افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 3 ژانویه , 2013 لینک کوتاه خبر :

دیگربا دست خود عزت خویش را برباد ندهیم!

نوادگان جنایتکار امریکای امروزی  بحیث ادامه دهندگان راستین راه اسلاف شان یعنی انگلیس‌ها این شیاطین بزرگ بین‌الملل، بنابر اهداف ضد اسلامی و استراتیژی‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی‌شان، تلاشهای گسترده ای را بر ضد اسلام و بخاطر تسلط بر جهان با رویکرد جدید استعماری تا سرحد تجاوز و اشغال نظامی کشورهای اسلامی  به راه انداخته که این روند تا همین اکنون با پیامدهای فاجعه بار آن به صورت بیشرمانه ادامه دارد.

چنانچه در همین سلسله از دهه ها قبل به این سو بنابر ارادهء حضور فیزیکی و نظامی در منطقهء استراتیژیک آسیا برنامه های دراز مدتی را طرح و جهت تحقق آن، ابزار و وسایلی را بکار بستند، طوری که جبهه ای را بر ضد اسلام با همکاری کشور های امریکائی – اروپائی با استفاده از نیروی پیمان متجاوز و جنگ افروز ناتو و صهیونیست های غاصب و ضد بشر اسرائیل تشکیل داده تا در برابر هرگونه جنبشهای اسلامی و استقرار حاکمیت های ملی که دست استعمارگران جهانی را از سرنوشت مردم کوتاه می سازند، مقابله نموده و به صورت مشخص در امور کشور عزیزمان افغانستان با ایجاد، آموزش و تمویل سخاوتمندانه باندها و گروپ های ضد اسلامی افغانی و با استفاده از شیوه و شعار جدید دموکراسی و حقوق بشر واستعمال وطن فروشان ، قاتلان و جنگ سالاران دیروز کشور، در یک  دههء گذشته جنگ خونینی را بر مردم ما تحمیل کردند، که با نتایج  فاجعه بار ، تلفات و قربانی های بی شمار انسانی و خسارات سنگین مالی آن تا امروز ادامه دارد.

امریکا – ناتو، مطابق نورم ها و موازین جدید استعماری، بعد از اشغال افغانستان بایستی بخاطر حفظ دوامدار منافع غارتگرانه ای شان و کنترول افغانستان بوسیلهء نوکران و دست نشاندگان شان، به دولت سازی می پرداختند. بنابر همین منظور آن ها جلسات  ۹ روزه را در ماه های نوامبر و دسامبر ۲۰۰۱ در شهر بن آلمان به نام کنفرانس بن دایرنموده، که در این کنفرانس هیچگونه نمایندگی از مردم جنگ دیده و عذاب کشیدهء افغانستان وجود نداشته و برخلاف، از بروکرات های فاسد، از تکنوکراتهایی که هرگز و برای یک لحظه هم بخاطر منافع ملی ما فکر نکرده اند، و از جواسیس سازمانهای خطرناک چون C.I.A و  M.I.  تحت عنوان های مختلف چون جریان روم و جریان صلح قبرس، دعوت به عمل آمده و ظاهرا تحت نظر سازمان ملل، ولی در واقعیت امر، به اداره و گردانندگی مستقیم کارشناسان امریکائی و سازمان سیا که در پشت پردهء کنفرانس بحیث همه کاره ها قرار داشتند، تا بر تصامیم و فیصله های قبلا اتخاذ شدهء خویش ، مهر تائید کنفرانس را بگیرند، که چنین هم کردند!

به همین ترتیب، نتیجهء رأی گیری  که به گمان اغلب و اکثریت قوی ستار سیرت بحیث رئیس حکومت مؤقت پیش بینی گردیده بود، از طرف امریکائی ها مردود اعلام و در عوض حامد کرزی که از جملهء مهره های مورد اعتماد امریکا بوده و قبل از تدویر کنفرانس به این سمت مدنظر گرفته شده بود، بر کنفرانس قبولانده شد، در حالیکه کرزی در کار کنفرانس شرکت نداشته و تحت نظر و حمایت کارشناسان نظامی سی. آی. ای امریکا و تحت چتر هلیکوپترهای شان، در ولایت ارزگان بسر می برد، و البته این اولین اقدام دموکراتیک مدعیان دموکراسی و حقوق بشر بشمار می رود که به نمایش گذاشته اند.

در نتیجه صریحا می توان گفت که دشمنان واقعی داخلی و خارجی و این ضد بشرها، هزاران کیلومتر دور از انظار مردم ما و نمایندگان واقعی آنها دور هم جمع شده، بخاطر امتیاز دهی و امتیاز گیری متقابل به نام موافقات بن، معاملات ننگین و خائنانه را به امضاء رسانیده، طوریکه رهبران احزاب اسلامی و پرچم داران جهاد دیروز شوروی وعلمبرداران امروز دیموکراسی و آزادی،  دروازه های کشور را دو پله ای بر روی اشغالگران امریکا-ناتو باز نموده و در مقابل متجاوزین و اشغالگران، سرنوشت مردم بیچاره و بینوای ما را در اختیار جنایتکاران، دزدان، قاتلان، متجاوزین به ناموس مردم، تاراج کنندگان دارائی های ملی و مردم، غاصبان زمین، جواسیس و مزدوران بیگانه و مفسدین اداری دو دستی تقدیم نمودند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار