افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 12 آوریل , 2013 لینک کوتاه خبر :

بايسته هاي صلح پايدار براي افغانستان

افغانستان با گذراندن بيش از يك دهه، اكنون در وضعيت حساسي قرار گرفته است. با آنكه كمكهاي همه جانبه جامعه جهاني با افغانستان بود، اما اين كشور نتوانست بسياري از پروسه هاي بزرگ ملي را به پايان برساند. چنان كه جنگ عليه تروريزم به پايان نرسيده، پروسه صلح نيز كه بعد از جنگ آغاز شد و قرار بود، خاتمه اي بر جنگ باشد، هنوز در اول راه است.
نقش دولتمردان افغانستان، گروه هاي سياسي، كشورهاي حاضر در جنگ عليه تروريزم، و در نهايت مردم افغانستان در اين مورد سرنوشت ساز است. اين ها همه در يك طرف قضيه هستند، در مقابل طالبان كه در طرف ديگر جنگ قرار دارند، نيز بايد خواست و نظر خود را اعلام نمايند. بر اساس گفته ها و اظهارات طالبان، اين گروه حاضر نيست با دولت افغانستان دور ميز مذاكره جمع شوند.
كشورهاي ديگري نيز كه وزنه ها و قدرتهاي برتر دنيا هستند، سعي و تلاش فراواني كرده اند تا پروسه صلح را، نه از مجراي دولت افغانستان، بلكه از مجراي خودشان به پيش ببرند. اما همه اينها راه به جايي نبرده اند و حد اقل تا هنوز، طالبان همچنان بر طبل جنگ مي نوازند و هر از گاهي با اجراي عمليات هاي انتحاري و بمب گذاري هاي كنار جاده اي و قتل مامورين عالي رتبه و پايين رتبه دولتي، تلاش مي كنند حضور خود را به اثبات برسانند.
مسايل مختلفي در زمينه صلح با طالبان مطرح است. اول اينكه آيا طالبان حاضر به صلح با دولت افغانستان هستند، و آيا طالبان مي توانند مسايل مورد اختلاف خود را با كشورهايي مانند ايالات متحده امريكا حل نمايند و به نوعي آتش بس و صلح دست يابند؟ از سوي ديگر با آنكه دولت فعلي تلاش فراوان دارد تا به صلح با طالبان دست يابد، اما اين نگراني وجود دارد كه طالبان نخواهند تا به زودي حاضر به صلح با دولت شوند. در اين صورت پروسه صلح با طالبان به دولت آينده به ميراث خواهد رسيد. و اين زماني است كه همه نيروهاي خارجي خارج خواهند شد و هم دولت افغانستان انتخابات رياست جمهوري ديگري را تجربه خواهد كرد.
در اين صورت، آنچه براي امروز افغانستان مهم است، پايه گذاري پروسه اي شفاف، سالم و مورد قبول همه افغانها است. افغان ها در طول يازده سال گذشته، آنقدر دستاورد داشته اند كه امروز نگران از دست رفتن آن باشند. اين دستاوردها به بهايي گزاف براي افغانها تمام شده است. از دست دادن آنها براي افغانستان كه تجربه كوتاه دموكراسي را با خود دارند، سخت و دشوار است.
در صورتي كه پروسه صلح با طالبان در اين دولت به سرانجام نرسد، افغانها چه مي توانند داشته باشند تا اين پروسه را در دولت بعدي به پيش ببرند؟ آنچه افغانستان براي پيشبرد پروسه صلح در آينده با خود خواهند داشت، چيزي جز اساساتي كه امروز گذاشته شده نخواهد بود. كوتاه آمدن در مقابل طالبان و امتياز دادن به آنها و يا هر نوع عمل ديگري كه باعث شود طالبان قوت قلب زيادتري براي ادامه جنگ پيدا كنند براي افغانستان يك خطر به حساب آمده و توان نيروهاي ملي را در مقابل آنان خواهد كاست.
بنا بر اين كشورهايي كه درگير در جنگ عليه تروريزم در افغانستان هستند، و دولت افغانستان و همه نهادهايي كه به نحوي در اين امر دخيل هستند، نبايد با ديدي محدود به مسايل افغانستان و مسئله صلح بنگرند. برنامه اي كه نظريات همه مناطق جغرافيايي، گروه هاي سياسي و اكثر مردم افغانستان را با خود داشته باشد و در عين حال ضمانتي باشد براي دستاوردهايي كه افغانستان در طول يازده سال گذشته كسب كرده است، مي تواند افغانستان را در حال و آينده براي پيشبرد گفتگوهاي صلح ياري رساند.
هر نوع پنهان كاري در پيشبرد پروسه صلح از طرف هر جانب و هر نهادي كه باشد، نه تنها به ضرر دولت و مردم افغانستان است، بلكه زمينه اي خواهد بود براي ادامه ناامني در منطقه و جهان.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار