- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پروندۀ اکثر داعشی ها سیاه است!

طبق پژوهشی که مرکزمطالعات و تحقیقات امنیتی اروپا نشر کرده، 50 تا 80 فیصد از اعضای داعش سابقه کیفری دارند.

پژوهش مذکور نشان داد که مقامات امنیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سعی می کنند ارتباط موجود بین حمایت مالی از تروریزم و پدیده میل به طغیان و جنایت را کم اهمیت جلوه دهند.

آژانس خبررسانی ایتالیا، آکی خاطرنشان کرد که در این پژوهش آمده است، میل به طغیان های کوچک از سوی برخی افراد در کنار جرایم سازمان یافته، در حمایت مالی از گروه های تروریستی مثل داعش نقش دارند.

بر اساس این پژوهش، تروریزم به خودی خود حرکتی است که با رفتارها و جرایم گروه های سازمان یافته جرم و جنایت تقویت می شود؛ اما در مورد داعش، این وضعیت بسیار وخیم تر است زیرا 50 تا 80 فیصد از اعضای این گروه سابقه دارند.

در این پژوهش مقایسه ای بین این عده از افراد در صفوف داعش و گروه تروریستی القاعده صورت گرفته و مشخص شده است که تعداد این افراد در القاعده از 25 فیصد فراتر نمی رود.

در این بین، اتباع بلجیمی در صدر فهرست عناصر سابقه داری هستند که به گروه تروریستی داعش پیوسته اند. اغلب آنها به دلیل ارتکاب جرایمی چون دزدی و حمله با سلاح سرد، سابقه کیفری دارند. بر پایه این پژوهش بسیاری از این افراد در سنین پایین مرتکب جرم شده بودند.