افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 8 دسامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

هدف پاكستان از تداوم بحران در افغانستان

منطق باج وخشونت نه تنها در افغانستان كه در نظام بين الملل نيز پذيرفته شده است.

ازين روست كه پاكستان ـ براي تأسيس طالبان و قتل هزاران انسان در افغانستان ومنطقه ـ نه تنها سرزنش كه  تا هنوز باج هاي كلان را صاحب شده است. با آن كه حمايت پاكستان از طالبان يك راز باز است و پاكستان مانع بزرگي براي صلح در افغانستان، ولي بازهم پاكستان هميشه در نزد هرم قدرت در آمريكا دست بالا را براي سمت و سو دادن مسايل افغانستان دارا بوده است. اين خود مي رساند كه پاكستان با مهارت تمام بحران مي آفريند و آنگاه خود نه به عنوان يك مشكل كه به عنوان بخشي از راه حل پذيرفته مي گردد و از جهان امتياز مطلق مي گيرد. پاكستان با همين مهارت  از جنگ افغانستان با شوروي نهايت استفاده را برد. چهارده سال تمام آمريكا را دوشيد. پروژه ي هسته ي اش را تكميل كرد،اقتصادش را بازسازي نمود و تسليحات مدرن آمريكا را خود گرفت وكهنه هايش را به مجاهدين داد. وسرانجام پس از شكست شوروي نخواست كه در سايه ي يك همسايه قهرمان زندگي كند. لذا جهاد افغانستان را تبديل به جنايت كرد و رهبران مجاهدين را رسواي عالم نمود. باقي مانده ي مجاهدين عرب وپاكستاني را نگه داشت و ذخيره فرداي خود ساخت. در مدرسه هاي وهابيت شستشوي مغزي شان داد و صد ها نفر آماده انتحار توليد كرد و به خطرناك ترين تسليحات دنيا مجهز شد؛ صد ها بمب اتمي آماده انفجار و صد ها طالبي پر از اشتهاي انفجار. اين بار مي خواست كه افغانستان را نه تنها از انسان كه حتي از استخوان هاي گورستان و آثار عهد باستان و پرنده و درختانش پاكسازي كند. ولي نا گهان عدو سبب خير شد، وتيري برگرده آمريكا فرود آمد و دوقلوي زيبايش در دامنش خون وخاكسترشد. باز هم پاكستان ده سال تمام آمريكا را در غارهاي تورا بورا و بيابان هاي شرق افغانستان سرگردان كرد وبن لادن را در پاكستان پذيراي كرد. دوباره از آمريكا غرامت گرفت آن طور كه حتي مرده ي بن لادن را هم به آمريكا فروخت. بن لادني كه خيلي زود تر از اين از پا افتاده بود زيرا بن لادن تمام داراي اش در جيبش بود نه در ذهنش.آنگاه كه جيبش تهي شد از پا در افتاد واستخوانش حراج پاكستان شد.
حال سوال اساسي اينست كه چرا پاكستان پاليسي سياسي خودش را بدين خط مشي بنا نهاده است؟
مبناي اين سياست در اين است كه دولت هاي در معرض خطرِ تماميت ارضي، بقاي خودش را در ناامني ديگران جستجو مي كنند. پاكستان واسراييل نمونه ي واضح اين قاعده اند. هندوستان بسان ديوي عظيم الجثه ي است كه در پشت پاكستان خوابيده و سالهاست كه گرده ي پاكستان را آزرده است و تمام شمال پاكستان را از آن خود مي داند. ونصف باقيمانده اش با خط ديورند دو نيمه مي شود كه افغانستان از آن خود مي خواند. لذا پاكستان براي رهاي از آشفتگي خود براي اين دوكشور آشوب مي آفريند و مشغول شان مي دارد. با اين تفاوت كه فراتر از منازعات مرزي، پاكستان افغانستان را به عنوان حيات خلوت خود تلقي مي كند كه در وقت لازم، بجاي مقاومت فيزيكي در برابر فشار هندوستان به راحتي از تاكتيكي جا بجايي در خاك افغانستان استفاده كند. ازين رو است كه پاكستان حتي حكومت پشتونيزم ناسيوناليستي را در افغانستان  بر نمي تابد وهميشه در جستجوي حكومت مذهبي راديكال است تا پاكستان را به عنوان برادر مسلمان شريك خاك وخانه اش بداند.
اينك سوال اينست؛ حال كه مرگ بن لادن دست پاكستان را رو كرده است، آمريكا با پاكستان چه خواهدنمود؟
حقيقت اينست كه پاكستان بازهم باج و امتيازش را از آمريكا خواهد گرفت. زيرا آمريكا اين ناز سياسي پاكستان را خريدار است. چه آنكه تداوم اختلافات مرزي وتقابل منافع پاكستان وافغانستان باعث تداوم بحران در افغانستان مي شود واين تداوم باعث دوام حضور آمريكا در منطقه مي گردد. واز ديگر جانب آمريكا نمي خواهد با سخت گيري بي مورد پاكستان را وارد يك عصبانيت بچه  گانه كند. زيرا نيك مي داند كه اكنون تومور سرطان ترورريسم زير دست پاكستان است اگر عصباني شود منفجرش مي سازد و تمام منطقه را آلوده به مرگ خواهد ساخت. بدينسان آمريكا نه مي تواند پاكستان را مجبور كند و نه مي تواند كه جنگ را به پاكستان بكشاند. چه آنكه اگر امكانش مي بود آمريكا ازهمان ابتدا جنگ را از پاكستان آغاز مي كرد كه مركز طالبان بود. پاكستان اما در پناه صد ها بمب اتم ومردان انتحاري اش در برابر آمريكا راست قامت خواهد ماند. نهايت هم چنان سران بي مصرف القاعده و طالبان را به آمريكا خواهد فروخت و جلب رضايت خواهد كرد. ولي سطح زيرين طالبان را هميشه براي خود نگه شان خواهد داشت. زيرا طالبان كساني نيستند كه خواسته هاي مغاير با منافع سياسي پاكستان داشته باشند. بلكه در راه رسيدن به اهداف پاكستان جهاد ميكنند. از اين رو حكومت پاكستان هيچگاه طالبان را نابود نخواهد كرد بلكه از آن استفاده بهينه خواهد نمود چه آنكه پاكستان براي طالبان هزينه ي بسياركرده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار