- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نفس تشکیل طالبان از جانب آی اس آی پاکستان است

اسامه بن لادن افغانستان را سرزمین تربیت افرادی قرار داده بود که در آن سوی مرزهای افغانستان اهداف خود را پیش می برد. نفس تشکیل طالبان از جانب آی اس آی پاکستان و با همکاری کشورهای غربی صورت گرفته است. در آن زمان شاهد بودیم که وقتی طالبان آغاز به فعالیت کردند از جانب بسیاری از کشورها تمویل و تسلیح می شدند و داخل افغانستان گسیل داده می شدند.

 

در میان گروه های طالبان اختلافاتی بر سر رهبر جدید طالبان بعد از ملا عمر به وجود آمده است. برخی از گروه ها ملا منصور را که از سوی پاکستان معرفی شده است به عنوان رهبر قبول ندارند. در این میان برخی سیاستداران افغانستان وجود اینگونه اختلاف ها را به نفع افغانستان می دانند و معتقد هستند سران حکومت باید از این فرصت برای صلح استفاده کنند. اما در پشت پرده این اختلافات چه واقعیاتی نهفته است؟

محمد شریف ناصرزاده تحلیلگر سیاسی در برنامه «بازنگاه» گفت: هیچ کدام از رهبران طالبان جدا از آی اس آی پاکستان نیستند، چرا که آنها با طالبان حیات پیدا کرده اند. این طالبان هم برای گرفتن منافع شخصی در تلاش هستند و هم برای تامین منافع کشور پاکستان می جنگد. القاعده، طالب و داعش در پاکستان پرورش می یابند. هر کسی که امروز تفنگ به دست دارد و می جنگد در پاکستان پایگاه دارد.

 

وی ادامه داد: هرگونه حرکاتی که از جانب پاکستان صورت بگیرد در داخل افغانستان تطبیق می شود. بنابراین مشکل عمده و اساسی که امروز افغانستان دچار آن است، مداخلاتی است که از جانب پاکستان توسط عده ای به نام طالبان در داخل افغانستان صورت می گیرد.

 

وی در خصوص پشت پرده اختلافات میان گروه طالبان گفت: این که در پشت پرده پاکستان چه سیاستی را در جهت به وجود آوردن دو گروه طالبان روی دست گرفته اند، مساله دیگری است اما بارها شاهد این مساله بودیم که هر باری که در ارتباط با فشارهای بین المللی نسبت به پاکستان حرکاتی صورت می گیرد پاکستان نشان می دهد که در پروسه صلح همکار افغانستان است و درپروسه مبارزه با تروریسم همکار با جامعه بین المللی است و به این ترتیب سالهای متمادی را در عین حال که تروریسم را تربیت می کند و آن را تمویل می کند و در عین حال در رویکرد سیاسی در رابطه با جهان کوشش می کند که خود را همکار و همگام قدرت های بزرگ معرفی کند.

 

ناصرزاده نیات پشت پرده پاکستان را از اختلاف میان گروه های طالبان مبهم می خواند و می گوید: بدون شک هر انشعابی که در داخل یک تنظیم و گروه صورت می گیرد تبعات خاص خود را دارد. همین که درون نیروهای طالبان اختلافات و صدایی در مخالفت با رهبری جدید صورت می گیرد بازگو کننده مسایلی است که تا هنوز در ابهام باقی مانده اند. واقعیت این است که پس از مرگ ملا محمد عمر، ملا منصور از جانب پاکستان بر تعداد زیادی از طالبان تحمیل شد. پاکستان همواره کوشش کرده است تا از طریق نیروهای جنگ افروز و شرارت پیشه اهداف خود را پیش ببرد.امکان ندارد که در میان طالبان صدایی بلند شود و پاکستان در آن بی نقش باشد. قبلاً صداهایی بلند شد که ملا منصور از جانب آی اس آی تعیین شده است و حالا هم صداهایی بلند می شود که در مخالفت با ملامنصور است. این خود تاثیر خاص را در جهت تضعیف طالبان دارد اما اینکه نیات پشت پرده طالبان در این رابطه چیست در حالت ابهام باقی است.

 

وی تشکیل و تمویل طالبان را از سوی پاکستان و کشورهای غربی دانسته و افزود: طالبان در طول چهارده سال و قبل از آن اعمالی را نسبت به مسایل افغانستان انجام دادند و افغانستان را دچار جنگ های خانمان سوز داخلی کردند، مردم را قتل عام ها کردند و برای این کارها از سلاح های بسیار پیچیده و مدرنی استفاده نمودند، این کارها از عهده یک تعداد طالب که ادعا دارند در مساجد درس خوانده اند بر نمی آید. ادعای دیگری که آنها می کنند مبارزه با آمریکا است. وقتی آمریکا به افغانستان آمد هیچ کسی وی را دعوت نکرده بود که به اصطلاح به اینجا بیاید و بر ضد طالب قرارگاهها نظامی خود را تشکیل دهد، قبل از اینکه آمریکا داخل افغانستان شود طالبان با شخصیت های جهادی افغانستان با نیروهایی که مردم را به سوی جهاد دعوت می کردند مخالفت داشتند با استاد ربانی و سران جهادی افغانستان مخالفت داشت.

ناصرزاده ادامه داد: اسامه بن لادن افغانستان را سرزمین تربیت افرادی قرار داده بود که در آن سوی مرزهای افغانستان اهداف خود را پیش می برد. نفس تشکیل طالبان از جانب آی اس آی پاکستان و با همکاری کشورهای غربی صورت گرفته است. در آن زمان شاهد بودیم که وقتی طالبان آغاز به فعالیت کردند از جانب بسیاری از کشورها تمویل و تسلیح می شدند و داخل افغانستان گسیل داده می شدند. همین حضور اسامه بن لادن در داخل پاکستان خود بازگو کننده حقایق تلخ و ناگواری است که شاهد آن هستیم. وقتی ملامنصور به عنوان رهبر طالبان معرفی شد شاهد آن بودیم که ملا دادلله به صورت بسیار آشکار اعلام کرد که ملا منصوراز جانب پاکستان به عنوان رهبر طالبان انتخاب شده است و ما از وی پیروی نمی کنیم. این اختلافات ناشی از حرفها و سخن هایی است که در داخل گروه طالبان و آی اس آی پاکستان وجود دارد و این اختلافات نمایانگر حقایق تلخ و ناگواری است که متاسفانه باید ملت افغانستان قربانی آن باشد.

 

این تحلیلگر سیاس وجود نیروهای خارجی را مخل صلح و آرامش در کشور می داند و می گوید: تا زمانی که دخالت های خارجی در افغانستان وجود داشته باشد جنگ ادامه خواهد داشت. جنگ در داخل افغانستان منتج به همان دیدگاه هاییاست که کشورهای قدرت های بزرگ در رابطه با منطقه و جهان دارد. فعلا در داخل عراق، سوریه و در داخل افغانستان جنگ جریان دارد و این جنگ تهدیدی بسیار جدی بر منافع بسیاری از کشورها است. ضرورت مبهم و حیاتی این است که تمام افغانها بدون در نظرداشت تمام مسایل، متحدانه پایان جنگ را اعلام کنند و منافع ملی را مد نظر بگیرند و به یک اجماع ملی برسند.