- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آمريكا؛ دامن افروخته واعتبار از دست رفته

اشغالگران مغرور آمريكايي در تاريخ ۷ ماه اكتوبر سال ۲۰۰۱ ميلادي با اين خيال خام به خاك افغانستان تجاوز كردند كه بزور تكنالوژي و لشكر درنده صفت خود اين ملت را از غرور ، ارزش ها و از استقلال كشور شان دست بردار كنند.

آمريكايي ها در طول بيش از دوازده سال ملياردها دلار مصرف نموده ، چندين هزار از افغانان مظلوم را بشهادت رسانيده ، صد ها هزار افغان ديگر را شكنجه نموده و ۲۷ هزار عسكر آمريكايي و اشغالگر خارجي  طعمه  و قرباني اين جنگ شده اند.
دوازده سال قبل هنگامي كه آمريكايي  ها براي اشغال افغانستان آستين بالا مي زدند ، ملت افغانستان به آمريكا و كشور هاي غربي بوضوح تاكيد كرده بود كه براي اشغال افغانستان هيچ مجوزي وجود ندارد و آمريكايي ها بايد بجاي سياست زور ازمايي و زور گويي  راه تفاهم و تعقل را اختيار نموده و فكر اشغال و هضم نمودن افغانستان را از سرشان بيرون كنند زيراكه افغانستان كشوري نيست كه لشكر خارجي در آن روزهاي آرامي را سپري كند و افغان ها نيز هيچ گاه حاضر نمي شوند كه در نتيجه فشار و خواست نامشروع ديگران استقلال ملي خويش را معامله كنند .
اما آمريكايي ها راه زور ، جبر وستم را  اختيار نموده  وبراي اشغال افغانستان حريص شدند وسرانجام آمريكا و متحدينش در طول دوازده سال  هرجنايتي كه توانش را داشته و مغزهاي شيطاني شان به آن حكم مي كرد انجام دادند.
آمريكايي ها كه ديگر جنگ افغانستان آنان را بعقب رانده و تمام حربه ، استراتيژي جاي جنگي ، قواي تازه نفس و تاكتيك هاي جنرالان تجربه كار شان كاملا جواب داده و از كار افتاده  و اجاره داري اقتصادي شان بر جهان نيز به پايان رسيده است ، مقامات اين كشور حال در اين تلاش هستند كه اذهان عمومي مردم آمريكا را خاموش و ساكت نموده و بر ناكامي هاي دوازده ساله خويش پرده بكشند اما بسيار مشكل است كه پس از جنگ دوازده ساله و شكست فاش، ملت آمريكا به سخنان سياسي اوباما گوش داده و اذهان ضد جنگ شان عوض شود .
روزنامه  ” ديلي تلگراف ” در تحليل اخير خود از قول قوماندان سابق آمريكايي ” جنرال مك كرستال ” نوشته است كه : جنگ دوازده ساله افغانستان تا كنون نتوانسته  زمينه را براي دولتي مساعد كند كه حد اقل براي افغان ها قابل قبول و مورد باور باشد . نامبرده مي گويد ، آمريكايي ها پس از جنگ دوازده ساله باز هم نمي دانند كه اين جنگ را چگونه به پايان رسانده و به اهداف شان برسند.
همچنين روزنامه ” ديلي تلگراف ” مي نويسد : ما در سطح اقتصادي افغانستان تا كنون كدام تغييري مشاهده نكرده ايم كه از آن نام ببريم ، كمك هاي مالي خارجي باز به شكم مافيا  رفته است ويا اينكه از طرف حلقه هاي خاص  در افغانستان چور و چپاول شده است . در كنار اين تا كنون هيچ زيربناي مهمي در افغانستان بنا نشده ، آمريكا ، ناتو و اردوي كابل به اين هم موفق نشده اند كه تنها امنيت شهر كابل را تامين كرده واسباب لازم و سهولت زندگي را براي مردم مساعد كنند . گويا امنيت و سكون زمان طالبان يك خاطره خوشيست كه افغان ها هيچ و قت و به هيچ قيمت آن را از ياد نخواهند برد .
در آخر به سردمداران آمريكايي مي گوييم : نجات شما هيچ گاه در اين نيست كه حتي براي يك روز هم به حضور و موجوديت نظامي خويش در افغانستان به نا فهمي و ضديت خود ادامه بدهيد . اگر ابرقدرت ها نتوانسته اند از گذشت خود عبرت بگيرند. ولي مردم از تاريخ عبرت ها اندوخته اند. و با همين اندوخته هاي تاريخي است كه مردم افغانستان معتقدند كه پيروزي نهايي با ملت افغانستان است و ابرقدرت ها هميشه ناپايدار و شكست خورده است.
چه آنكه حق هميشه با ملت هاست و خداي حق نيز. بدين سان حق مي مانند و ابرقدرت هاي باطل به زوال ابدي مي رسند. خداوند نيز به مسلمين وعده پيروزي بر متجاوزين را داده است.
ما اينك خود شاهديم كه اشغالگران برآنست كه ازين آتش افروخته جان سالم بيرون ببرند ولي خيلي دير است. زيرا اين آتش افروخته دامن شان را فرا گرفته است.