- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

چرایی تشکیل شورای فرماندهان جهادی

با افزایش تهدیدهای امنیتی در کشور، فرماندهان جهادی اقدام کرده و شورایی را شکل داده اند. این شورا که به شورای فرماندهان و احزاب سیاسی موسوم شده، کمیسیونی شش نفری را برای گفتگو با رهبران حکومت وحدت ملی گماشته و در مورد نگرانی های امنیتی و سیاسی کشور با حکومت گفتگو کرده اند. پس از سقوط شهر قندوز شماری از چهره های سیاسی به رهبری استاد سیاف به برگزاری نشست هایی برای برون رفت از مشکلات امنیتی و سیاسی کشور برآمده اند. چرا این شورا شکل گرفته است و چه نسخه ای برای بیرون رفت از وضعیت کنونی دارد؟

 

داوود کلکانی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» گفت: این شورا در جهت تقویت و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تشکیل شده است. هم اکنون وضعیت امنیتی افغانستان شرایط وخیمی دارد.هدف ما این است که با کمک نیروهای امنیتی در مقابل استخبارات منطقه و کشورهای غربی که به افغانستان تجاوز می کنند بایستیم.

وی معتقد است اراده ای برای دفاع از کشور در حکومت وجود ندارد و افزود: مشکلات زیادی در ساختار اردو و پولیس و نیروهای امنیتی ما وجود دارد. ما در حدود سیصد هزار نیروی امنیتی داریم که اگر بخواهیم آنها را به همه ولایت های افغانستان بفرستیم در هر ولایت حدود هشت هزار و هشتصد نفر می رسد اما چنین نیست و ما همیشه دچار کمبود نیرو می شویم. از لحاظ رییس جمهور این سربازان فعالیت می کنند اما انگار آنها خیالی هستند چرا که وجود خارجی ندارند و نتیجه ای هم از فعالیت این سربازان، مکاتب و افسران خیالی حاصل نمی شود. چرا که اگر نتیجه بخش بود وضعیت قندوز و برخی ولسوالی های دیگر اینگونه نبود. پس این شورا برای دفاع از کشور نیاز است.

 

کلکانی در خصوص هدف از تشکیل این شورا گفت: تشکیل شورا، با هدف بسیج عمومی است در جهت اصلاح و تقویت نظام، در جهت کمک به نیروهای امنیتی و نیروهایی که می خواهند دفاع مستقلانه از حریم افغانستان کنند و می خواهند از تمام ارزش هایی که افغانستان در این چند سال به دست آورده اند به شکل سالم دفاع شود.

 

وی ادامه داد: درشرایط کنونی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان در خطر است. همه وضعیت قندوز را مشاهده کردیم که چه ها گذشت. به خاطر اینکه چنین تجربه هایی تکرار نشود، مردم افغانستان نگران نشوند، مردم بسیج شوند، نظام اصلاح شود، همکاری ها بین مردم و نظام بیشتر شود، مردم خود را با نظام یکی ببینند و از مردم و نیروهای امنیتی افغانستان حمایت شود، این شورا تشکیل شده است و هدف به قدرت رسیدن کسی نیست و برای تقسیم قدرت کار نمی کنند.

 

این نماینده مجلس در خصوص چرایی تشکیل این شورا عنوان کرد: چهره ها و افرادی که این شورا را تشکیل داده اند به این نتیجه رسیده اند که این حکومت به بن بست رسیده و خود به تنهایی قادر به تامین امنیت افغانستان نیست.

 

کلکانی در خصوص تامین نیروی نظامی این شورا ابراز داشت: نیروی نظامی این شورا، مردم افغانستان است. می خواهیم مردم افغانستان را درون نظام و در کنار نیروهای امنیتی بسیج بسازیم. این موضوع هم در قالب حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی، انجام می گیرد. افراد، مسلح و جذب این شورا می شوند تا اردو و پولیس ملی افغانستان تقویت شود. هم اکنون در بیست و چهار ولایت افغانستان جنگ جریان دارد. نیروهای امنیتی هم در حال دفاع هستند اما نیاز است که بیشتر تقویت شوند. می خواهیم بسیج عمومی اعلام کنیم تا جوانان به جای رفتن به سوریه و کشورهای اروپایی در اردو و پولیس منظم شوند. فرماندهان جهادی افغانستان هم به طور منظم دراردو و پولیس تنظیم شوند و خارج از نظام و حکومت هم چیز دیگری نمی خواهیم.

 

وی در خصوص جنبه مشورتی این شورا گفت: می خواهیم خلاها و چالش هایی که در این نظام وجود دارد را با پیشنهادهای سالم، سازنده و آموزنده پر کنیم. در صورتی که حکومت با پیشنهادات ما موافق باشد، خوب است.اگر حکومت آن را نپذیرفت آن را با مردم در میان گذاشته و می گذاریم تا آنها تصمیم بگیرند. چرا که نظام خود اراده کمی برای تامین امنیت دارد.