افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 5 مارس , 2013 لینک کوتاه خبر :

افغانستان؛ از فاجعه تجاوز تا پيروزي خروج دشمن

ابتدايي ترين حق هرافغان اينست كه از يك طرف كشوري با قوانين و دستورات كامل اسلامي و شرعي داشته باشند و از سوي ديگر سرپرستي و ادارهء ممكت اسلامي در دست عاملان و نافذان شريعت محمدي باشد.
درست است كه نيروهاي آمريكايي عينا خود ارتش سرخ نيستند اما تجاوز به وطن و كارهايي را كه انجام مي دهند شباهت كامل به كارهاي ارتش سرخ دارد و همهء اين اعمال بعلاوهء  پنهان كردن اهداف غايي وعدم شفافيت برنامه هاي سياسي ونظامي آمريكا براي هر افغاني ناپذيرفتني و مردود مي باشد. اگر نيازهاي يك جانبه يا احيانا متقابل دركشور ضمن تنظيم جدول زماني خروج نيروهاي آمريكا تشريح شود نيز كاهش تشويش ملت افغانستان را درپي نخواهد داشت. پياده كردن دموكراسي در افغانستان نيز به نحوي بي نظير مي باشد كه مانند آن در جهان ديده نمي شود. صرف نظر از ابزارساختن دموكراسي هاي امروز، آزادي بيان در چهار چوب دموكراسي از مسلمات است كه كم وبيش در بعضي كشور ها وجود دارد اما در چهار چوب دموكراسي افغانستان آزادي بيان به معني واقعي كلمه يعني راست گفتن گذشتن ازجان را مي طلبد. آيا ديكتاتوري بدتر از اين است كه ابراز نظر كردن، لت وكوب يا شكنجه وزندان و يا هم كشته شدن  داشته باشد؟
مشكل مردم براي آزادي بيان،حكومت مزدور و زير سلطهء اجنبي است. و در كنار آن مشكل مردم را مافياي تفنگسالاري و قومندان سالاري  وصاحبان پول هاي باد آورده تشكيل مي دهند ، چونكه اينان قدرتمندان غير قابل كنترل در حاشيه دولت مزدور  مي باشند وعلاوه برآن آمريكايي ها خارج از حاكميت دولت ناظر بر حركات وبيانات مردم بوده وافغان ها را كنترل مي كنند واگر كسي يك كلمه حرف خلاف سياست آمريكا بگويد به زندانهايي برده مي شود كه در آنجا مدت و محاكمه و دفاع مطرح نيست.
اگرچه زندان هاي آمريكايي ها براي مجازات مجاهدين  ايجاد گرديده است. منتها هر كسي را كه آمريكايي ها زنداني كنند تروريست خوانده مي شود نه تروريست هاي واقعي ، براي اينكه تروريست هاي واقعي كساني هستند كه تجاوز و وحشت را در يك جامعهء بيست ميليوني ايجاد نموده اند و در طرف چپ آن ها غلاماني هستند  كه مي دانند چگونه از زمان وفرصت ها كار بگيرند وتا دير نشده هر آنچه را كه براي زندگي مجلل فرداي خويش در خارج ضرورت دارند مهيا و از پوست دباغي شدهء اين مردم بيرون نمايند.
اكنون كه شكست شيطان بزرگ در افغانستان قريب الوقوع است ملت افغانستان و مجاهدين راه حق و آزادي بايد با درك اهميت زماني بيش از پيش متحد گرديده و دركنار همديگر مطابق با اصول اسلامي به پيش قدم بردارند تا با تجربه هاي تلخي كه در گذشته شاهد آن بوديم روبرو نگرديم و اين را هم نبايد فراموش نمائيم كه در مقابل اين دست آوردها , البته سنگين ترين بها را پرداخته ايم ، خانه ها وكاشانه هاي مان  به خاك يكسان گرديده است ، مهاجر و آواره گرديده ايم  اما شكر خدا با متحمل شدن تمامي اين مشكلات  سر در گم ومتحيرنشده ايم  و نخواهيم شد. اين را به خاطر آن متذكر شدم كه تقريبا اكثريت قريب به اتفاق كشورهايي كه در پنجه و دام استعمار و دموكراسي غرب افتاده اند به شكلي از اشكال ماهيت اصلي و حقيقي خويش را با فرهنگ ,دموكراسي و مزدورگرائي اشغالگران تعويض نموده اند و هركشوري كه چنين وضعيتي داشته باشد ملت آن بي هدف وسر درگم گرديده و با الگوپذيري از افكار، كردار و آثار باقي مانده به شكل و قالب جديدي عرض اندام نموده است كه ما نمونه ها و آثار آن را در گوشه و كنار و چهار اطراف خويش مشاهده نموده ميتوانيم…
در يك كلام بايد گفت كه براي مردم افغانستان تجارب گذشتهء تاريخ كشور عزيز افغانستان آموزنده بوده و آن ها از ابتداي هر سرآغازي ميتوانند سرانجام آن را حدس بزنند.
تجربه حقوق بشر،دموكراسي و آزادي هاي مدني و سرانجام آن از همان روزهاي آغازينش براي اكثريت روشنتر از آفتاب بوده است. هر افغان از همان اولش ميدانست  كه سرانجام كشورشان به كجا خواهد رفت ودير يا زود زمان   دروغها  ودر گيري ها  به پايان خواهد رسيد و اين ملت علي الرغم تمام ناتواني ها و كاستي هاي مادي اش ولي با اتكا به معنويت كامل و راسخ جلوي خود كامگي ها وزورگويي هاي خارجي و مزدورگرائي هاي داخلي اش را  خواهد گرفت و براي تمامي كساني كه خواب عملي و پياده نمودن روش منفور زندگي وحشي غربي بنام ديموكراسي را در كشور اسلامي افغانستان ديده بودند ثابت ساختند كه  تحقق نقشه هاي امپرياليستي غربي در كشور اسلامي وآنهم افغانستان كه پرافتخارترين تاريخ  جهان را دارد  امكان پذيرنيست.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار