افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 20 نوامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

اختلافات افغانستان و امريكا درباره پيمان امنيتي

 

رييس جمهور افغانستان در رابطه با متن پيمان امنيتي اين كشور با امريكا به اين نكته اعتراض دارد كه امريكاييها مي خواهند حق جستجوي خانه هاي مردم افغانستان را داشته باشند ولي كرزي اين مساله را قبول ندارد.

وحيد مژده، رييس خبرگزاري بست بستان افغانستان، در اين رابطه اعتقاد دارد، نكاتي كه در پيمان امنيتي با امريكا آمده است در واقع ادامه همان وضعيتي است كه تا امروز امريكاييها در افغانستان داشته اند. تنها يك مساله تغيير مي كند و آن اين كه نيروهاي امريكايي در عمليات و درگيري هاي نظامي با طالبان شركت نخواهند كرد و تنها نيروهاي ارتش و پليس افغانستان اين عمليات را انجام خواهند داد. يعني جنگ ميان افغان ها خواهد شد. البته عمليات اطلاعاتي امريكا ادامه مي يابد. در اين پيمان بسياري از نكات وجود دارد كه بر اساس حضور و فعاليت نيروهاي امريكا در افغانستان نسبت به دوازده سال گذشته هيچ تفاوتي نمي كند.
وي تاكيد كرد : ما در گذشته يك سند بدست آورده ايم كه سفير افغانستان در امريكا كه در ابتداي گفتگوهاي امريكا و افغانستان، رياست هيات افغان را به عهده داشت، نوشته است كه اين سند ، سندي است كه از تضمين كنگره امريكا برخوردار نيست. اين نكته خيلي مهم است كه اصلا دولت افغانستان نمي خواهد مردم در جريان اين پيمان قرار بگيرند. سوال اينست، قراردادي كه مورد حمايت ملت نباشد از سوي چه كساني به مورد اجرا در مي آيدو بودجه آنرا چه كسي فراهم مي كند؟ اين مساله تاكنون مخفي بوده و كرزي آنرا به مردم نمي گويد. اسپنتا هم در پارلمان اين مساله را مخفي نگه داشت در حاليكه ما در سند اوليه اين مساله را داريم .
سخنگوي جبهه ملي اظهار داشت : هنوز متن اين قرارداد به مردم داده نشده و امريكا هم گفته كه اين قرارداد بايد رسانه اي نشود و بدون اطلاع مردم به امضاء برسد. همانگونه كه در سال دو هزار و چهار ميلادي قرارداد مشابهي امضا شده است.
در سندي كه در دست ماست آمده كه امريكا به هيچ صورت نمي خواهد عمليات خود را در افغانستان متوقف كند. امريكا در افغانستان دست باز مي خواهد تا بتواند به زمين و فضاي افغانستان تسلط داشته باشد. نكته ديگر اين بود كه اسپنتا هم به آن اشاره كرد كه امريكا فقط يك پايگاه در افغانستان مي خواهد. اين به نوعي بازي با كلمات است. شما ببينيد اينها مي گويند ما فقط يك قرارگاه مي خواهيم اما هشت نقطه ديگر در افغانستان بعنوان قرارگاه مشترك با افغانستان در اختيار ما قرار مي گيرد و ما در آن قرارگاههاي مشترك با دولت، نيروهاي دولتي و ارتش را آموزش مي دهيم. به نظر من اين قرارگاه مشترك شايد اينگونه باشد كه در يك گوشه اين قرارگاه هشت الي ده نفر از نيروهاي افغان كه در گذشته با امريكاييها عمليات مشترك انجام داده اند مستقر باشند و تمام قرارگاه در اختيار امريكا باشد و اسم آن قرارگاه مشترك باشد.
اينها مي گويند كه ماپنج فرودگاه مي خواهيم يعني اينكه تمام فرودگاههاي هوايي افغانستان را مي خواهند. منظور اينكه امريكا مي خواهد در مجموع زمين و هواي افغانستان را در دست خود داشته باشد.وقتي ما اين مسايل را براي مردم افشا كرديم. بنظر ميرسد سندي كه در دست ما است سندي اصلي است و اسپنتا به پارلمان دروغ گفته است و كرزي الان اعتراف مي كند كه مشكلي كه ما با امريكا در اين سند داريم اين است كه امريكا مي خواهد آزادي كامل در افغانستان داشته باشد و شب و روز و هر زمان كه بخواهد ضد مردم و خانه هاي مردم عمليات انجام دهد و افراد را دستگير كند كه در نتيجه اينها درافغانستان زندان هم خواهند داشت. با توجه با اين مسايل ، به نظر من حفظ استقلال و حاكميت ما نمي تواند رعايت شود .
كرزي مي گويد كه درباره اين مسايل بايد با امريكا گفتگو كنيم. رسانه ها و شخصيتهاي طرفدار امريكا مي گويند كه ما بايد هر چه زودتر اين قرار داد را امضا كنيم چون در صورت تاخير امريكا ناراحت مي شود و شايد با ما قرارداد امضا نكند. به هر حال مفاد و متن اين قرار داد تدريجا براي مردم افشا مي شود و نشان مي دهد كه يك سناريوي بزرگ فروش افغانستان به امريكا آغاز شده است ولي كرزي مي خواهد اين مسووليت را به گردن افراد مختلف و مردم بيندازد و كساني كه براي لويه جرگه مي آيند از سوي كرزي انتخاب شده و به آنها گفته شده است كه اين قرار داد را به هر صورت تصويب و امضا كنيد. رسانه ها با افرادي كه براي شركت در لويه جرگه آمده اند مصاحبه كرده و به نظر مي رسد آنها افرادي بي سواد و بي خبر هستند. يكي از اين افراد در پاسخ به رسانه ها گفت كه اين قرار داد بايد امضاء شود و دومي گفت كه من نمي دانم كه در اين قرارد داد چيست و بايد از دوستان بپرسم. به هر حال ما در يك حالت سر درگمي قرار داريم و افغانستان درحال پيش روي به سوي يك فاجعه ديگر است.
اين تحليلگر افغان در ر ابطه با آينده روابط امريكا با افغانستان و اظهار نظر برخي مقامات امريكايي در رابطه با آينده نامعلوم افغانستان در صورت عدم توافق پيمان امنيتي گفت : اسپنتا در پارلمان گفت كه امريكا به ما هشدار داده است كه اگر اين قرار داد امضا نشود كمكهاي كنفرانس توكيو و شيكاگو به افغانستان داده نخواهد شد. در اين كنفرانسها تعهد شده بود كه جامعه جهاني بعد از سال دو هزار و چهارده ميلادي به كمكهاي مالي خود به افغانستان ادامه دهد. ببينيد زمانيكه اين كنفرانسها داير شده بود وعده هاي كمكها مشروط به اين شرط نبود كه اگر افغانستان با امريكا قراراد امنيتي امضا كند در آنصورت ما به افغانستان كمك مي كنيم. و از سوي ديگر دولت و امريكا به طور منظم اين فشارها را بر مردم افزايش داده اند كه اگر اين قرار داد را امضاء نكيند شما از گرسنگي خواهيد مرد و تنها گذاشته خواهيد شد، اين بدان معنا است كه امريكا مي خواهد ملت افغانستان را زير فشار قرار داده و پيمان را امضا كند و شما مي دانيد كه قراردادي كه در حالت فشار به امضا برسد،حيثيت حقوقي ندارد.بنابراين اين قرارداد هم اكنون حيثيت خود را از دست داده است چون ملت افغانستان را زير فشار قرار داده واگر امضا هم بشود وجهه قانوني نخواهد داشت چون سبب ادامه جنگ در افغانستان مي شود كه به ضرر افغانستان است .
وي همچنين در رابطه با مدعوين لويه جرگه نيز اعلام كرد : پر واضح است كساني كه به لويه جرگه دعوت شده اند كه يا اصلا از حقايق و واقعيتها اطلاع ندارند و يا از سوي دولت و گروههاي طرفدار امريكا معرفي و دعوت شده اند. البته شكي در اين نيست كه شايد كساني هم در لويه جرگه باشند كه به منافع ملي افغانستان وفادار باشند. در مجموع يك مساله به اعضاي لويه جرگه القا شده است و آن اينكه اگر اين قرارداد به امضاء نرسد امريكا و جامعه جهاني، افغانستان را تنها خواهند گذاشت. اين يك تصور غلط است و به نظر من امريكا بايد به كمكهاي خود به افغانستان ادامه دهد و اگر اين قرار داد امضا نشود باز هم افغانستان را جامعه جهاني تنها نخواهد گذاشت چون افغانستان يك كشور خطرناكي است و اگر به فراموشي سپرده شود دوباره به لانه تروريسم براي كشورهاي غربي مبدل خواهد شد.
جامعه جهاني در سال دو هزار و يك هم بارها اعتراف كرده است كه بزرگترين اشتباه ما اين بود كه در دهه نود افغانستان را تنها گذاشتيم. بنابراين، اينها به هيچ وجه نمي توانند اين كار را بكنند و اين ترس و القاء نادرست است. اگر ما اين قرارداد را امضا نكنيم جهانيان وامريكا مجبور هستند معاهده ديگري با ما داشته باشند و حرف ما را بپذيرند و اگر از افغانستان عقب نشيني كنند دردسر بزرگي براي خود ايجاد خواهند كرد و مجبور خواهند بود تريليون ها دلار هزينه كنند تا جلوي تروريسم در ساير نقاط را بگيرند. بنابراين لازم است كساني كه در لويه جرگه شركت مي كنند خود را از اين فكر كه جهان غرب افغانستان را تنها خواهد گذاشت رها كنند و بايد باور داشته باشند كه امريكا نسبت به احتياجي كه ما به اين كشور داريم، بمراتب بيشتر به ما احيتاج دارد.
وي همچنين در پايان در رابطه با عواقب امضا اين پيمان درافغانستان و روابط اين كشور با همسايگان گفت :  مساله ديگر كه مهم است دخالت (CIA ) در افغانستان است كه در اين پيمان به آن اشاره نشده است. درحاليكه گفته مي شود در جنوب آسيا، بزرگترين دفتر (CIA) در افغانستان است و از امكانات گسترده برخوردار است چون در افغانستان هيچ كنترلي روي آنها وجود ندارد. چون استخبارات افغانستان در حدي نيست كه آنها را كنترل كند. و از سوي ديگر اطلاعات ما مطيع آنها است و از آنها دستور مي گيرد.
مساله ديگر حضور و استفاده از پهپادهاي امريكا در افغانستان است و اگر از اين پهپادها در وزيرستان استفاده شود در آن صورت خواهيد ديد كه طالبان پاكستاني دوباره به افغانستان روي خواهند آورد و در اين صورت نيروهاي افغان، امكان كافي براي دفاع از خود را ندارند. در نتيجه تلفات افزايش خواهد يافت و جنگ و درگيري گسترده تر خواهد شد. در نهايت وضعيت به گونه اي خواهد بود، كساني كه الان مي گويند ما مجبوريم به پيمان امنيتي با امريكا تن دهيم در آن زمان خواهند گفت كه ما مجبوريم به تجزيه كشور تن دهيم؛ چون نمي توانيم از افغانستان دفاع كنيم. بنابراين فكر مي كنم براي افغانستان يك برنامه و دسيسه كلان تدارك ديده شده است كه متاسفانه از سوي كساني هدايت مي شود كه از خارج آمده اند و دلشان براي افغانستان نمي سوزد، اينها دو گذرنامه دارند و تنها دغدغه آنها خدمت به اربابان خارجي خود است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار