افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 29 مارس , 2013 لینک کوتاه خبر :

مدارا با تروريسم در افغانستان

در يك دهه گذشته مبارزه با تروريزم اصلي ترين شعار مقامات غربي و كشورمان در جنگ افغانستان را تشكيل مي داد.

اما واقعيت اين است كه در آغاز جنگ تعريف ترور و تروريزم و همينطور مصاديق ترور و دهشت افكني كاملا روشن بود و همه مي دانستند جنگ افغانستان به هدف نابودي چه گروه هاي راه اندازي شده و چرا بايد عليه تروريزم مبارزه شود. در آغاز جنگ گروه هاي تروريستي نيز كاملا تعريف روشن و دقيق داشت و مصاديق اين تعريف نيز كاملا براي همگان روشن بود. اما هرچه از عمر اين جنگ طولاني سپري شد آرام آرام ماهيت تروريزم نيز ناروشن و مبهم گشت. بطوريكه اكنون همان گروه هاي كه در آغاز جنگ تروريست خطاب مي شدند و هدف اصلي جنگ نابودي كامل آنان اعلام مي شد ديگر نام و عنوان تروريست در مورد آنان غالبا شنيده نمي شود.
گزاف نيست اگر گفته شود يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت در جنگ افغانستان همين مبهم بودن تعاريف از پديده ترور و جنگ عليه تروريزم است. ريشه كني تروريزم در افغانستان در صورتي ممكن است كه ما تعريف روشن و شفافي از پديده ترور و مصاديق آن داشته باشيم. اهميت اين مسئله به اين دليل بسيار زياد است كه اگر مخالفان مسلحي كه اقدام به كشتار جمعي مردم و انتحار در اماكن عمومي مي كنند تروريست اند، تروريست اصلا منطق گفتگو و تفاهم را بر نمي تابد. به همين دليل نشستن پاي ميز مذاكره و تفاهم با تروريست كاملا بي معنا است زيرا او در همان نشست حاضر است جان طرف گفتگو را با انتحار و ترور بگيرد.
از طرفي نمي توان منكر شد كه ماهيت جنگ در افغانستان ماهيت تروريستي است. حملات انتحاري كه در افغانستان، پاكستان، عراق؛ سوريه ،ايران و هر جاي ديگر به هدف كشتار هاي كور راه اندازي مي شود اقدامات تروريستي است. اما مشكل اساسي اين است كه متاسفانه بجاي آنكه يك مبارزه فراگير و جدي در هردو حوزه سخت افزار و نرم افزار عليه تروريزم راه اندازي شود تا اين پديده شوم ريشه كن گردد. هر كشوري سعي مي كند اين پديده را باب ميل خود تعريف كرده و از آن بهره برداري سياسي نمايد.
اما مشكل افغانستان بيش از ديگر كشورها است زيرا در كشورهاي ديگر حد اقل يك اجماع قابل توجه در باب ماهيت تروريزم و شيوه هاي مبارزه با آن وجود دارد. در افغانستان چنين به نظر مي رسد كه نه در ارائه تعريف روشن از تروريزم و نه در تعيين مصاديق، يك درك جامع و فراگيري وجود ندارد. عده اي در افغانستان طالبان را گروهي مي دانند كه همه روزه با راه انداز عمليات هاي تروريستي جان انسانهاي بي گناه را به خطر انداخته و دهشت افكني مي كنند و از اين نظر اين گروه مصداق بارز تروريزم است. اما عده ي هم هستند كه همين گروه ها را نه تنها تروريست نمي دانند كه سعي بر توجيه اعمال آنان داشته و تلاش دارند آنانرا در قدرت سهيم سازند. در اين ده سال بارها اتفاق افتاده است كه افراد آزاد شده از زندانهاي افغانستان اقدام به عملياتهاي تخريبي و انتحار عليه مردم و ماموران دولتي كرده است اين يعني اينكه ماهيت تروريزم هنوز براي برخي روشن نيست.
التبه اين ابهامات در استراتيژي ها و عملكردهاي كشورهاي غربي درافغانستان نيز مشهود است و همين باعث شده است كه در افغانستان استراتيژي روشن وشفافي در باب جنگ وصلح وجود نداشته باشد. عمده نگاه ها به پديده تروريزم درافغانستان نگاه هاي ابزار گونه است. به اين معنا كه هم آمريكا و هم كشورهاي منطقه به شمول افغانستان گروه هاي تروريستي را ابزاري در دست رقيب مي دانند. مشكل رهبري ناكار آمد جنگ در افغانستان به همين مسئله بر مي گردد. درك نادرست و ضعيف از پديده ترور، آينده و تاريخ باعث مي شود كه حكومت افغانستان هميشه دنبال رو طرح هايي ديگران باشد و مردم افغانستان در اين ميان قربانياني است كه همواره ناديده گرفته مي شود. البته طالبان وساير گروه هاي كه به خشونت آفريني ها و تخريب افغانستان ادامه مي دهند سرنوشت غم انگيز تري دارند آنان هيچ نفعي ندارند چون در ميدان جنگ عملا به عنوان ابزار و مهره بازي در راستاي منافع ديگران استفاده مي شوند.
بنا براين تا زمانيكه گروه هاي تروريستي به مثابه ابزاري در دست اين و آن تعريف شود و هيچ گونه طرح و استراتيژي روشن و جدي در مبارزه با تروريزم وجود نداشته باشد و مصاديق اصلي تروريزم و رفتارهاي تروريستي نيز مشخص نباشد قطعا موفقيتي در اين جنگ حاصل نخواهد شد. تلفات ملكي در افغانستان كه بر اثر اقدامات تروريستي صورت مي گيرد رنج آور است. مردم افغانستان عمدا كشته مي شوند، طفلان بي گناه حين بازي در پهلوي ماين منفجر شده تلف مي شوند اما چرا در برخورد با عاملان اين جنايت ها جديت لازم ديده نمي شود. آيا غير اين است كه ما تروريزم را يا نشناخته ايم يا اينكه به هر دليلي مبارزه با آنرا جدي نمي گيريم. براستي آيا مي توان از طالبان توقع كنار آمدن با پروسه مصالحه را داشت؟ آيا طالبان كوچك ترين گامي را تا هنوز به سمت صلح برداشته اند؟ آيا مردم افغانستان روزي را بدون يك حمله و انفجار و انتحار طالبان شب كرده اند؟

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار