افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 21 نوامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

زندان بگرام و زندانیان غیرقانونی امریکا…

کشمکش میان حکومت افغانستان و امریکایی ها بر سر سپردن مسؤولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان همچنان ادامه دارد.
هر دو طرف جانب مقابل را به کم کاری در این زمینه متهم می کنند.
زمانی که جانب افغانی اعلام نمود که در مراسمی مسؤولیت این زندان به جانب افغان سپرده شد، این سؤال مطرح گردید که چرا در این مراسم فقط افغان ها شرکت داشتند و از جانب امریکایی ها که باید ادارۀ امور زندان را به جانب افغان می سپردند، کسی در محفل حضور نداشت.
کسانی که این تفاهم نامه را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دادند، در همان آغاز از مبهم بودن بعضی موارد این تفاهم نامه و ضد و نقیض بودن بعضی از مواد آن با قوانین کشور سخن گفته بودند. این نکته خود مشخص می ساخت که جانب افغانی در تهیه و ترتیب این تفاهم نامه از ظرفیت لازم برخوردار نبود و یا اینکه به نحوی تحت تأثیر خارجی ها بودند. به همین دلیل امضای این تفاهم نامه گرهی از مشکل باز نخواهد کرد. وجود چنین کاستی ها موجب شده که اکنون جانب افغانی از نقض تعهد از جانب امریکایی ها سخن بگوید.
بر طبق این تفاهم نامه امریکایی ها فقط کنترول بخشی از زندان بگرام را به جانب افغانی سپردند و هنوز بیش از ششصد زندانی همچنان در تحت کنترول امریکایی ها هستند. گفته می شود که در مورد بعضی از آنان دادگاه رأی برائت داده است، اما آنان آزاد نشده اند. اما یک نکته که کمتر به آن توجه شده موضوع بسیار حساس زندانیان خارجی در زندان بگرام است. زندانیانی که در کشورهای دیگر بازداشت شده و به این زندان منتقل گردیده اند.
گفته می شود که ده ها زندانی از کشورهای دیگر به این زندان آورده شده اند که امریکا آن ها را دشمن منافع خود می شمارد. این افراد در افغانستان جرمی را مرتکب نشده اند و مقامات امریکایی هرگز نمی خواهند آن ها را به دادگاه های افغانستان تسلیم دهند. بگرام محل نگهداری زندانیان غیرقانونی امریکاست که در کشورهای دیگر بازداشت شده و توسط  CIA به زندان بگرام منتقل شده اند.
در حالی که رییس جمهور کرزی سپردن مسؤولیت زندان بگرام به افغان ها را با حاکمیت ملی در پیوند مستقیم می داند، خلاهای تفاهم نامۀ سپردن مسؤولیت زندان بگرام به جانب افغانی این سؤال را به میان می آورد که کسانی که از جانب حکومت افغانستان مسؤول تهیۀ متن این تفاهم نامه با امریکایی ها بودند، تا کدام حد به حاکمیت ملی باور داشتند.
این در حالی است که مذاکرات در مورد امضای قرارداد امنیتی با امریکا ادامه دارد. اگر در این قرار داد هم چنین حالتی به میان آید و امریکایی ها با استفاده از نفوذ خود روی تیم مذاکره کننده از جانب افغانستان، قراردادی همانند بگرام را بر جانب افغانی تحمیل نمایند، ناگفته پیداست که چنین قراردادی جز مصیبت ارمغانی برای این ملت در قبال نخواهد داشت. آیا این حکومت به این مسئلۀ مهم توجه دارد؟

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار