افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 13 فوریه , 2014 لینک کوتاه خبر :

انتشار تروريسم، سياست خارجي پاكستان

برداشت وي از مذاكرات صلح دولت با طالبان اين است كه، ما به سوي خودزني و خودكشي رياستي پيش مي رويم، اين پروسه براي پاكستان ضرر دارد.در حال حاضر تنها با تفنگ سر ميز مذاكره حاضر شده اند و به زور موضع خود را به نوعي تحميل مي كند.با تروريستها نمي توان جز اين سخن كرد كه بايد دست از تروريزم بر دارد و حاكميت ملي و قانون اساسي كشور را قبول كند.

همانطور كه در گزارشات قبلي مطرح شد، بين دولت پاكستان و طالبان پروسه مذاكره به نوعي آغاز شده است و دو طرف براي گفتگو تيم هاي خود را تشكيل داده اند.
بشرا گوهر عضو مجلس ملي پيشين پاكستان و شوراي مركزي حزب ANPدر اين رابطه اعتقاد دارد، به نظر بنده تيم يكي است و همه باهم مذاكره مي كنند، يعني چنين نيست كه يك تيم نماينده مردم پاكستان است و يك تيم نيز مرتبط به تروريست هايي كه مردم بيگناه و نيروهاي امنيتي زيادي را كشته است، بلكه هر دو تيم را طالبان تشكيل مي دهد و با هم دارند مذاكره مي كند كه به اعتقاد بنده نتيجه نخواهد داد، زيرا اينها باهم درمورد همه مسائل اشتراك نظر دارند.
بنده قبلا نيز به اين موضوع اشاره كردم كه در انتخابات سال 2013 ميلادي طالبان در پارلمان افراد خود را آورده و ما قبلا هم گفته بوديم كه اين افراد به كمك طالبان به مجلس راه پيدا كرده اند. متاسفانه پاكستان وضعيت سختي پيش رور دارد، زيرا امروز طالبان و بخش سياسي انها، سياست را تعين مي كند. به نظرم اين يك بازي است و هيچ نتيجه اي هم نخواهد داد.
وي نتيجه اين مذاكرات را اينگونه ارزيابي كرد كه، هر دو طرف نظر واحدي دارند، وقتي كه ديدگاه مشترك دارند در مذاكره به هم ديگر چه خواهند گفت؟ نمي توان از اين گفتگو نتيجه بدست اورد، اين فقط براي بدست اوردن فرصت يك بازي است كه هيچ نتيجه نمي دهد، بلكه بعد از حوادث تروريستي راولپندي و بنون كه يك فشاري وارد شده بود ضد تروريست ها عمليات نظامي صورت گيرد، آن را تحت تاثير قرار داده است. طالبان نام عمران خان و سميع الحق و غيره را اورده، در حالي كه اين افراد خود ريشه مشكلات هستند چگونه مي توانند مشكل را حل كنند.
برخي كارشناسان اعتقاد دارند، پروسه مذاكرات براي فرصت و زمان خريدن يك بهانه باشد، اما بايد گفت سياست خارجي پاكستان تاكنون در كنترل است و براي سال 2014 ميلادي كه بيشتر نيروهاي خارجي از افغانستان خارج مي شوند، برنامه ريزي دارند و وضعيت را به روال فعلي نگه خواهند داشت. اما اين بازي و سياست به ضرر پاكستان خواهد بود.
وي همچنين در رابطه با انتشار تروريسم از پاكستان به كشورهاي منطقه نيز گفت، اين امر بخشي از سياست و استراتژي خارجي پاكستان است، زيرا در حاضر گفتگويي كه وجود دارد و چنانچه در انتخابات احزابي را پيروز كردند از اين مشخص مي شود كه پاكستان به سوي خودكشي پيش مي رود. وقتي كه اينها باهم مذاكره مي كنند، در اين شريعت و نظام ديگر چه معنايي دارد وقتي كه كشور قانون اساسي و قوانين اسلامي وجود دارد، شريعت چه معنايي دارد؟ دولت بايد بگويد تروريست هايي كه مردم بيگناه را به خاك و خون كشيده و همه روزه خون ريزي مي كنند، دست از كشتار بر مي دارد يا خير ؟ آيا حاكميت كشور را قبول مي كنند يا خير؟ چنين نيست كه طالبان براي دولت تعيين تكليف كند كه چگونه بايد رياست و كشور را داره كنيم.
وي تاكيد كرد كه، طالبان تروريست هستند و دست انها به خون مردم بيگناه اغشته است. چگونه حرف از شريعت و اسلام مي زنند ؟ طالبان دنبال اشغال كشور هستند. سميع الحق كيست كه به نمايندگي همه مردم صحبت مي كند؟ سميع الحق حتي نمي تواند در مجلس يك كرسي بدست بياورد .ديگه همه مي دانند كه پشت سميع الحق چه قدرت هاي هستند. سميع الحق به طور آشكار مي گويد كه پدر تروريستهاست، اما دولت بايد حرف از پاكستان، قانون اساسي، مردم و حاكميت ملي بزند، نه اينكه وكيل وصي تروريست ها شود.
برداشت وي از مذاكرات صلح دولت با طالبان اين است كه، ما به سوي خودزني و خودكشي رياستي پيش مي رويم، اين پروسه براي پاكستان ضرر دارد.در حال حاضر تنها با تفنگ سر ميز مذاكره حاضر شده اند و به زور موضع خود را به نوعي تحميل مي كند.با تروريستها نمي توان جز اين سخن كرد كه بايد دست از تروريزم بر دارد و حاكميت ملي و قانون اساسي كشور را قبول كند.
وي در پايان خاطر نشان كرد، اين سياست براي تقويت پاكستان نيست، بلكه كشور را تضعيف و به نوعي خود كشي محسوب مي شود و اگر اين سياست ادامه داشته باشد خسارت و ضررش متوجه همه كشور خواهد بود. رهبران سياسي و نظامي بايد در سياست هاي خود تجديد نظر كند چون سياست هاي فعلي به ضرر ماست و بايد سياست خارجي و امنيتي كشور در مجلس ملي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار