افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 13 ژوئن , 2013 لینک کوتاه خبر :

آمريكا بر تعهداتش هرگز صادق نخواهد بود

هنگاميكه بحث امضاي پيمان استراتژيك افغانستان با آمريكا به صورت جدي در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، سخنگويان حكومت مرتب اعلان مي كردند كه “امضاي پيمان راهبردي با آمريكا افغانستان را در برابر تهديدات بيروني بيمه مي كند”.

دقيقا به خاطر همين موضوع بود كه پيمان استراتژيك از ميان موج گسترده مخالفت هاي سياسي بين المللي و جريان هاي داخلي مخالف آن، در پارلمان افغانستان راه بسوي تصويب گشود و در افكار عمومي مقبوليت يافت.
به عبارت ديگر، حمايت آمريكا از افغانستان در برابر تهديدهاي بيروني، تنها موضوعي بود كه بخاطر آن مردم افغانستان از امضاي پيمان استرات‍ژيك با آمريكا حمايت كرد. امروز موج تحولات و حوادث سياسي ناخواسته در مسيري قرار گرفته كه اين ضمانت را زودتر از آنچه تصورش مي رفت، به بوته آزمايش قرار داده است. اينك سياستمداران و مردم افغانستان مي روند تا ميزان تعهدات عملي و صداقت آمريكا از تعهدات شان در پيمان استراتژيك را به نظاره نشينند.
هم اكنون افغانستان با پاكستان در يك رويارويي قرار گرفته است. بدليل تداوم تصادم هاي مرزي ميان دو كشور و نيز لحن تند اظهار نظرهاي رسمي مقام هاي دو كشور، اين تنش ها روز بروز تشديد شده مي رود. اكنون سوال اين است كه در اين صف آرايي، آمريكا جانب كدام طرف را خواهد گرفت؟ آيا واشنگتن طبق سند پيمان استراتژيك از افغانستان در برابر پاكستان حمايت خواهد كرد ياخير؟ آمريكا در اين وضعيت در شرايط تصميم گيري دشواري قرار گرفته است. مفاد و مواد پيمان استراتژيك افغانستان با آمريكا، اقتضا مي كند كه در چنين شرايطي آمريكا در كنار افغانستان قرار بگيرد؛ اما جايگاه پاكستان در محاسبات استراتژيك آمريكا و نيز ناگزيري هاي سياسي واشنگتن در مسايل منطقه، سبب مي شود كه اين كشور نتواند به الزام هاي اين سند عمل نمايد.
در حاليكه براساس توافقنامه همكاري هاي استراتژيك، دو كشور وارد يك چارچوب درازمدت همكاري هاي دوجانبه دفاعي و راهبردي شده و اين امر دو كشور را ملزم به دفاع از همديگر در برابر تهديدات نظامي بيروني مي كند. علاوه بر رژيم حقوقي سند همكاري هاي استراتژيك دو كشور كه افغانستان و آمريكا را در يك پيمان دفاعي و امنيتي مشترك قرارداده، عرف سياسي و رويه عملي آمريكا در خصوص متحدين اصلي خارج از ناتوي اين كشور نيز بر الزام همكاري هاي دفاعي و امنيتي با متحدينش كه مورد تجاوز كشور سومي قرار گرفته است، تاكيد مي كند.
علاوه برآن در متن موافقتنامه همكاري هاي استراتژيك كه از سوي سران دو كشور امضا شده نيز بارها بر همكاري هاي نزديك سياسي و امنيتي ميان دو كشور و اتخاذ تدابير لازم در صورت مورد حمله قرار گرفتن افغانستان از سوي كشورهاي ببيروني تاكيد شده است. دريكي از بندهاي اين موافقتنامه، ايالات متحده يادآورشده كه “هرگونه تجاوز بيروني عليه افغانستان را موجب نگراني شديد خود مي‌پندارد” و تعهد كرده كه “در صورت وقوع چنين رويدادي، دو كشور بايد هرچه عاجل در مشورت با هم، پاسخ مناسبي را به شمول اقدامات سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي، به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احكام قوانين اساسي‌شان، طرح و تطبيق كنند.”
لذا با توجه به اين تعهدات، آمريكا ملزم است كه افغانستان را در ايجاد يك نيروي دفاعي قوي و مجهز كه توانايي دفاع مستقلانه از خود در برابر تهاجمات بيروني را داشته باشد، همكاري نمايد و گذشته از آن خود بايد در كنار افغانستان به عنوان يك متحد استرات‍ژيك ايستاد شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار