افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 29 سپتامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

تعامل فساد اداری و کمک های خارجی در افغانستان

فساد اداری گسترده در تمام رده های دولتی – بخصوص در دستگاه قضایی و امنیتی، نه تنها چالش بزرگی است در برابر بازسازی افغانستان بلکه به جان مردم بی بضاعت و بیچارۀ این کشور افتاده است. هرگاه تدابیر عملی و سریع برای ریشه کن کردن این ناهنجاری اجتماعی گرفته نشود می تواند تهدیدی برای امنیت و دموکراسی باشد.

رقابت های نمایش قدرت میان رده های بالایی دولت و خود محوری برخی از این نهاد ها مبین عمق بی باوری به نظام و روند آغاز شدۀ بازسازی افغانستانِ تحت حمایتِ جامعه جهانی می باشد. تسلط فضای بی اعتمادی میان قوای سه گانۀ دولت نه تنها بی ثباتی و بدنامی را ببار می آورد، بلکه خطر جدی در شکست پروسه بازسازی و بازگشت افغانستان به افراط گرایی و تحجر بوده می تواند.

پیروزی پروسه آغاز شدۀ بازسازی و تعمیم دموکراسی در افغانستان همچنان که شکوفانی رشد و انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای مردم این سرزمین ببار خواهد آورد، موفقیت بزرگی خواهد بود برای جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی.

افغانان باید این واقعیت را بپذیرند، که حضور نیرو های نظامی خارجی در افغانستان دایمی نیست – همین اکنون برنامه های معینی از جانب کشور های جداگانه، سازمان ملل متحد و پیمان ناتو برای تعیین تاریخ قطعی خروج نیرو های شان از افغانستان در دست تهیه است.

ستراتیژی جدید ایالات متحده امریکا در رابطه با جنگ برضد تروریسم که بعد از رویکار آمدن دولت باراک اوباما ترتیب شده است، به صراحت از مقامات مسئوول و اعضای ائتلاف بین المللی در گیر در افغانستان می طلبد تا گراف خروج عساکر شان از افغانستان را ترتیب نمایند.

افغانان باید از همین اکنون آمادگی لازم برای دفاع مستقلانه از وطن، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود را داشته باشند.

ارتقای ظرفیت های محاربوی اردو ملی و پولیس ملی افغانستان در مبارزه با مخالفان مسلح داخلی و تهاجم خارجی، و همچنین مبارزه با هراس افکنی، مواد مخدر و جنایت، هدف اصلی دولت افغانستان را تشکیل دهد.

تجهیز و تسلیح قوای مسلح افغانستان با تجهیزات و سلاح های مدرن و قابل مقابله با دشمنان احتمالی داخلی و منطقه ای و آموزش پرسونل قوای مسلح با دانش پیشرفته نظامی، با استفاده از کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان، علاوه بر تحقق موفقیت آمیز این پروژه جهانی ضامن حفظ دستاورد های بازسازی و رشد و انکشاف بعدی آن شده می تواند.

تضمین واقعی وفاداری نیرو های مسلح افغانستان به نظام و ارتقای مهارت های مسلکی آ ن ها برای حفاظت از دستاورد های دموکراسی، آزادی، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور غیر سیاسی نگهداشتن این نیرو ها می باشد.

کمک های مالی سخاوتمندانۀ جامعۀ جهانی نیز نمی تواند برای همیش ادامه داشته باشد. آن روز رسیدنی است که جامعه جهانی از ادامه کمک مالی بیشتر برای افغانستان – در پیمانۀ گسترده- معذرت بخواهد.

یکی از وظایف مشترک دولت افغانستان و امدادگران بین المللی این است تا با طرح ستراتیژی واحد برای بازسازی افغانستان، در نقطۀ پایانی این کمک ها یک افغانستان انکشاف یافته با اقتصاد شکوفان و خودکفا دیده شود. برای دسترسی به چنین هدفی ضرور است تا هم جامعه جهانی و هم دولت افغانستان در برنامه های بازسازی این کشور بازنگری نمایند.

این بازنگری چیزی به دور از روند جاری آغاز شده در افغانستان بوده نمی تواند.

ـ  تعیین اولویت ها و هم زمان با آن اجرای تخصیص مورد نیاز برای پروژه مورد نظر با هدف رشد موزون و هماهنگ پروسه بازسازی در سرتاسر افغانستان.

ـ سپردن بیشترین پروژه ها به دولت افغانستان.

– ایجاد نهاد با صلاحیت کارشناسانه برای پروژه سازی.

– ارتقای ظرفیت های کاری دولت، از طریق ایجاد نهاد های موثر و گماشتن اشخاص صاحب اهلیت در راس این ادارات.
ـ  تعمیم کنترول شفاف و دوامدار از نحوۀ مصرف وجوه اختصاصی.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار