افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 27 جولای , 2013 لینک کوتاه خبر :

مصاحبه/ افشاگريها و نصايح شيخ نبيل نعيم يكي از سركردگان ارشد القاعده (قسمت اول)

شيخ نبيل نعيم عضو گروهي بود كه نقشه قتل انور سادات را طراحي و آن را عملي كرده بود.همچنين حمله قاتلانه به حسني مبارك نيز توسط شيخ نبيل طراحي شده بود و در سال 1994 از سوي نيروهاي امنيتي مصر دستگر شد.

به نقل از اسلام تايمز، نبيل نعيم از بنيانگذاران جهاد اسلامي مصر در اردوگاه الصفا در مصر با اسامه بن لادن و ايمن الظواهري معاون وي ملاقات كرد.
رفاقت بين آنها تا بيش از دو دهه ادامه يافت.نبيل نعيم همراه با ايمن الظواهري به پاكستان و سپس به افغانستان رفت. ايشان در افغانستان اردوگاه الصفا را براي آموزش نظامي مجاهدين عرب و مصري تاسيس نمود.نبيل نعيم با عبداله اعزام سركرده كل عربها كه براي جنگ با شوروي سابق به افغانستان رفته بودند نيز ملاقات نمود. نبيل نعيم بعد از افغانستان همراه ايمن الظواهري به سودان عزيمت نمود.
گفته مي شود شيخ نبيل نعيم عضو گروهي بود كه نقشه قتل انور سادات را طراحي و آن را عملي كرده بود.همچنين حمله قاتلانه به حسني مبارك نيز توسط شيخ نبيل طراحي شده بود و در سال 1994 از سوي نيروهاي امنيتي مصر دستگر شد. نبيل خارج از فرودگاه مصر نيز با نيروهاي امنيتي درگير شد كه يك گلوله به سرش اصابت كرد. بعد از دستگيري سالهاي متمادي را در زندانهاي مصر سپري كرد.
بعد از سقوط رژيم حسني مبارك از زندان آزاد شد و بعد از آزادي يك گروه دو هزار نفري از جوانان آموزش ديده سرپرستي وي را قبول كرد كه اين تعداد هم اكنون نيز تابع او هستند.شيخ نبيل نعيم حالا ديگر رويه و عقيده تكفيري را ترك كرده و بجز اسرائيل بر ضد هيچ كشور ديگري تفكر افراطي ندارد.
ماه گذشته يك شبكه تلويزيوني عربي بنام “وكاله انباء آسيا” يك مصاحبه خصوصي با وي انجام داد كه باعث شد وي بسيار شهرت يابد كه به زبانهاي مختلف نيز ترجمه گرديد.شيخ نبيل نعيم در اين مصاحبه درباره جنگ جاري در سوريه و نقش القاعده و قدرتهاي جهاني نيز گفتگو انجام داده است.نخستين پرسش كه از شيخ نبيل نعيم توسط شبكه تلويزيوني آسيا مطرح شد چنين بود:
شبكه آسيا/آقاي شيخ نعيم شما بيشتر عمرتان را در فعاليتهاي جهادي گذرانده ايد. از مصر به افغانستان و سودان رفته ايد و در دوره حسني مبارك دستگير شديد.باتوجه به تجربيات جهادي كه داريد شما جنگ سوريه را از چه منظر مي بينيد و درباره كسانيكه با نيت جهاد في سبيل ا… در اين جنگ شركت مي كنند چه نظري داريد؟
پاسخ/بخاطر جهاد افغانستان در دهه هشتاد ميلادي عليه شوروي سابق به جنگ سوريه نيز عنوان جهاد داده مي شود.درحاليكه بين جهاد افغانستان و جنگ سوريه تفاوتهاي زيادي وجود دارد.افغانستان مورد تهاجم قدرت خارجي يعني شوروي سابق قرار گرفته بود و علماي جهان اسلام براي جلوگيري از حمله شوروي فتواي جهاد را صادر كردند و ما اساس تلاشهاي خودمان را بدون درنظر داشتن خوبي ها و بدي هاي آن جنگ بر مبناي اين فتوا قرار داديم.درحاليكه در سوريه وضع بطوركلي فرق مي كند.
شام مورد تهاجم خارجي قرار نگرفته و توسط هيچ كشوري اشغال نشده است.در حقيقت اين رژيم صهيونيستي است كه در فاصله چند كيلومتري با سوريه قرار دارد و اين كشور را مورد تهاجم قرار داده است.اين مهاجم شصت (60) سال است كه فلسطين را نيز اشغال كرده.اگر جهاد في سبيل ا… آغاز مي شد، بايد عليه رژيم صهيونيستي جهاد صورت مي گرفت. درحاليكه قضيه كاملا برعكس شده و آنچه در سوريه اتفاق افتاده ما آن را فتنه مي گويم.
پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: الفتنه نائمه، لعنه ا… من ايقضها (فتنه خوابيده است،لعنت خدا بر كسيكه آن را بيدار كند)
من به برادراني كه در سوريه مي جنگند مي خواهم اين را بگويم كه من به نيت شما هيچ شكي ندارم ولي شماها درحال حاضر توسط توطئه امريكا به گروگان گرفته شده ايد.آنها فقط مي خواهند به هدف خود برسند.يكي از اهدافها آنها ايجاد تنفر ميان جهان عرب براساس قومي و مذهبي و تقسيم كردن به گروههاي كوچك تر است.امريكا هيچ وقت اسلام را قبول نخواهد كرد.در حقيقت ايجاد جنگ براي حل مسائل در سوريه چه لزومي دارد؟
برادران من شما را چه شده است؟ كمي فكر و درنگ كنيد آيا امريكا براي شريعت خدا و خلافت اسلامي در سوريه جنگ براه انداخته است؟شما مي گوييد امريكا براي ايجاد دموكراسي در سوريه مي جنگد آيا شما در عراق دموكراسي را ديديد؟امريكا كي و كجا از دموكراسي حمايت كرده است؟نوام چامسكي در كتاب خود مي نويسد و همين را عمو سام نيزمي گويد: ” جمهوريت و دموكراسي يك سراب است كه ما توسط آن مردم را فريب مي دهيم”
برادران من ! شما وقتي داريددر اين جنگ شركت مي كنيد كه پايان يافته است.امريكا از بين ما چند مزدور را انتخاب كرده كه در هتل هاي تركيه و لندن سكونت دارند و در آنجا دارند براي سوريه حكومت جديد را تشكيل مي دهند.امريكا نيز فعلا براي كنفرانس ژنو به اين افراد نياز دارد.اگر حكومت بشار اسد سقوط كند اين افراد وفادار امريكا زمام امور را در دست مي گيرند و اين افراد نسبت به هر حكومت ديگري بيشتر به امريكا و اسرائيل وفادار خواهند بود.آن موقع نوبت خود شما خواهد بود.
برادران من ! شما منكر دموكراسي هستيد.شما تروريست قلمداد خواهيد شد و سرانجام شما كشته و يا حبس خواهيد شد. دقيقا همان چيزي كه در افغانستان براي ما اتفاق افتاد.امريكا به ما اجازه داد 15 سال در افغانستان جهاد كنيم.در جنگ امريكا به ما پول داد،كمك كرد،اسلحه داد، اطلاعات داد و حتي مجروحين ما را براي معالجه به كشورهاي اروپايي برد ولي بعد از اينكه به هدف خود رسيد ما را تروريست قلمداد كرد و سالهاي متمادي در زندان بوديم.امريكا از وضعيت ما بخوبي آگاه بود.حتي از حقوق اوليه انساني نيز ما را محروم كرد.ما بعدا متوجه شديم كه امريكا همه ما را فريب داده و ما را مورد سوء استفاده خود قرار داده است.
براداران من! امريكا هيچ كاري به شريعت و خلافت اسلامي ما ندارد.امريكا دو هدف عمده را دنبال مي كند:
1-برتري اقتصادي و نظامي اسرائيل بر همه كشورهاي عربي
2-شبيخون به تقدير اقوام امت اسلامي
هم اكنون امريكائيها بر اساس همين اهداف خود در جنگ سوريه شركت كرده اند و شماها در راستاي منافع امريكا داريد مي جنگيد. من به شما اطمينان مي دهم كه اگر حكومت فعلي سوريه سقوط كرد آن وقت نوبت خود شما خواهد رسيد.شما تروريست قلمداد خواهيد شد. در نتيجه يا كشته مي شويد و يا اينكه به زندان خواهيد رفت.من مي خواهم از شما بپرسم كه آيا در افغانستان شريعت و خلافت به اجرا گذاشته شد؟
من از ايمن الظواهري كه براي جنگ سوريه دارد مردم را استخدام مي كند مي خواهم بپرسم كه اي ايمن! ما چهارده سال در افغانستان كنار هم جنگيديم.سپس يوسف قرضاوي آمد و از اوضاع ما استفاده كرد و امروز هم زندگي آرامي دارد ولي ما از آن زمان تاكنون فراري و بي خانمان هستيم.آيا اين همان خلافت است كه شما با خودتان عهد كرده بوديد؟
شما بيست (20) سال براي اجراي خلافت اسلامي مي جنگيد ولي حقيقت امروز اين است كه شما از خودتان نيز نمي توانيد محافظت كنيد.شما از كدام خلافت سخن مي گوييد؟آيا ابومعصب الزرقاوي در عراق خلافت را تاسيس نمود كه مردم آنجا بخاطر جنگ به عصر حجر رفته اند؟آيا در يمن و سودان خلافت تاسيس شد؟آيا او در مصر خلافت را تاسيس كرد؟به نظر من تاسيس خلافت نيز دروغ محض است كه امريكا و همدستانش براي استفاده از شما آن را طرح كرده اند؟
ادامه دارد ….

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار