- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کلینتون: ملت امریکا یک مهاجم جنسی را به مقام ریاست جمهوری رساند

[1]

نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ گفت ملت امریکا [2] کسی را که به مقام ریاست جمهوری این کشور رساند که خود به حملات جنسی اعتراف کرده است.

به نقل از پرس‌تی‌وی، هیلاری کلینتون [3] که در انگلیس به سر می‌برد در مصاحبه با تلویزیون کانال ۴ این کشور اشتراک کرد. از وی درمورد محکومیت یک تهیه کننده معروف سینمای هالیوود که از اصلی‌ترین حامیان مالی او در انتخابات بود پرسیده شد؛ وی جواب داد این مسایل در امریکا عادی است چون ملت ما یک مهاجم جنسی را که خود به این رفتار با زنان اعتراف کرده، به مقامی مثل ریاست جمهوری رسانده‌اند!

خبر اصلی را اینجا [4]ببینید