افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 30 ژوئن , 2014 لینک کوتاه خبر :

آياانتخابات رياست جمهوري بسوي بحران پيش مي رود يانتيجه موردقبول؟

احمد يوسف نورستاني رئيس كميسيون انتخابات افغانستان نيز طي كنفرانس خبري ضمن تجميد از عملكرد ضياء الحق امرخيل اذعان داشت كه وي با تصميم شخصي از سمت خود استعفا كرده است و هيچ فشاري بر وي وارد نشده است.
در حاليكه عبدا… عبدا… نامزد متعرض رياست جمهوري افغانستان قبل از اين ضمن اظهار بي اعتمادي نسبت به كميسيون انتخابات خواستار بركناري ضياء الحق امرخيل شده بود و حالا هم عبدا…بعد از استعفاي امرخيل مي گويد، براي شامل شدن مجدد وي در پروسه انتخابات يكي از شرائط او محقق شد و شرايط ديگر نيز پذيرفته شوند والا رابطه را با كميسيون انتخابات جهت ادامه روند شمارش آراء برقرار نخواهد كرد.
شرط دوم عبدا… اين است كه كميسيون انتخابات در خصوص شركت بيش از 7 ميلون واجد شرايط در انتخابات، قناعت وي را بايد حاصل كند كه چگونه بيش از 7 ميليون نفر در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده اند. شرط سوم نيز است كه در مناطقي كه مردم راي نداده اند ولي صندوق ها پر شده اند، مجددا” بايد راي گيري شود، ولي تيم اشرف غني احمد زي رقيب عبدا… عبدا… مي گويد، خدا كند استعفاي ضياء الحق امرخيل راه را براي ادامه روند پروسه انتخابات هموار كند و براي همكاري نكردن با كميسيون انتخابات بهانه هاي ديگري نياورند.
ديروز حميدا… فاروقي از تيم اشرف غني احمد زي در اين زمينه به رسانه ها گفت، هيچ خواسته غير قانوني از جمله راي گيري مجدد در منطقه اي را نخواهد پذيرفت، ولي عبدا… تاكيد بر تحقق ديگر شرايط نيز دارد .
فضل احمد معنوي عضو فعال ستاد انتخاباتي عبدا… و رئيس سابق كميسيون انتخابات نيز ديروز در كنفرانس خبري ضمن استقبال از بركناري ضياء الحق امر خيل از سمتش گفت، وي در دوره رياست او بر كميسيون انتخابات از سوي حامد كرزي رئيس جمهوري كنوني افغانستان به او تحميل شده بود و اصلا به كار خود آشنايي نداشت و فقط براي دخالت كرزي به كميسيون انتخابات تحميل شده بود.
وي در عين حال گفت، كميسيون انتخابات بايد تسليم خواسته هاي عبدا… شود تا در نتيجه انتخابات شفاف رياست جمهوري انتخاب شود والا وضعيت به سوي بحران پيش خواهد رفت و صاحب نظران و تحليل گران بر اين نظرند كه خيلي بعيد است كه ديگر شرايط عبدا… تحقق يابد و كميسيون به كارش ادامه خواهد داد، در نهايت نتايج انتخابات را اعلام خواهد كرد و شايد با ميانجيگري آمريكا و سازمان ملل با دادن يك سري امتيازات عبدا… را خارج كنند، ولي ناگفته نماند كه تيم عبدا… بيشتر تمايل دارد كه يك بيطرف موقت بدون حضور دو نامزد تشكيل شود، ولي نمي شود حرف نهايي زد، بايد ديد چه اتفاقي مي افتد، آيا افغانستان به سوي بحران پيش مي رود يا نتيجه مورد قبول مي گيرد؟

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار