افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 26 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

از توافقات سياسي تا پيشرفت هاي تخنيكي

 شهروندان افغانستان براي نخستين بار، در زير چتر نظام سياسي جديد، رفتن به پايِ صندوق هاي راي دهي و راي دادن آزادانه را تجربه كردند. هيچ فشاري بر آنان اعمال نگرديد، تا به فرد معينِ راي دهند. گروه طالبان همه را از شركت در نفسِ انتخابات تهديد كرد، اما از اين كه به چه كسي راي داده شود، سخن نزد. اين نوشته زورگوييِ برخي از زورمندان محلي را رد نكرده و به زورگويي برخي ها در ولسوالي هاي كشور اذعان دارد، اما به نظر مي رسد كه به صورت عموم روحِ فرايند انتخاب آزادانه بوده است.

امسال نيز، دوبار مردم به پايِ صندوق هاي راي دهي رفتند. تهديدهاي گروه طالبان را ناديده گرفته و به جشن رقم زدن و تعيينِ سرنوشت شركت كردند. متاسفانه كه در دور دوم، برخي از ساكنان هرات انگشت هاي شان را از دست دادند. طالبان انگشت هاي آن ها را به جرم شركت در فرايند انتخابات بريدند. اميدواري و باور جدي به تاثيرگذاري راي مردم در دور نخست كمتر بود. همه فكر مي كردند نامزد مورد حمايت حكومت، به هر نحو ممكن از ديگران پيش كشيده شده و قدرت را كسب مي كند. از اين روي، برخي از جريان هاي سياسي بدون اين كه شرايط انتخابات سال 1388 را با انتخابات كنوني مقايسه كرده و سبك سنگين كنند، با اين باور كه نامزد مورد حمايت حكومت در نهايت پيروز ميدان است، به او پيوستند.

اما در نهايت چيز ديگري ثابت شد. راي مردم سازنده بود. دو نامزد بر اساس حمايت هاي مردمي در دور دوم راه يافتند. از اين جهت، باورها به تاثيرگذاري راي مردم بيش و بيشتر شد.

اما در فرهنگ سياسي افغانستان نخبگان و جريان هاي سياسي به عوض اين كه به نظر اكثريت مردم بهاء دهند، به تعاملات و كنار آمدن ها و امتياز دادن ها و امتياز گيري هاي خود بهاء مي دهند. از اين روي، دور دوم راي دهي به خاطري چالش بر انگيز و تنش زا شده است كه روحية بهاء دادن به نظر اكثريت مردم وجود ندارد. گرچند اين نگارش وقوع تقلب و تخلف را رد نمي كند و باورمند است كه بايستي صندوق هاي راي دهي مورد بازرسي جدي قرار گرفته و راي سياه و سفيد از هم تفكيك گردد، ولي از اين واقعيت هم نمي شود چشم پوشيد كه راي مردم بايد مورد احترام قرار گيرد.

از اين نظر، در حال كه هر دو نامزد، توافق كرده اند تا همة آراي ريخته شده به صندوق ها مورد بازرسي جدي قرار گرفته و شفافيت فرايند تضمين گردد و نيز برندة ميدان رقابت هاي گرم انتخاباتي مشخص گردد، ولي روند بازرسي آراء تا زمان به صورت مطلوب و بدون تنش پيش مي رود كه مذاكرات سياسي و چانه زني ها جهت كسب امتيازهاي سياسي به گونة مطلوب باشد. تا زمان كه يكي از تيم ها احساس كرد نه تنها بازندة ميدان بوده و انتخابات را مي بازد، بلكه حس مي كرد براي هميشه از قدرت دور مي ماند، نهادهاي انتخاباتي و فرايند فاقد مشروعيت تلقي مي شد. بعد از آن كه جان كري وزير امور خارجه امريكا وساطت كرده و به گونة هياهوهاي سياسي را فرو نشانيد، تا زمان فرايند مشروعيت داشته و روند بازرسي آراء بدون چالش پيش رفت كه مذاكرات سياسي به خوبي پيش رفته و در نهايت، وضعيت پشت پردة سياسي قناعت بخش بود. اما به محض اين كه وضعيت پشت پردة سياست بحراني و تنش زا گرديد، روند بازرسي آراء نيز با چالش هاي جدي مواجه شد.

تا بار ديگر جان كري بحران شكن به كابل آمده و وضعيت را به گونة نسبي مهار كرد. چند صباحي صحبت ها دوستانه بود. بازرسي و نظارت به خوبي پيش مي رفت و همه راضي به نظر مي رسيدند. اما در اين روزها بازهم وضعيت بحراني تر به نظر مي رسد.

حالا نزديك است كه فرايند به نتيجه رسيده و رييس جمهور جديد برگزيده شود. رييس جمهور كرزي در ارگ بي قرار شده و مرتب فشار سياسي وارد مي كند، تا مراسم تحليف رييس جمهور جديد و جانشين اش سريع تر برگزار گردد.

اما از هياهوي سياسي، نامشروع خواندن نهادها و فرايند انتخابات، تحريم كردن روند بازرسي از سوي ناظرين دو تيم و به صورت عموم، تنش ها و كشمكش هاي سياسي و حل پذيري بحران هاي سياسي مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه راي مردم و روند بازشماري و بازرسي آراء اهميت چنداني براي تيم هاي انتخاباتي ندارد.

جريان ها و نخبگان سياسي كه در حال حاضر، شطرنج سياست بازي مي كنند، راه رسيدن به قدرت را راي مردم نه بلكه زدوبندها و تعاملات حزبي و جرياني مي دانند. براي اين كه به قدرت دست يابند، به راي مردم زياد اهميت نمي دهند، بلكه به جرگة سياسيون و فيصلة بازيگران اهميت مي دهند.

تنش هاي انتخاباتي نشان داد كه به جريان ها و نخبگان سياسي مطرح، نظر مردم مهم نيست تا ببينند مردم كي را تاييد كرده است. بلكه مهم اين است كه به هر نحو كه باشد، بايستي در قدرت باشند.

بنابراين، مي توان گفت با اين كه نظام سياسي ما دموكراتيك بوده و بازيگران سياسي از برگزاري انتخابات و حرمت نهادن و مؤثر بودن راي و نظر ملت سخن مي گويند. پس، تا رسيدن به روزگار كه سياست مداران و بازيگران سياسي به دموكراسي و راي ملت حرمت نهاده و بر اساس آن سياست كشور جهت دهي شده و رقم بخورد، ما راه پرفراز و نشيب را پيش رو داريم.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار