افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 13 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

اولويت هاي حكومت بعدي؛ ايجاد روابط حسنه با ايالات متحده آمريكا در رأس قرار دارد!

براي دومين بار جان كري وزير امور خارجه ايالات متحده آمريكا به منظور حل بن بست انتخاباتي به افغانستان آمد. سفر جان كري به ظاهر نتيجه ملموس و عيني در پي داشت. نتيجه سفر جان كري توافق دو كانديد رياست جمهوري بر سر بازشماري آراء و تشكيل حكومت جديد مي باشد.

نوشتار كنوني با پيش فرض گرفتن حل بن بست انتخاباتي و شكل گيري حكومت جديد در تلاش است اولويت حكومت بعدي افغانستان را مورد بررسي قرار دهد. چه اولويت ها براي حكومت بعدي مطرح مي باشد. اين اولويت در چه بخش ها مي باشد. آيا اولويت ها همان خلاء هاي است كه در حكومت حامد كرزي رئيس جمهور كنوني افغانستان وجود داشت و يا اينكه مقتضيات و دگرگوني ها در سطح نظام بين الملل اولويت جديد براي حكومت بعدي خلق كرده است. نوشتار كنوني در صدد پاسخ به اين سوال ها است. ضرورت مطرح كردن اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه ما در بيش از يك دهه فرصت ها و هزينه هاي زيادي را به خاطر بي برنامگي و عدم اولويت بندي از دست داده ايم. حكومت بعدي اگر برنامه ها و اولويت هاي مشخص نداشته باشد، مانند يك دهه گذشته فرصت هاي زيادي را از دست خواهد داد.

باور نگارنده بر اين است كه اولويت ها بايد با توجه به بحران ها و مشكلات جامعه افغانستان مطرح شود. حال بحران ها و مشكلات جامعه ما چيست؟ اولين و اساسي ترين مسئله كنوني ما ناامني و بي ثباتي مي باشد.براي حل اين مشكل نياز است كه حكومت بعدي سياست سازگاري و يا هماهنگي با ايالات متحده آمريكا را در نظر بگيرد. بدين معني كه حكومت افغانستان در زودترين فرصت ممكن پيمان امنيتي با ايالات متحده آمريكا را امضا نمايد تا زمينه هاي همكاري در بخش هاي مختلف فراهم گردد.بدون همكاري ايالات متحده آمريكا مسئله بي ثباتي و ناامني حل نمي گردد. افغانستان نه امكانات و بودجه كافي براي مبارزه با دهشت افكني و تروريسم دارد و نه نيرو و انگيزه كافي. به همين خاطر، لازم است كه حكومت بعدي يكي از اولويت هاي سياست خارجي خود را بهبود و يا بازسازي روابط با ايالات متحده آمريكا قرار دهد.

سياست سازواري با ايالات متحده آمريكا از جهت هاي ديگر نيز براي افغانستان داراي اهميت مي باشد. حمايت ايالات متحده آمريكا از افغانستان براي اقتصاد نوپا و شكننده افغانستان مهم و اساسي است. همچنين براي تحكيم دموكراسي حمايت يك ابر قدرت از جنبه هاي مختلف لازم و ضروري است.به هر صورت، رابطه حسنه با ايالات متحده آمريكا از جنبه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي مهم و اساسي مي باشد.

دومين اولويت حكومت بعدي ساخت سيستم انتخاباتي مي باشد. سومين دور انتخابات رياست جمهوري نشان داد كه انتخابات مي تواند ثبات را در افغانستان به خطر اندازد. براي اينكه در آينده اين مهم تكرار نشود و انتخابات به عنوان مكانيسم دموكراسي مشروعيت خود را از دست ندهد، لازم است كه كاري جدي و اساسي روي سيستم انتخاباتي صورت گيرد.حكومت بايد تلاش ورزد كه سيستم و نهاد هاي انتخاباتي را به گونه اي عيار نمايد تا در آينده تقلب صورت نگيرد و انتخابات بتواند ثبات سياسي را تضمين كند و منجر به انتقال مسالمت آميز قدرت سياسي گردد. بازسازي سيستم و نهاد هاي انتخاباتي از آنجا اولويت اساسي و جدي حكومت مي باشد كه اين نهاد ها با كاركرد ضعيف كه دارد ثبات و امنيت كشور را به خطر مواجه مي سازد.

يك دهه گذشته نشان داده است كه اقتصاد افغانستان به ثبات نرسيده است. هر گونه رفتار سياسي ضربه سنگين بر اقتصاد وارد مي كند.بنابراين لازم است كه روي سيستم اقتصادي كار اساسي و جدي صورت گيرد.اقتصاد كشور بايد به سطحي از ثبات برسد كه پديده ها و رخداد هاي سياسي و امنيتي تاثيري جدي بر رفتار هاي اقتصادي وارد نكند.

اولويت بعدي حكومت ايجاد حكومتداري خوب است.حكومت ضعيف در افغانستان منجر به رشد گروه هاي مخالف آن شده است. حكومت قادر نبوده است بر تمام قلمرو و گروه هاي اجتماعي حاكميت داشته باشد. از اين جهت ضرور است كه توجه اساسي روي حكومتداري صورت گيرد. حكومت بايد تواند خرده قدرت ها را از سطح جامعه جمع آوري نمايد و به صورت انحصاري در اختيار خود قرار دهد. تا ديگر از سوي برخي گروه ها امنيت جامعه مورد تهديد قرار نگيرد. در عين حال، حكومت بايد به پيمانه اي قدرتمند گردد كه بتواند ماليات را از سراسر كشور جمع آوري نمايد و دوباره به مردم حساب پس بدهد. بدين معني كه حكومت بايد در قبال جمع آوري ماليات خدمات اجتماعي و رفاهي به مردم ارائه نمايد.از آنجايي كه ريشه خيلي از مشكلات و بحران ها در وجود حكومت ضعيف مي باشد، ايجاد حكومت داري خوب مي تواند يكي از اولويت هاي اساسي و جدي حكومت بعدي باشد.

در كنار ايجاد حكومت داري خوب، حكومت بايد تلاش نمايد تا پايگاه اجتماعي خود را مسحتكم نمايد. در يك دهه گذشته برخي گروه هاي اجتماعي نسبت به حكومت احساس بيگانگي مي كرد. رفتار ها و كنش هاي نهاد هاي حكومتي به گونه اي بوده است كه برخي احساس نموده كه حكومت رفتار هاي تبعيض آميز و جانب دارانه به نفع يك گروه اجتماعي انجام داده است. همين رفتار هاي تبعيض آميز باعث شده است كه گروه هاي اجتماعي موجود در جامعه احساس بيگانگي با حكومت نمايد.احساس بيگانگي مردم نسبت به حكومت باعث مي شود كه حكومت پايگاه اجتماعي خود را از دست بدهد. اين خلاء باعث مي شود كه حكومت هيچ سياست و برنامه خود را به صورت قدرتمندانه اجرا نتواند.

مي توان ليست از اولويت هاي حكومت بعدي را ذكر كرد اما اساسي ترين و جدي ترين اولويت هاي حكومت چيز هاي است كه در بالا ذكر نموديم.شايد با قاطعيت بتوان گفت كه مسائل كه در بالا ذكر شد، از مهمترين و اساسي ترين مسائل و موضوعات است كه حكومت بعدي بايد به آن توجه نمايد. بايد يك بار ديگر متذكر شوم كه بازسازي روابط با ايالات متحده آمريكا در رأس قرار دارد. بدون همكاري و حمايت ايالات متحده آمريكا امكان تحقق و يا دست يابي به اولويت هاي ديگر ممكن نيست. زيرا دست يابي به اولويت هاي مذكور نيازمند امنيت، امكانات مالي و انساني است. امنيت بدون همكاري آمريكا تامين نمي گردد. در عين حال، ما به امكانات مالي ايالات متحده آمريكا نيز لازم داريم. بنابراين رابطه حسنه با ايالات متحده آمريكا از اولويت جدي است.

در پايان بايد گفت كه حكومت بعدي با اولويت بندي مي تواند موفقيت خود را تضمين نمايد. بدون اولويت بندي حكومت بعدي مانند يك دهه گذشته ناكام خواهد بود. بدين منظور لازم است كه حكومت بعدي و نخبگان سياسي توجه جدي به اين مسئله نشان دهد.

 

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار