افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 20 ژوئن , 2013 لینک کوتاه خبر :

افغانستان؛از فرهنگ سازي تا فرهنگ سوزي

درشرايط نسبي موجود در كشور، ممكنست كه تن زخم خورده مردم اندكي به خود آيد وويرانه ها به تدريج خودرا با بنياد نو بيارايند، ولي جاني كه هرروز اززخم نهان فرسوده مي گردد،تن عريان فرهنگ است وبناي كه هرروز اندام آن بررهگذري مي ريزد ديوار فرهنگ است.

فرهنگ به معناي عام همان رودي است كه درامتداد تاريخ افغانستان جاري بود ونسل هاي متعدد درافغانستان عقيده وانديشه ورسوم وارتباطات انساني خودرا از آن سيراب مي كردند.
فرهنگ افغانستان اينك تني زخم آلودش را اندكي از ميان دود و آتش رهانيده است. ولي اين تن خسته همچنان بي حصار و بي پناه در برابر چشمان فرهنگ رقيب وبيگانه عريان مانده است.  افغانستان از جمله كشورهايي است كه به دليل بحران هاي مختلف، زمينه هاي تهاجم فرهنگي در آن تا بي نهايت مهيا شده است . كشورهاي غربي برآنند تا از اين فرصت بهترين استفاده ي بهينه را ببرند. اين مسأله كاملاً مشهود است كه فرهنگ غربي با فرهنگ سنتي و ديني مردم افغانستان تناقض دارد.
يكي از ابزارهاي كشورهاي سلطه گر براي دستيابي به اهداف سلطه طلبانه شان، تهاجم فرهنگي است و كشورهاي غربي سعي دارند تا با اين حربه و با نشانه رفتن باورها و سنت هاي ديني و اسلامي زمينه هاي سلطه و استعمار خود را فراهم نمايند.
پس از استقرار حكومت جديد در افغانستان و فروپاشي طالبان و به وجود آمدن خلاء فرهنگي در اين كشور، قدرتهاي غربي سعي كردند از اين موضوع به نفع خود استفاده نمايند و افغانستان را مورد تهاجم فرهنگي قرار دهند.
گرچه علما و انديشمندان با درك اين موضوع به مراتب  آن را به مسؤلين و دست اندركاران حكومتي گوشزد كرده اند كه اگر شنيده شدهم، نسبت به آن بي توجهي صورت گرفته است.
در افغانستان نزديك به 40 شبكه تلويزيوني و ده ها راديو مشغول فعاليت هستند كه برخي از آنها با پخش انواع برنامه هاي مبتذل غربي ،فرهنگ و سنت ملي و اسلامي مردم افغانستان را نشانه رفته اند.
تهاجم فرهنگي يكي از وسايل تاريخي براي ممالك و دولت هاي است كه در رأس هستند، از آن استفاده مي كنند و فرهنگ خود را بر فرهنگ ديگران جايگزين مي سازند. دولت هاي غربي به طور يك جانبه در افغانستان ، تهاجمات خود را چه از طريق وسايل ارتباط جمعي كه در دسترس خودشان است و چه از طريق وسايلي كه توسط آنها تأمين مي شوند ، گسترش مي دهند. در حال حاضر اين تهاجم در مدارس به يك نحو و در دانشگاه ها به نحوي ديگر، در ادارات به گونه متفاوت و حتي در قوانين  افغانستان  به وضوح به چشم مي رسد. بسياري از رسانه ها در افغانستان از سوي كشورهاي غربي مورد حمايت مالي قرار مي گيرند كه اين مسأله باعث شده تا آن ها خواست و نظر اين كشورها را در انتخاب و پخش برنامه هاي خود اعمال نمايند. ابتذال هم كه يكي از فاكتورهاي فرهنگ غربي است،در اين برنامه ها ديده مي شود . رسانه هاي مختلفي در افغانستان از طرف غربي ها تمويل مي شوند. اهداف غربي ها از انجام اين كار گسترش فرهنگ غربي مي باشد كه ازآن به تهاجم فرهنگي غرب در افغانستان تعبير مي شود.
همه تهاجم فرهنگي و ارائه مبتذلات در رسانه ها بر تهاجم فرهنگ غربي به افغانستان بر نمي گردد. تهاجم فرهنگ شرقي در رسانه هاي افغانستان نيز از ميدان به دورنمانده است. هم اكنون رسانه هاي افغانستان خواسته يا ناخواسته دست به نشر و پخش سريال هاي هندي ، چيني، و كره اي مي زنند كه طبيعتاً اين كشورها در زمينه هاي اخلاقي و عقيدتي مخالف با فرهنگ اسلامي افغانستان هستند كه اين فيلم ها و سريال ها بر رواج و پذيرش ابتذال در كنار فرهنگ افغاني و اسلامي تأثير مي گذارد.
تهاجم فرهنگي غرب پيامدهاي مخربي براي هر جامعه اي خصوصاً افغانستان به دنبال دارد. با توجه به اين كه افغانستان داراي يك جامعه سنتي است و بر اصول و ارزش هاي خانواده تأكيد بسيار مي شود لذا به گفته بسياري از كارشناسان يكي از عواقب تهاجم فرهنگي غربي سست شدن بنيان هاي خانواده در اين كشور خواهد بود.چه آنكه، آنگاه كه يك فرهنگ مبتذل وارد خانواده و اخلاق ميگردد طبيعتاً زمينه اي را براي گسترش در درون آن اخلاق براي خودش جستجتو مي كند، كه اين خطر بد تر از خطر مواد مخدر است. زيرا اگر مواد مخدر يك فرد استعمال كننده را به هلاكت مي رساند ، ورود يك فرهنگ مبتذل به يك خانواده ، تمام افراد آن خانواده را به هلاكت مي رساند. اما حكومت افغانستان در حال حاضر اين ظرفيت و توانايي  ويا اراده را ندارد تا با گسترش فرهنگهاي مبتذل چه شرقي چه غربي مبارزه كند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار