- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مردم دیگر اعتمادی به حکومت ندارند

به باور سعیدی، مردم دیگر اعتمادی به حکومت ندارند و دراین مورد ابراز داشت: بر خلاف هراس داکتر عبدالله، هیچ کس قصد کودتا و تشنج را ندارد و به گفته وی این خلاف ارزش های قانونی و اساسی است اما مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خود حق دارند. مردم افغانستان وقتی می بینند حکومت شان برآمده از قانون اساسی نیست و کاری هم برایشان انجام نمی دهد.

 

این روزها گپ و گفت های مسالمت آمیزی برای دایر کردن لویه جرگه وجود دارد. رهبران و فرماندهان جهادی که این گفتگوها را دایر کردند هیچ کدام قصد ماجراجویی ندارند اما اجازه هم نمی دهند که یک حکومت که برآمده از قانون اساسی نباشد و خدمتگزار مردم هم نباشد بر گرده های مردم سوار باشد.

 

چالشگران جدید در برابر حکومت وحدت ملی یک بحث دردساز برای دو شریک قدرت، اشرف غنی و عبدالله شده است. داکتر عبدالله بالحنی بسیار تند در برابر رسانه ها گفته است که خیال رفتن به جرگه ای غیر از جرگه قانون اساسی غیر محقق و مسخره است و کسانی که خواب سقوط نظام را می بینند، جز بدبختی مردم افغانستان چیزی را دنبال نمی کنند و اضافه کرده است که اگر چه ما دو رهبر در ساختار مشکل داریم اما اجازه ورود چالشگران جدید را نخواهیم داد. این چالشگران و چالش ها چقدر جدی است و چقدر نظام به پرتگاه سقوط نزدیک شده است؟

 

احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی در برنامه «تحول» گفت: آنچه را که داکتر عبدالله رییس اجرایی اظهار کرده است، شاید برای داکتر عبدالله، اشرف غنی و کسانی که در حکومت وحدت ملی به مقام و منزلتی رسیده اند تلخ باشد اما شاید برای کسانی که از حکومت وحدت ملی راضی نیستند خوشایند باشد. داکتر عبدالله می داند که حکومت وحدت ملی برآمده از قانون اساسی نیست. قانون اساسی حکومت وحدت ملی همان چند بندی است که جان کری ترتیب داده و آنها باید به آن عمل کنند. بنابراین حکومتی که برآمده از قانون اساسی نیست طبعا چالش ها و مشکلات بعدی خود را به خاطر عدم مشروعیت دارد.

 

وی حکومت را حکومتی ناتوان و ضعیف خوانده و افزود: باوجودیکه حکومت به صورت مشروع روی کار نیامده و حکومتی توافقی بود اما بازهم مردم افغانستان امیدوار بودند رهبران آن به وعده های خود عمل کنند و برای آنها مطابق وعده ها یک میلیون کار مهیا کنند، نان به سفره های مردم بیاورند، پروژه هایی که نیمه تمام مانده اند را انجام دهند. متاسفانه این رهبران ما نه تنها از کوچه این کارها گذر نکردند بلکه شرایط را بدتر کردند و حتی نتوانستند گامی فراتر از زد و بندهای داخلی خود بردارند.

 

به باور سعیدی، مردم دیگر اعتمادی به حکومت ندارند و دراین مورد ابراز داشت: بر خلاف هراس داکتر عبدالله، هیچ کس قصد کودتا و تشنج را ندارد و به گفته وی این خلاف ارزش های قانونی و اساسی است اما مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خود حق دارند. مردم افغانستان وقتی می بینند حکومت شان برآمده از قانون اساسی نیست و کاری هم برایشان انجام نمی دهد، اعتراض می کنند. داکتر عبدالله می گوید که لویه جرگه ایجاد می کند، قانون اساسی را تعدیل می کند و سیستم صدارتی ایجاد می کند، همه می دانند که این نیز دروغی مانند دیگر دروغ های رهبران است. همه می دانند که به کمیسیون انتخابات دست نمی زند و تغییری در آن نمی آورد. همه می دانند که چیزهایی را که وعده داده است یعنی دایر شدن لویه جرگه، تغییرات در قانون اساسی، پر شدن دسترخوان مردم و… فقط وعده های پوچی است که هیچ کدام انجام نمی شود. مردم فهمیده اند که این حکومت دیگر حکومتی نیست که پاسخگو و اجراکننده ارزش های ملی و انسانی باشد.

 

این آگاه سیاسی در خصوص لزوم تشکیل لویه جرگه گفت: مطابق ماده 151 قانون اساسی رییس جمهور مکلف است که لویه جرگه ایجاد کند اگر رییس جمهور تعلل می کند پارلمان باید آن را از رییس جمهور بخواهد و بر وی فشار وارد کند. اگر باز هم حکومت قانون را اجرا نکرد و به ارزش های قانونی بی اعتنا بود این حکومت غیر قانونی است و اطاعت از آن لازم نیست ومردم افغانستان حق دارند که خود تصمیم بگیرند.

 

وی در ارتباط با زمزمه های تشکیل لویه جرگه توسط فرماندهان جهادی گفت: این روزها گپ و گفت های مسالمت آمیزی برای دایر کردن لویه جرگه وجود دارد. رهبران و فرماندهان جهادی که این گفتگوها را دایر کردند هیچ کدام قصد ماجراجویی ندارند اما اجازه هم نمی دهند که یک حکومت که برآمده از قانون اساسی نباشد و خدمتگزار مردم هم نباشد بر گرده های مردم سوار باشد.

 

سعیدی در خصوص هراس های رهبران حکومت از سقوط عنوان کرد: رهبران حکومت وحدت ملی خود، تیشه را به پای خود می زنند. بدون اینکه خبری باشد، اشرف غنی می گوید عده ای در حال تجزیه کشور بودند و من از آن جلوگیری کردم. داکتر عبدالله هم می گوید برخی ها می خواهند این حکومت را سقوط دهند.

 

وی اظهار کرد که این جرگه ها برای تقویت نظام دایر شده و ابراز کرد: دو جرگه توسط استاد سیاف برگزار شده است. افرادی چون وردک، داوود زی، احدی و امثال آنها در این جرگه ها حضور دارند. داکترعبدالله خود، بارها با آنها صحبت کرده بود که شما چنین جرگه ای برگزار کنید تا پست ریاست اجرایی من قانونمند شود. آنها با تفاهم با حکومت می خواستند که جرگه مشورتی را ایجاد کنند. حالا اگر طرف صحبت داکتر عبدالله با استاد سیاف و این جرگه ها است تشویشی بیهوده دارد. من تعجب می کنم که حکومت وحدت ملی چرا از لویه جرگه تشویش دارد. جای سوال دارد که حکومتی را که جان کری بسازد قانونمند است یا اینکه لویه جرگه برآن صحه بگذارد؟ هم اکنون یک سال از حکومت می گذرد و وارد سال دوم شده و حکومت تا هنوز صدارتی نشده است جایگاه این حکومت در کجا می تواند باشد؟

 

سعیدی در خصوص کار لویه جرگه اظهار کرد: افغانستان در حال حاضر برای مشکلاتی که دارد به یک اجماع منطقه ای ضرورت دارد که وجود ندارد. به یک اجماع ملی نیاز دارد که موجود نیست. بحث برکناری حکومت و کابینه هم مطرح نیست. به جای اینکه جان کری بیاید و به این حکومت مشروعیت دهد یک لویه جرگه بایدتشکیل شود و مشروعیت ملی این حکومت را تایید کند. اگر لویه جرگه این حکومت را تایید کرد همه باید از آن حمایت کنیم. اگر لویه جرگه خلاف آن را اعلام کرد لویه جرگه تصمیم می گیرد که چه کاری در قبال این حکومت باید انجام شود.