افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 19 مارس , 2015 لینک کوتاه خبر :

داعش همان ناراضی های طالبان است

تغییر سیاست پاکستان ذهن تمام سیاستمداران را به خود مشغول داشته و اینکه دلیل این همه تغییر یکباره چه بوده است؟ از طرفی دیگر حضور داعش در افغانستان نقطه دیگری است که تمام توجه ها را به خود جلب کرده است؟ چرا پاکستان سیاست خود را اینگونه تغییر داده؟ آیا داعشی در افغانستان وجود دارد یا این حرفها و گفتگوها در باره این گروه تبلیغاتی بیش نیست؟

 

داکتر محمداکرم عارفی استاد دانشگاه در برنامه «ترجمان سیاسی» گفت: تغییر سیاستی را که پاکستان انجام داده است متاثر از ناامیدی هایی است که این کشور از سیاست منطقه ای خود به دست آورده و هم اینکه احساس می کند که این سیاست ها نتیجه ای ندارد و هزینه های آن متوجه خود پاکستان است. یعنی اگر آنها از طالبان حمایت می کنند اینطور نیست که فقط به هند یا افغانستان ضربه زننده باشند بلکه نیمی از آن ضربه ها ممکن است متوجه خودش باشد.

 

نسبت به دوازده سال گذشته شرایط بسیار تغییر کرده و مساعدتر شده است. زمانی که پاکستان احساس می کرد که از طریق نیروهای طالبان بتواند یک بار دیگر تغییری در راس قدرت افغانستان ایجاد کند و جهت نظام سیاسی افغانستان را تغییر دهد. این وضعت کاملاً از بین رفته است. بعد اینکه قبلاً در قسمت نیروهای نظامی افغانستان سرمایه یگذاری زیادی صورت نمی گرفت. پاکستان به این امید بود که اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود یک خلاً قدرت یا ضعف قدرت پیش می آید شبیه آنچه که پس از خروج شوروی در افغانستان پیش آمد تا از این فرصت میانه بتوانند به نفع خود استفاده کنند.

 

رییس جمهور جدید افغانستان با دیدگاهی جدیدی که آمد بهانه ای را فراهم کرد که پاکستانی ها از آن غرور خود دست بردارند و بگویند که اگر ما در برابر رییس جمهور قبلی اقدامات مخالفت جویانه را پیش گرفته بودیم و غرور ایجاب نمی کرد که کوتاه بیاییم حالا چهره ای نو آمده و با این سیاست جدید می توانیم کنار بیاییم.

 

وی در ارتباط با داعش در افغانستان گفت: ماهیت داعش و اینکه چه اهدافی را در افغانستان دنبال می کنند، هنوز مشخص نیست. این طور به نظر می رسد که داعشی که در افغانستان مطرح می شود دو طیف را در بر می گیرد. یکی اقلیتهای بسیار خردی در درون تشکیلات طالبان که نسبت به رهبری طالبان و نسبت به سیاستهای طالبان نارضایتی هایی داشتند و کم کم از مرکز طالبان دلسرد شده بودند، داعش برای آنها پناهگاهی شده است که به آنها بپیوندند. قسمت دوم، مهاجرین، آوارگان و نیروهای رانده شده از مناطق قبایلی است که تحت فشارهای نظامی پاکستانی ها آواره شدند. اینهایی که درافغانستان آمدند باید نامی بر خود می گذاشتند. به نام طالبان نمی توانستند بیایند چون نامی آشناست و مناسب نیست. آنها نام داعش را بر خود نهادند پس بخشی از این گروه مهاجرین، آوارگان و فراری های آن منطقه هستند. اما باز هم کسانی که آموزشهای خاص را درمدارس پاکستان دیده اندو در افغانستان پخش شده اند زمینه این را دارند که اگر روزی در طالبان به روی آنها بسته شود ممکن است آنها داعش را به عنوان یک بدیل انتخاب کنند.بنابراین زمینه نفوذ و رشد داعش در افغانستان مساعد است. اگر امروز داعش واقعی وجودندارد این احتمال وجود دارد که نیروهایی به نام داعش واقعی در افغانستان شکل بگیرد و همان مفکوره و روش های افراط گرا را در افغانستان راه بیندازد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار