- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

طالبان تجهیزات پیشرفته نظامی را از کجا به دست می آورند؟

طالبان سلاح [1]

یک مقام امریکایی در مصاحبه با نیویارک تایمز ادعا نمود: نظامیان طالبان با سوء استفاده از فساد گسترده در میان حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان، به سلاح های مذکور دست پیدا می کنند.

در چند سال گذشته مقامات حکومت وحدت ملی و سیاستمداران امریکایی همواره حکومت های روسیه و ایران را به حمایت از طالبان و ارسال تسلیحات برای کمک به این گروه متهم کرده اند. این در حالی است که به راپور ویبسایت بی بی سی، ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان اخیرا اعلام کرده: نماینده گان طالبان طی دیدار با یک هیئت روسی، برای خرید سلاح و مهمات از نظامیان حکومتی افغان از مسکو درخواست کمک مالی کرده اند؛ اما کشورش درخواست کمک مالی از سوی طالبان را نپذیرفت. به ادعای وی، تماس روسیه تنها به منظور تامین امنیت باشنده گان این کشور در افغانستان بوده و مسکو، طالبان و گروه داعش را من‌حیث گروه های تروریستی می شناسد.

اخیرا یک مقام امریکایی در مصاحبه با نیویارک تایمز ادعا نمود: شبه نظامیان طالبان به وسیله تجهیزات پیشرفته ای که از نیروهای نظامی به دست می آورند، تلفات سنگینی را به این نیروها وارد می کنند. شبه نظامیان طالبان با سوء استفاده از فساد گسترده در میان حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان، به سلاح های مذکور دست پیدا می کنند. وی در ادامه افزود، در بهار سال 2016 عیسوی، تعداد 210 عینک دید در شب به قول اردوی 215 هلمند ارسال شد؛ در حالی که تنها 161 عینک دید در شب به آن اردوگاه بازگردانده شد و از سرنوشت عینک های مفقودی، اطلاعی به دست نیامد. در سال گذشته نیز حملات سنگین شبانه طالبان، خسارات سنگینی به مواضع نیروهای امنیتی افغان وارد کرد. برخی راپور ها نشان می دهند، شبه نظامیان طالبان طی سال های 2014 الی 2017 به وسیله عینک های دید در شب به دست آمده از نیروهای امنیتی افغان، تعداد حملات شبانه خود را به دوبرابر افزایش دادند. ویبسایت بلومبرگ در تحلیلی از راپور سیگار نوشت، به ادعای برخی آگاهان، خرید سلاح از مقامات نظامی افغان آسان تر و ارزان تر از سایر شیوه ها می باشد.

این ویبسایت امریکایی می‌افزاید: با افزایش حملات طالبان علیه حکومت وحدت ملی، افشای فساد و تجارت اسلحه، کارآیی کمک های امریکا به اردوی ملی افغانستان را زیر سوال برده و تقاضا از ترمپ برای تجدید نظر در مورد سیاستهای این کشور در افغانستان را افزایش داده است.

این در حالی است که محمد رادمنش، سرپرست دفتر رسانه های وزارت دفاع ملی ادعا می کند که نیروهای نظامی کشور هیچ گاه تجهیزاتشان را به پیکارجویان مخالف حکومت نمی فروشند. با این وجود، یک پولیس افغان با آگاهی از موضوع تجارت اسلحه، گفت: هنوز در میدان نبرد برخی از واحدهای نظامی به تجارت اسلحه با طالبان ادامه می دهند.

علاوه بر آن، عقب نشینی به اصطلاح مصلحتی نیروهای امنیتی افغان از برخی ولسوالی ها و تسلیم مهمات به نیروهای طالبان نیز یکی از شیوه های دستیابی شبه نظامیان معارض به سلاح های پیشرفته می باشد. این در حالی است که برخی آگاهان معتقدند، این عقب نشینی ها به خاطر نفوذ طالبان و فساد در لایه های نیروهای امنیتی افغان می باشند. نیویارک تایمز همچنین نوشت، قوماندانان امریکایی به دلیل نگرانی های موجود از فساد حاکم بر افغانستان، برای چندین سال نسبت به ارسال تجهیزات پیشرفته نظامی افغانستان تردید داشتند.

در ژوئیه 2016 تعداد 130 نفر از نیروهای خیزش مردمی ولسوالی لولاش در ولایت فاریاب به همراه سلاح ها و مهمات خود، تسلیم نیروهای طالبان شدند. ولسوالی اناردره ولایت فراه و ولسوالی غورماچ در ولایت فاریاب دیگر مناطقی استند که برای مدتی به تصرف نیروهای طالبان در آمدند و در عقبنشینی نیروهای امنیتی افغان، شبه نظامیان تسلیحات آن ها تصاحب کردند. استفاده از موترهای نظامی هاموی که از نیروهای افغان به دست آمدند در حمله به مراکز نظامی افغان، یکی از تاکتیک های موفق طالبان به شمار می رود.

در همین راستا، برخی کارشناسان معتقدند، سطوح پایین نظامی نیروهای افغان، تامین کننده اصلی سلاح و مهمات برای طالبان می باشند. شبه نظامیان با استفاده از فساد حاکم بر حکومت و نیروهای امنیتی، سلاح های مورد نیاز خود را به دست می آورند و با نفوذ در لایه های امنیتی، عملیات های خود را طراحی کرده و به اجراء می گذارند. مقامات حکومت وحدت ملی و قوماندانان امریکایی در افغانستان به جای اینکه انگشت اتهام را به سوی دیگر کشورها نشانه گیرند، لازم است برای مقابله موثر با طالبان، مبارزه با فساد را به صورت موثر پیگیری کنند.