- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازی بی سرانجام اشغالگران در افغانستان

بیش از یک دهه از اشغال کشور ما توسط دولت متجاوز و ضد بشری آمریکا زیر شعار عوام فریبانه مبارزه علیه تروریزم، دموکراسی، حقوق بشر و … گذشت. آمریکا، طالب را که در یک روز خلق نموده بود در هفت روز از دید “مطبوعات آزاد جهان” و جغرافیای افغانستان ناپدید ساخت، در مقابل درین مدت ده ها هزار هموطن بیگناه ما را زیر بمب های طیارات و عملیات های شبانه به شنیع ترین شکل پاره پاره کرد. بعد با راه اندازی جنگ های مجازی با طالبان بر حضور نظامیش در کشور ادامه داد و برای فریب ملل جهان و توده های نگون بخت ما تبلیغات و توجیهات سراپا دروغین و درعین حال “آکادمیک” را توسط مطبوعات و روشنفکران جیره خوارش راه انداخت.
آمریکا با این عملش برای ثابت می سازد که از مزدبگیران بنیادگرای طالبانی دست بردار نیست و آنان را هنوزهم وسیله مناسبی برای اسارت مردم افغانستان و سایر اهداف آزمندانه‌اش در منطقه قابل استفاده میداند.
آمریکا چون بیشتر ازین توان پرداخت مصارف جنگ به دو طرف منازعه در کشورما را ندارد و بحران مالی جاری سرانجام شاهرگ اردوی چند صد هزارنفری اش را فشرده بنأ میخواهد افغانستان را با مصارف کمتری در چنگالش داشته و بازگشت مأموران سابقش را در قدرت را مهیا سازد، چیزی که برای مردم ما ارمغان دیگری جز اختناق، سرکوب، چپاول و مصایب هولناک تری به دنبال نخواهد داشت. ایجاد پایگاه نظامی و سپردن اراضی کشور به متجاوزین عزت و عصمت هم میهنان ما بصورت رسمی و قانونی، مهمترین دغدغه استراتژیک آمریکا بود، هدفی که استعمار انگلیس و روس سالها نتوانستند به آن دست یابند. آمریکا با توسل به مأمورین سیاسی اش در لویه جرگه دستوری بسادگی به تحقق آن نزدیک شد.
مردم ما می پرسند، تا دیروز که گلبدین و ملاعمر در لیست سیاه آمریکا و متحدین قرار داشتند؛ بر کله بی قیمت هر یک شان میلیون ها دلار جایزه گذاشتند؛ خون های فراوانی زیر نام مبارزه با آنان بر زمین ریختند؛ چه شد که یکباره این تروریست ها شامل لیست سفید گردیدند و با اعزاز و احترام به کاخ ریاست جمهوری راه داده شدند تا این دو جانی و دو باند آدم کش دیگر هم بر سرنوشت ملت ما حاکم باشند؟ مسئولیت این همه خون بیگناهانی که طی ده سال تجاوز، انتحار، ترور وکشتار ریخته شد و منجر به تباهی هستی مردم ستمدیده ما گردید بدوش کیست جز آمریکا، متحدین ناتو ونوکران رنگارنگش در دستگاه حاکم.
کرزی با وجود نمایش اختلافات ساختگی و مسخره اش با آمریکا، به ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر موافقت نمود و با سران شان بصورت رسمی و علنی وارد معامله شد؛ با گلبدین هم آغوش گردید، طرح او را در دولت آینده “رسانه‌ای” کرد و به رسم احترام دستار سیاه با مارک آمریکایی را به وی اهدا نمود. از جانب دیگر جوبایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از دهسال موش و پشک بازی با تروریست های بنیادگرا گفت “طالبان دشمن آمریکا نیستند”، واقعیتی که مردم افغانستان از ابتدا می دانستند که یک گروه مزدور و دست پرورده بیگانگان و دستگاه های جهنمی “سیا” و “آی اس آی” چطور ممکن است دشمن آمریکا باشند؟ آنان تنها دشمنان قسم خورده مردم افغانستان اند و بس.
ازین همه معامله و ساخت و باخت ها معلوم است که آمریکا هنوز هم پدر و مادر تنی تمامی تروریست ها از جنس طالبی است و سیاست اتکا به آدم کشان بنیادگرا کماکان در راس برنامه‌های منطقوی اش قرار دارد چون آنان را نیروهای خودفروخته و خاین به ‌وطنی میداند که می شود همه را به آسانی در بدل پول و مقام خرید و منحیث چوب دست هایش در افغانستان مورد استفاده قرار داد.بر اساس این سیاست، دور نخواهد بود روزی که آمریکا همانگونه که سرکردگان مزدور و ستمکار طالبی چون ملا متوکل، ارسلا رحمانی، ملا ضعیف و دیگران را صاحب آرگاه و بارگاه ساخت، سایر رهبران این گروه خاین و خونخوار مانند خیرالله خیرخواه، ملا عبیدالله آخوند، ملا ترابی،‌ نورالله نوری، عبدالحق واثق، محمد فضل و دیگران را از بند رها نموده بعد از زدن مارک “دموکرات” بر پیشانی شان در دستگاه پوشالی کابل نصب کند. اما آمریکا بازی‌اش را در افغانستان از مجرا های مختلفی پیش می برد. همزمان با پیشبرد مغازله با تروریست های طالبی، مشتی از مزدوران جنایتکارش را با دلالی آلمان کله به کله ساخت تا این منفورترین عناصر با حضور نمایندگان کانگرس آمریکا باهم روی طرح تجزیه افغانستان زیر نام فدرالیزم گفتگو نمایند. آمریکا مثل هر قدرت استعمارگر دیگر سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن را پیش میبرد.