- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سیاست های ما با پاکستان به بن بست رسیده

اشرف غنی تمام کارت های بازی خود را یک شبه به پاکستان تقدیم کرد ولی پاکستانی ها با همان بی وفایی که عادتشان بود و همه می دانستند به ما پشت کردند. حالا سیاست های ما با پاکستان به بن بست رسیده است. حالا که حکومت به سوی هند رفته، کار بدی نکرده، کار خوبی است اما این کار را باید در ابتدا انجام می داد نه حالا که یک سال گذشته و مجبور شده است که به سوی هند برود.

 

با وجود سیزده سال رابطه با پاکستان، با شکل گیری حکومت وحدت ملی در افغانستان، روابط افغانستان در نخستین گام ها با پاکستان شتاب زده نزدیک شد تا اینکه رییس جمهور غنی مرکز قدرت را پیدا کرد و به اردوگاه پاکستان با مقام های آی اس آی دیدار کرد تا درب مذاکره و گفتگو را با پاکستان باز کند اما پاکستان باز هم مثل سالهای گذشته با سیاست های دو منظوره و دو پهلو به افغانستان نگاه کرد. افغانستان در این یک سال رابطه با هند را قطع کرده بود و حالا دوباره به سوی هند رفته است.

 

احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی در برنامه «تحول» گفت: سفری را که اتمر به هندوستان داشته، ابتکار اشرف غنی و عبدالله نبوده است. این کار مربوط به سفری است که در روزهای آخر حکومت کرزی، آن زمان که از پاکستانی ها ناامید شده بود لیست طویلی از ضرورت ها و نیازهایی را که داشت از قبیل مهمات و سلاح به هندتقدیم کرد و هند قبول کرد که آنها را بدهد. مدتی بعد از این ماجرا حکومت اشرف غنی بر سر کار آمد. اشرف غنی هم به خاطر اعتمادی که به پاکستانی ها در خصوص صلح کرده بود این مهمات را یکطرفه ملغی کرد. از این طرف هم یکطرفه به پاکستان اعتماد کرد و شکست خورد. نتیجه این کار هم هیچ فایده ای نداشت و پاکستان بدتر از گذشته کشور ما را ناامن کرد.

وی در خصوص نتیجه اعتماد اشرف غنی به پاکستان اظهار کرد: طی یک سال، جنگ ها در افغانستان بسیار شدت پیدا کرده است، در گذشته ها ولایت های ما سقوط نمی کرد و حالا سقوط کرد و همچنان سقوط می کنند. ارزش پول ما در عرض یک روز به شدت کم می شود. زنان و کودکان ما سربریده می شوند، پاکستان در سطح ملی و بین المللی ما را تخریب می کند و گروه های افراط گرا را همچنان تولید و تمویل می کند و به کشور ما می فرستد. اگر حسن نیت و همجواری و پیشرفت سیاست این است گناهی بزرگتر از این وجود ندارد.

 

سعیدی سران حکومت را نیازمند به ارتباط با هند می داند و می گوید: اشرف غنی تمام کارت های بازی خود را یک شبه به پاکستان تقدیم کرد ولی پاکستانی ها با همان بی وفایی که عادتشان بود و همه می دانستند به ما پشت کردند. حالا سیاست های ما با پاکستان به بن بست رسیده است. حالا که حکومت به سوی هند رفته، کار بدی نکرده، کار خوبی است اما این کار را باید در ابتدا انجام می داد نه حالا که یک سال گذشته و مجبور شده است که به سوی هند برود.

 

این آگاه سیاسی معتقد است مردم اشرف غنی را مزدور پاکستان می دانند و گفت: نزدیکی حکومت اشرف غنی به پاکستان باعث شد که مردم به اشرف غنی بدبین شوند و به وی اتهام بزنند که وی مزدور پاکستان است. قرارداد امنیتی هم که بین پاکستان و افغانستان امضا شد باعث شد که همه بر این باور شوند که اتمر و اشرف غنی به نفع پاکستان کار می کنند.

 

وی در خصوص راه حل بیرون رفت از اوضاع کنونی افغانستان عنوان کرد: تا وقتی که رهبران حکومت افغانستان، افغانستانی واقعی نباشند، ما چنین مشکلاتی در کشور خواهیم داشت، تا وقتی که معیار مقام و منزلت نباشد، مشکلات کشور حل نخواهد شد. تا زمانی که تعریفی درست از دوست و دشمن و از منافع ملی نداشته باشیم سردرگم خواهیم بود و تا زمانی که رییس جمهور بر خلاف قانون عمل کند و مجرمان را از بندها رها کند و به آنها مقام و منزلت بدهد کشور ما همچنان رسوا خواهد بود.