افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 17 نوامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

امريكا براي امضا پيمان نمايندگان را با پول مي خرد

گزارشات حاكي از آن است كه امريكا و افغانستان در استانه امضاي پيمان امنيتي قرار دارند و آخر همين هفته در مورد متن پيمان در جهت بحث، لويه جرگه داير مي شود. كرزي، رييس جمهور افغانستان روز گذشته در اين رابطه گفت كه متن پيمان امنيتي به زبانهاي دري و پشتو ترجمه شده كه به اعضاي لويه جرگه ارايه خواهد شد تا تصميم گيري كنند، سپس به پارلمان ملي فرستاده خواهد شد.

در اين زمينه محمد حسن حقيار، يكي از مقامات سابق دولت افغانستان بر اين باور است كه اكثريت مردم افغانستان با حضور نظامي امريكا و ناتو بويژه با مصونيت قضايي مخالف هستند و پيمان امنيتي را در تضاد با حاكميت ملي، عنعانه افغانها، ارشادات اسلام، استقلال و آزادي مي دانند و با اين كار بشدت مخالفت مي كنند؛ چون پيمان امنيتي را باعث ادامه جنگ و درگيري در افغانستان مي دانند.
وي همچنين افزود، بديهي است كه هم اكنون يكسري تحركات ضد اين اقدام بين افغانها بوجود امده و نشستهايي را برگزار مي كنند، لذا پيمان مذكور به هيچ وجه براي اكثريت افغانها مشروعيت ندارد.
اين شخصيت سياسي افغان در رابطه با ادعاي كرزي مبني بر اينكه “احترام به حاكميت ملي، تامين امنيت و تقويت ارتش ملي و اقتصاد” شرايط افغانستان براي امضاي پيمان امنيتي است، اعلام كرد : اول اينكه متن پيمان را مي توان هر نوع تعبير كرد، يعني براي افغانها يك جور و براي امريكا نيز نوع ديگري تعبير خواهد شد. دوم اينكه افغانها مكرر تجربه كرده اند كه آمريكايي ها از سال 2001 ميلادي تاكنون، بارها وعده داده اند كه به عنعنات افغانها، حاكميت ملي و استقلال افغانها احترام خواهند گذاشت اما متاسفانه در عمل هيچ كاري انجام نداده اند. امريكا در كنفرانس بون و در پيمان استراتژيك نيز تعهداتي به افغانستان داده بود اما به هيچگاه تعهدات خود را عمل نكرد و اگر منافع انها ايجاب كند هيچ حريمي را به رسميت نمي شناسند، ما اعتقاد داريم كه امريكا در اينده نيز به تعهدات خود عمل نخواهد كرد .
در متن پيماني كه يك كپي آن به رسانه ها نيز رسيده است، بطور صريح امده كه امريكا در قبال افغانستان هيچ نوع مسووليت و التزامي را نمي پذيرد و به تعهد هيچ نوع كمكي را به افغانها نمي دهد و حملات هواپيماهاي بدون خلبان و فعاليتهاي اطلاعلاتي انها در پيمان، به هيچ وجه گنجانده نخواهد شد، زمين و فضاي افغانستان در اختيار انها خواهد بود. بنظرم اين متن را هر مسلمان و هر افغان با احساس مشاهده كند، به هيچ وجه قبول نخواهد كرد.
وي در رابطه با همكاري هاي پنهاني دولت افغان و واشنگتن نيز اعلام كرد : اين نگراني نيز وجود دارد كه دولت افغانستان پيماني حقيقي را كه بين واشنگتن و كابل سر انها توافق كرده است را از لويه جرگه مشورتي پنهان كند، بلكه يك پيمان ساختگي را به اعضاي لويه جرگه ارايه دهد كه در آن، امريكا برخي از شرايط افغانها را پذيرفته است.
وي همچنين در رابطه با اظهارات مقامات امريكايي مبني بر اينكه “اگر افغانستان پيمان امنيتي را با آمريكا امضا نكند ، كمكهايي را در زمينه نظامي و غير نظامي از دست خواهد داد كه در نشستها ي شيكاگو و توكيو به افغانستان وعده داده شده بود” افزود ، اولاً تعهداتي كه درباره كمك اقتصادي به افغانستان در كنفرانس بون، شيكاگو و غيره داده شده بود، به پيمان امنيتي مربوط نمي شود. دوم اينكه، آيا به دليل نگراني كه ممكن است در آينده به افغانستان كمك نشود بايد كشور و وجدان خود را بفروشيم؟ ايا اين عمل بسيار غير منطقي نيست؟ اگر چنين باشد، اين اعتراف اشكار به اينست كه ما بخاطر ماديات و پول، وطن خود را مي فروشيم. بنظرم اگر در افغانستان يك دولت با كفايت تشكيل شود، عايدات فعلي افغانستان، نيازهاي كشور را تضمين مي كند.
وي در ادامه افزود، در افغانستان معادن و زمينه براي سرمايه گذاري هاي زيادي وجود دارد و اگر دولت مردمي سر كار ايد، افغانستان خودكفا خواهد شد. كمكهايي كه هم اكنون به افغانستان مي شود، به درد مردم و افغانستان نمي خورد بلكه به جيب هاي افراد اندكي مي رود و اگر باز هم بخاطر كمكهاي اقتصادي پيمان امنيتي را با آمريكا امضا كنيم، اين كمكهاي اقتصادي باز هم به جيب افراد محدودي خواهد رفت، لذا اين كار منطقي بنظر نمي رسد .
موضوع اساسي اينست كه افغانستان بايد نظامي را تشكيل دهد كه از كمكهاي خارجي بي نياز باشد و به خود كفايي برسد، افغانها، كمكهايي را كه به خاطر آن حاكميت ملي، اداب، رسوم و قوانين افغانستان زير پا گذشته شود را قبول نمي كنند. شما مي دانيد كه اين ظرفيت در دولت وجود ندارد كه بودجه فعلي را مصرف و هزينه كند .
حقيار در رابطه با واكنش اعضاي لويه جرگه و مجلس ملي با پيمان امنيتي نيز اعلام كرد : اكثر اعضاي مجلس ملي تصميم گرفته اند كه در اين جرگه شركت نكنند. در مجلس افرادي وجود دارد كه با حضور نظامي امريكا و مصونيت قضايي در افغانستان مخالف هستند، اما بدون ترديد افرادي نيز طرفدار دولت هستند و به كمك دولت به مجلس راه يافته اند، لذا از دولت حمايت خواهند كرد. در كنار اين موضوع اين نگراني نيز وجود دارد كه امريكا اعضاي لويه جرگه را از نظر پولي تطميع كند، به هر حال امكان دارد در لويه جرگه صداي ضعيفي بلند شود كه با پيمان امنيتي مخالفت كند، اما دولت پيشاپيش فضا را اماده كرده است، لذا اكثريت اعضاي لويه جرگه با پيمان امنيتي و مصونيت قضايي موافقت خواهند كرد
وي در پايان خاطر نشان كرد كه عليرغم اينكه ترس از نيروهاي خارجي در افغانستان وجود دارد و اكثر مردم اقدام صريحي انجام نمي دهند اما باز هم نشستهاي بزرگي انجام شده، روز يكشنبه گذشته در كابل در همين ارتباط، نشست بزرگي برگزار شده است، سپس نهضت جوانان افغانستان كنفرانس مطبوعاتي برگزار كرد و اين كار را بشدت محكوم كرد. در شهرهاي ديگر افغانستان نيز آمادگي برگزاري چنين نشستهايي صورت گرفته و مخالفت شديدي در افغانستان به اين عمل وجود دارد اما چون در اين كشور رسانه ها بيشتر در كنترل غرب هستند، صداهاي مختلف بخوبي انعكاس داده نمي شوند، وگرنه اين احساس در افغانها وجود دارد و تا حد زيادي صداي اعتراض خود را بلند كرده اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار