افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 13 ژانویه , 2013 لینک کوتاه خبر :

انجوها دستان نامرئی آمریکا در افغانستان هستند!

افغانستان ملکی بی صاحبی را می ماند که هرکس بساط خودش را با خاطر آسوده بر سطح آن گسترانیده است. کشورهای خارجی از طریق مختلف و رویکرد های متفاوت برآنست که سیاست خودش را در این کشور عملی و نهادینه سازد. در کنار نیروهای نظامی ، انجو های غربی فعالیت نرم افزاری و فرهنگی خودش را در افغانستان اجرای می کنند. این در صورتی است که هیچگونه نظارت بر عملکرد و سیاست های پنهانی این انجو ها در افغانستان وجود ندارد.

لذا انجوهای داخلی و خارجی یکی از موضوعات بحث برانگیز طی ده سال گذشته در افغانستان بوده است. صدها انجوی داخلی و خارجی که در کشور فعالیت می کنند، تا سال گذشته حدود هشتاد درصد کل کمک های جامعه جهانی به افغانستان را به مصرف می رساند. انتقاد های زیادی بر این نهاد ها خصوصا انجوهای بین المللی فعال در افغانستان وارد بوده است. شفاف نبودن قرار دادها و امور مالی آنها، عدم ارائه گزارش به وزارت مالیه و فساد اداری در این نهاد ها، مهمترین انتقادها در مورد آنها می باشد.

مصرف بیشتر کمک های خارجی از طریق نهادها و موسسات خارجی و عدم حسابدهی و شفافیت این نهاد ها به دولت افغانستان همواره از مسایل و موضوعات جنجالی در کمک های جامعه جهانی در افغانستان بوده است. طی چند سال بیش از هشتاد فیصد کمک های جامعه جهانی از طریق نهادها و موسسات خارجی فعال در افغانستان به مصرف رسیده و دولت افغانستان کمتر از بیست فیصد کمک های جامعه جهانی را مستقیما در یافت کرده است.

دولت افغانستان و برخی نهادهای معتبر بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و اداره شفافیت بین المللی بار ها از جامعه جهانی خواسته اند که کمک های شان را مستقیما به دولت افغانستان ارائه کرده و نیز در مورد عدم شفافیت و حسابدهی از پروژه های کاری و صرف کمک های جامعه جهانی به دولت افغانستان هشدار داده اند. عدم حسابدهی نهادها و موسسات خارجی به دولت افغانستان همواره یکی از انتقاد ها و نگرانی های جدی در داخل و خارج از کشور بوده است.

دو سال پیش سازمان ملل متحد رسما از موسسات و انجوهای خارجی در افغانستان خواست که از مصرف پول ها و پروژه های کاری شان به دولت افغانستان گزارش دهند. وزارت مالیه نیز بارها از عدم حسابدهی و پاسخگویی این نهادها به دولت افغانستان شکایت کرده است. سال گذشته این وزارت گفته بود که که نهادهای خارجی و حتی شرکت های تجارتی و انتفاعی خارجی که در افغانستان فعالیت دارند، از دادن مالیه سرباز زده و کمتر از مقررات و قوانین افغانستان در این زمینه تبعیت می کنند.

مصرف تمام کمک های جامعه جهانی از طریق دولت افغانستان یکی از خواسته های اساسی حکومت افغانستان بوده که یکی از توافقنامه های مهم کنفرانس کابل بود. در کنفرانس کابل فیصله شد که پس از این کمک های جامعه جهانی مستقیما از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد؛ اما هنوز این امر عملی نگردیده و نهادها و موسسات خارجی روزانه صدها میلیون دالر از تعهدات و اعانات جامعه بین المللی به دولت و مردم افغانستان را دریافت و براساس لزوم دید خود آن را به مصرف می رسانند.

یکی از دلایل اصلی کندی روند بازسازی و بهبود نیافتن وضعیت زندگی مردم، همین امر می باشد. عدم نظارت جدی بر فعالیت های انجوهای خارجی سبب فساد، حیف و میل و غارت شدن پول ها گردیده است. بیشتر پول ها صرف وسایل تجملی و زاید و معاش های بلند گردیده که از کمک های جامعه جهانی به مردم فقیر و دردکشیده افغانستان تامین می شود.

بیشتر پول ها از طریق معاش های دالری بلند به کارمندان این موسسات و وسایل تجملی و لوکس، دوباره به خارج برگشته و بخش اندک آن صرف پروژه های عمرانی و بازسازی در افغانستان می گردد. بنابراین نظارت جدی و همه جانبه برفعالیت های انجوها و نیز شفاف بودن امورات این موسسات از الزامات اساسی بازسازی کشور بوده و بدون آن نمیتوان از کمک های جامعه جهانی به سود مردم افغانستان استفاده کرد

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار