افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 22 ژانویه , 2013 لینک کوتاه خبر :

چرا اوضاع افغانستان هر روز بي سامان تر از ديروز است؟

از آنجايی كه نيروهاي خارجي در افغانستان حضور چشم گير وفعال دارند و به بهانه تامين امنيت در كشور حضور دارند.

نقش عوامل خارجي نيز در تداوم ناامني در افغانستان بسيار برجسته ومهم مي باشد. در ابتدايي شكل گيري نظام جديد ودر پي حمله آمريكا ومتحدانش به افغانستان ، چون خواستند طالبان را نا بود كنند، نابود كردند و چون با طالبان برخورد مي كردند در سالهاي اول ديگر از طالب خبري نبود ووضع امنيتي روز بهتر مي شد ولي به مرور زمان ورق برگشت، نيروهاي خارجي بجاي كه با طالبان برخورد كنند، نقش احياي مجددد آنها را به عهده گرفتند. خودنيروهاي خارجي ، طالبان را دوباره احيا كردند ، تجهيز كردند ودر پشت پرده با آنها مذاكره مي كنند وحتي به شدت خواستار سهيم ساختن طالبان در دولت هستند. حال اين سئوال مطرح مي شود كه چه عواملي باعث اين چرخش سياستهاي نيروهاي خارجي در قبال طالبان گشته ودر نتيجه باعث تداوم نا امني در كشور گرديده اند؟
آمريكا بدين جهت نمي خواهد كه كه طالبان والقاعده در افغانستان ازبين برود چون در آن صورت با توجه به روحيه بيگانه ستيزي مردم اين كشور، بهانه اي براي حضور آمريكا در افغانستان وجود نداشت لذا مردم خواهان خروج نيروهاي آمريكاي وخارجي از كشور شان مي شدند. همانطوري كه بار ها از رسانه ها شنيده ايم كه نيروهاي آمريكاي در غارهاي تورا بورا بن لادن وملاعمر را محاصره نموده بودند ومي توانستند آنها بشكند ويا دستگير كنند ولي وقتي از وزارت دفاع آمريكا كسب تكليف مي كنند دستور داده مي شود كه بگذارند آنها فرار كنند. آمريكا با در اختيار داشتن پيشرفته ترين امكانات نظامي و مخابراتي ودوربين هاي پيشرفته كه حتي در شب ودر دور ترين نقطه امكان رديابي دشمن را دارد چطور نمي تواند بن لادن وملاعمر وسركرده گان طالبان دستگير نمايند؟ اگر بصورت دقيق به نقش نيروهاي خاجي در تداوم نا امني در افغانستان پرداخته شود معلوم مي گردد كه آنها نا امني را دامن مي زنند تا به منافع خود شان برسند. آنها در افغانستان براي اين نيامده اند كه دلشان براي مردم اين كشور بسوزد بلكه بدنبال منافع سياسي واقتصادي خود شان هستند. آنها در كشور فقير افغانستان ميلياردها دلار را براي دلسوزي مردم افغانستان هزينه نمي كنند بلكه بدنبال اهداف پيدا وپنهان خودشان هستند.
تضاد منافع كشورهاي خارجي كه در افغانستان نيروي نظامي دارند نيز يكي از عوامل تداوم نا امني در افغانستان هستند. هر يك از كشور هاي كه به افغانستان نيروي نظامي گسيل داشته اند اهدافي را دنبال مي كنند كه دربرخي موارد تامين منافع شان در تضاد با يكديگر قرار مي گيرند لذا از طرق گوناگون در صدد تامين آن هستند. از آنجاي كه طالبان فعلا روي بورس قرار دارند لذا هر كشور به نحوي در تقويت اين در راستاي تامين منافع شان نقش دارند. در ميان مردم عادي اين يك چيز واضح است كه هر كشوري طالبان مخصوص به خود را دارند كه وظيفه اين طالبان ،حمله به نيروها ومنافع كشورديگري است كه درتقابل با منافع آن كشور قرار دارد بطور مثال آمريكاييها طالبان مخصوص خود را دارد كه وظيفه دارد مجري برنامه هاي آنها باشد وبه نيروهاي انگليسي وآلماني حمله كنند ودر مقابل كشورهاي ديگر نيز همين برنامه دارند.
رواج تفكر وحشيانه وهابي گري در افغانستان كه باعث رو آوردن افرداي به صفوفه طالبان مي شود نيز باعث نا امني در افغانستا هستند. متاسفانه تفكر وهابي گري يك تفكر بسيار خطرناكي است در افغانستان بسيار گسترش پيداكرده وطالبان مظهر اين تفكر افراطي ومجري افرادي است كه در پشت پرده اهداف ديگري را دنبال مي كنند. عربستان صعودي با ترويج وهابيت در بين جوامع اسلامي بذر نفاق وخشونت ووحشيگري را پاشيده وروز بروز آن را تقويت كرده وگسترش مي دهد؛ طوري كه در هر كشوري كه عربستان به نحوي در آنجا حضور داشته و طرفداني را جذب كرده خشونت ونا امني نيز همچون سيل بنيان كن تمام شريان زندگي آن كشور را فرا گرفته نمونه هاي بارز آن را مي توان در عراق ، پاكستان ، افغانستان ، لبنان وتعدادي از كشورهاي ديگر مشاهده نمود. تمام عملياتهاي انتحاري كه در اين كشورها صورت مي گيرد وهمه كشتارهاي كه مي شود، ناشي از تفكر وهابي گري است كه غير خود شان را كافر مي داند وهركسي كه با آنها مخالفت كند واجب القتل است وجان انسانها از نظر آنها هيچ ارزشي ندارد. تفكر خطر ناك وهابييت، چنان تبليغ مي شود وچنان در دروح وجان افراد ناآگاه وجاهل اثر مي كند كه حاضر مي شود خودش را بكشتن دهد حتي اگر افراد بيگناهي ديگري نيز كشته شوند
از نظر اين فرقه ظاله وجاهل سربريدن انسان بسان آب خوردن راحت است. كشتن انسانهاي بي گناه مثل كشتن مگس است. خراب كردن جاده ها ، پل ها وايجاد رعب و وحشت در ميان مردم بي گناه از آنها هيچ اشكالي ندارد. يكي از عوامل خاجي تاثير گذار در تداوم نا امني در كشور رواج تفكر وهابي گري از سوي عربستان سعودي در افغانستان مي باشد كه خشونت ووحشي گري وعملياتهاي انتحاري برخوسته از اين تفكر خطرناك است. وهابيت همچون سرطاني است كه وقتي انسان گرفتار آن شد با يد آماده كشتن وكشته شدن باشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار