افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 1 آگوست , 2012 لینک کوتاه خبر :

معمای پیچیده اختطاف در هرات؛ چه کسی مسئول است؟!

اختطاف و ربایش افراد همواره یکی از مشکلات اجتماعی و امنیتی در کشور بوده است. اختطاف افراد به خصوص کودکان با اهداف گوناگون اقتصادی و سیاسی صورت می گیرد. برخی از اختطاف ها نیز انگیزه های شخصی داشته و به خاطر خصومت های شخصی صورت گرفته است اما آمار اختطاف های که با انگیزه های اقتصادی و باج خواهی صورت می گیرد در فهرست این بزه اجتماعی در صدر قرار می گیرد.

کابل در سال های گذشته شاهد زنجیره ای از اختطاف ها بود که با جدیت ارگان های امنیتی کشور در مبارزه با گروپ های اختطافچی و دستگیری آنان کاهش چشمگیری یافت. اکنون اما معضل اختطاف از ولایت باستانی هرات سر برآورده و شهروندان آن سامان را نگران ساخته است.

متأسفانه شواهد از دست داشتن یا حداقل کم کاری ارگان های امنیتی آن ولایت در بروز این بحران حکایت دارد. حتی در برخی از رسانه ها انگشت اتهام به سوی قوماندان امنیه آن ولایت نشانه رفته و وی را صحنه گردان اختطاف ها در ولایت هرات قلمداد کرده اند.

در حالی که سخنگوی وزارت داخله کم کاری پولیس و ارگان های امنیتی ولایت هرات را در جلوگیری از اختطاف ها نمی پذیرد، بر این عقیده است که در خصوص این معضل اجتماعی – امنیتی در آن ولایت مبالغه صورت گرفته است. وی می گوید: « نگرانی ها دربارۀ اختطاف ها درهرات مطرح شده مبالغه است به این شکل نیست هیچ نوع بی تفاوتی پولیس درمقابل اختطاف ها درهرات نداشته، ما برعکس بسیاری کسانی را که دراختطاف ها دست داشتند درچند ماه گذشته بازداشت کردیم. پولیس بالای اوضاع حاکم است و ازهیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد، تا جنایت کاران را به قانون بسپارند.» اما ظاهرا نمایندگان، جامعه مدنی و مردم هرات با سخنگوی وزارت داخله موافق نبوده و مسئله شدت گرفتن اختطاف ها را به عنوان یک مشکل جدی اجتماعی و امنیتی برای ولایت خود تلقی می نمایند. محمد صالح سلجوقی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه نه تنها ازدیاد اختطاف ها در آن ولایت را می پذیرد بلکه مدعی است که حلقاتی از درون نهادهای امنیتی در بروز این رویدادها نقش داشته و از گروپ های اختطافچی حمایت می کنند. وی می گوید: «حلقات و گروپ های جنایی و جرمی درهرات به خاطردست یافتن به منابعی از پول، امکاناتی که خودشان توقع می نمایند بچه ها و نوجوانان هرات را اختطاف می کنند این اختطاف ها معاملۀ مالی است که میان اختطاف چیان و تعدادی ازافرادی که واسطه و حامی آن دردستگاه امنیتی هرات هستند صورت می گیرد و به این خاطراین اختطاف ها همۀ آنها سابقۀ جرمی و جنایی داشته و کمترین توجه ازطرف رهبری نهادهای امنیتی هرات برای حفاظت ازجان شهروندان صورت می گیرد.»

ادعای سخنگوی وزارت داخله در مورد جریان تشدید اختطاف ها در ولایت هرات ظاهرا خبر واحدی است که در برابر خبر متواتر رسانه ها، نمایندگان آن ولایت، جامعه مدنی و مردم قرار گرفته است و بدون شک عقل سلیم خبر متواتر را پذیرفته و صحت آن را تأیید می نماید. این در حالی است که این امر نسبت به نگارنده که یکی از همکارانش در آن ولایت پیگیر دوسیه اختطاف یکی از بستگان خود است از حد خبر نیز گذشته و به واقعیت عیان تبدیل گشته است.

به هر روی گسترش موج اختطاف ها در هرات یک واقعیت است و بر نهادهای امنیتی و وزارت داخله است که به جای انکار حقیقت چاره ای برای این مشکل بسنجد و اگر نیروهای وابسته به آن نهاد محترم در پشت این جرایم قرار داشته و یا در برابر آن کم کاری کرده اند، باید به مرکز فراخوانده شده و باتوجه به نقش شان در بروز این رویداد، رفتار درخوری با آنان صورت گیرد.

چنانچه یاد شد، اختطاف نه تنها یک مشکل اجتماعی که معضل اقتصادی نیز هست. تشدید اختطاف ها باعث کوچ کردن سرمایه های سرمایه گذاران وطنی از کشور می گردد و نتیجه مستقیم آن ازدیاد فقر، بیکاری و جرم بیشتر است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار