاع و بي گناه مي پردازند.

آنان روزانه مرتكب هزاران جرم و جنايت مي شوند و همه روزه بيش از پيش بر شدت ظلم و جنايت ها افزوده و بدون ترس از خدا و بشر همچنان سرگرم نسل كشي مسلمانها هستند؛ از قبله نخستين گرفته تا برمه و چچن، از سوريه گرفته تا افغانستان و پاكستان همه و همه زير آتش خشم دشمنان گلوله باران مي شوند؛ خانه هاي مسلمانان بر اثر اصابت موشك ها و بمباردمان هاي هوايي دشمنان از سقف بر سر زنان و كودكان فرو مي ريزند؛ جوانان مسلمان در حاليكه نو پا به سن جواني گذاشته بر اثر حملات ددمنشانه دشمنان خونخوار، باهزاران اميد و آرزو شهيد مي شوند؛ طوفان ظلم دشمنان تا حدي وسيع و گسترده است كه جشن هاي عروسي و خوشي هاي مسلمانان را تبديل به ماتم و غم نموده و داغ فرزندان دلبند را بر دل خسته و رنجديده پدران و مادران مي گذارد؛ اين سنگدلان آخر زمانه چنان قسي القلب هستند كه حتي بر نوزادان شير خوار و اطفال معصوم نيز رحم ننموده و در نهايت سنگدلي به طرز فجيعي آنها را نيز به شهادت مي رسانند؛ اما چرا و به كدامين گناه؟!؟
چرا دست ستمگر تا اين حد قوي شده و به كدامين گناه مسلمانان را قتل عام مي كنند؟؟؟
چرا دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمين تا اين حد جسور شده اند و با كدامين مجوز ريختن خون مسلمانان مباح و آسان شده است؟؟؟
چرا در اين زمانه گفتن كلمه مسلماني جرم شده و به كدامين سند مسلمانان مجرم شناخته شده اند؟!؟
چرا سرزمين ها و اراضي مسلمين تصاحب و اشغال شده و با حكم كدامين قانون، امنيت جان و مال مسلمانان سلب گرديده است؟؟؟
سازمانهاي نام نهاد مدافع حقوق بشري كجاهستند كه ناقوس فريادرسي آنها گوش عالم را كر نموده چرا فرياد مظلومان برمه را نمي شنوند و براي توقف جرم و جنايت هاي نامحدودي كه آنجا عليه مسلمين صورت مي گيرد دوسيه تشكيل نمي دهند و يك دادگاه بين المللي براي رسيدگي به فاجعه انساني برمه راه اندازي نمي كنند؟
چه شده حقوق بشر را؟ اين سهل انگاري نابخشودني و سكوت آزار دهنده آن نهادهاي به اصطلاح فريادرس بشر از براي چيست؟ نكند براي آنها مردم مسلمان برمه از نوع بشر نيستند؟ يا سازمان ملل و نهاد به اصطلاح مدافع حقوق بشرآن، فقط مدافع بشري هستند كه مسلمان نباشند؛ يا نكند در اين عصر پيشرفته و تكنولوژي دنيا از حال زار مردم برمه بي خبر هستند؟؟؟
رسانه ها كجا هستند كه امروزه چرا در مقابل ستم ستمگران مسلمانان برمه زبان لال گرفته و چيزي نمي گويند و چرا كور گشته اند و اندكي از آن صحنه هاي تكان دهنده و رقت انگيز ستمديدگان برمه را به تصوير نمي كشند؟ چرا؟
قدرت هاي جهاني كه لاف بشر دوستي سر مي دهند و دفاع از حقوق انسانيت را جار مي زنند كجا هستند كه عليه جنايات حكومت ستمگر و بودائيان برمه قطعنامه صادر كنند و براي كمك به مظلومين آن كشور، عمله نجات گسيل داشته و براي دلجويي بي نوايان آن ديار، بسته هاي كمكي اعزام نمايند؟
آنهايي كه به پندار غلط خويش بر كشورهاي مثل عراق و افغانستان به بهانه نجات بشريت مظلوم، ارتش تا دندان مسلح فرستادند و اين دوكشور مسلمان را به خاك و خون كشيدند؛ امروز كجا هستند كه به داد بشريت مظلوم در برمه برسند؟ چرا سكوت كرده اند؟ چرا ترسيده اند؟ چرا اقدامي نمي كنند؟ چرا حداقل در بيانات رسمي، اين اعمال ضد بشري بودائيان و عمال جنايت پيشه برمه را محكوم نمي كنند؟ آيا جز اين است كه در آنجا منافعي نمي بينند؟ آيا جز اين است كه براي آنها خون مسلمانان مهم نيست؟ آيا جز اين است كه عمال برمه زير ديد مستقيم ايادي استكبار جهاني مرتكب جنايت مي شوند؟ آيا جز اين است كه حكومت ظالم برمه انواع ظلم و ستم در حق مسلمانان برمه را از خود قدرت هاي استكباري منطقه و جهان، الگو برداري مي كند؟
راستي رهبران كشورهاي اسلامي كجا هستند؟ آنها را چي شده كه عليه جنايات هولناكي كه بر مسلمانان برمه رواداشته مي شوند سكوت اختيار كرده و چيزي نمي گويند؛ مگر آنهايي كه در برمه قتل عام مي شوند مسلمان نيستند؟ مگر مسلمانان با هم برادر و يكي نيستند؟ مگر مرز مشترك ما مسلمانان با مسلمانان برمه اسلام نيست؟ مگر مرز اسلام از مرز جغرافيايي برتر نيست؟ پس چرا رهبران كشورهاي اسلامي مظلوميت مسلمانان برمه را نشنيده و نديده مي گيرند و چرا عليه حكومت ظالم برمه و حاميان آن كشور در سطح بين الملل اقدامي فرايند شان و اعتيار خويش نكرده و عليه جنايات بي نظير و وحشيانه دولت و افراطيون بودايي، عكس العمل جدي نشان نداده و براي حل اين موضوع دردناك و خانمانسوز تا اكنون اقدام لازم اتخاذ نكرده اند؟
واقعا كه مسلمانان چه مظلوم و بدون يار و ياوراند ؛ وقايعي كه اين روزها در كشور برمه در حال رخ دادن است و تا اكنون اتفاق افتاده خيلي دشوار خواهد بود كه بتوان با نوك قلم به شرح آن پرداخت؛ چه در آنجا صحنه هايي از نسل كشي دوران قديم به روايت تاريخ كهن دريادها تداعي مي شوند؛ چيزي كه امروزي ها در بوته فراموشي سپرده و يا آن جنايات ضد بشري تاريخ قديم را به افسانه تعبير مي كنند؛ اما آنچه كه در برمه از آتش زدن خانه ها (اماكن مسكوني) و مساجد (اماكن مذهبي) و آتش زدن اجساد زنده و مرده مسلمانان اعم از زن و مرد، پير و جوان، طفل و نوجوان و هزاران وحشي گري نانوشته و هزاران درد ناگفته و هزاران تصويرناديده از صحنه هاي دلخراش و تكان دهنده نقل مي شوند شكي نيست كه حقيقت داشته و واقعيت هاي تلخ روزگار ماست.
آنچه در برمه مي گذرد آتش بغض، كينه و عداوت شعله ور شده چند صد ساله دشمنان اسلام و مسلمين است كه ساليان سال دشمنان، اين آتش خشم را در درون خود مخفي نگه داشته بودند و امروزه بنام بودائيسم افراطي عليه مسلمين چون مصبيبتي مهلك بروز مي دهند؛ اما اين تنها برمه نيست كه در آتش مسلمان ستيزي مي سوزد بلكه افغانستان عزيز و ديگر كشورهاي مسلمان نشين نيز به سبب بي ننگي، عدم صلاحيت كافي و وابستگي رهبران وطنفروش، ايمان فروش و وجدان فروش به غرب (و مخصوصا به اهل كتاب يهود و نصاري) روزانه به همان سرنوشت مسلمانان مظلوم برمه گرفتار هستند؛ و تنها راه نجات از اين باتلاق عذاب دستور هميشه جاويد قرآن؛ يعني جهاد دستجمعي عليه كفار و دشمنان است، در غير آنصورت اين وضعيت دشوار همچنان دامنگير امت اسلام خواهد بود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار