افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 10 دسامبر , 2011 لینک کوتاه خبر :

خوشحالی روزنامه پر مدعا از فرایندی غیر قانونی

روزنامه هشت صبح که از حدود سه سال پیش نشرات خود را با طمطراق فراوان آغاز نموده است در طی این مدت همواره مدعی بوده که دغدغه ای جز انعکاس حقایق و نیز دفاع از حقوق شهروندان کشور را ندارد. این روزنامه به این بهانه تاکنون و بارها حتی با انعکاس اخباری کذب کوشیده است تا خود را مدافع سینه چاک حقوق بشر جلوه دهد.

این روزنامه در عرصه سیاست داخلی نیز مدعی دفاع از ارزشهای مندرج در قانون اساسی بوده و در برابر حرکتهای معارض با آن موضعی مخالف اتخاذ می نماید. این روزنامه در چند سال اخیر توانسته است با حمایت جدی موسسات خارجی و استخدام و به کارگیری افراد مجرب با صرف هزینه های بسیار جایی برای خود باز نماید. این روزنامه به ادعای متولیان آن هم اکنون در تعداد زیادی از ولایات کشور به صورت همزمان چاپ و توزیع می گردد. اینها همه بیانگر حمایت مالی گسترده ای است که از سوی حامیان در اختیار دست اندرکاران پیدا و پنهان این روزنامه قرار می گیرد.
از چند ماه قبل بدین سو بحث امضای پیمان استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان منشا جنجالهای گسترده ای در سطوح مختلف جامعه گردیده است. این روزنامه نیز به فراخور سیاست خاصی که دونران مربوطه تعیین نموده اند به آسانی قابل پیش بینی بود که چه موضعی   را در پیش خواهد گرفت. موضع هشت صبح به هیچ عنوان نمی توانست در تضاد با آن چیزی قرار گیرد که اشغالگران برای آن دیکته کرده اند. از اینرو این روزنامه با استفاده از تمامی روشهای ژورنالیستی و تبلیغات گسترده از طریق ترساندن مردم کوشید تا به هر نحو ممکن ولو با القای دروغ، زمینه روانی امضای این پیمان را فراهم آرد. ولی نکته جالبی که در این میان جلب توجه می نمود تخطی آشکاری است که این روزنامه از سیاستهای رسمی اعلان شده خود صورت داده است.
چنانچه در مواد مندرجه قانون اساسی به صراحت درج گردیده است امضای چنین پیمانهایی میان دولت افغانستان و سایر کشورها تنها پس از موافقت مجلس نمایندگان صورت می گیرد. این امر به صراحت در قانون پیش بینی شده و مخالفتهای بسیاری نیز که در سطح جامعه با تدویر لویه جرگه عنعنوی صورت گرفت بخش عمده ای از آن با تکیه بر چنین مستندات قانونی صورت گرفت. حتی اگر درباره این موضوع نیازی به لویه جرگه بود ترکیب نمایندگان لویه جرگه در قانون اساسی به صراحت درج گردیده و رئیس جمهوری صلاحیت قانونی این را دارا نمی باشد تا به سلیقه خویش افرادی را از گوشه و کنار کشور گرد آورد. تنها توجیهی که دولت در این میان بدان تمسک جسته و بر جنبه مشورتی بودن این جرگه استناد می جست نیز نمی توانست چیزی از قباحت این اقدام غیر قانونی بکاهد زیرا از یک سو تخطی آشکاری است از سازوکارهای مشروعی که در قانون پیش بینی گردیده است و از سوی دیگر بودجه هنگفتی است که برای این امر تخصیص یافت. عادت کردن دولت به تخطی از قانون اساسی زمینه ساز بسط و تثبیت اقداماتی است که منجر به کمرنگ تر شدن هر چه بیشتر قانون اساسی می گردد.
روزنامه هشت صبح که از ابتدای انتشار، مدعی دفاع از ارزشهای مندرج در قانون اساسی بوده است در این میان و با رای مثبت جرگه فرمایشی به امضای پیمان، با شور و شعف فراوان و با فراموشی آنچه تاکنون مدعی آن بود به رقص و پایکوبی پرداخته است در حالیکه تدویر این جرگه تخطی آشکاری است از قانون اساسی. این موضعگیری یاد آور مثل معروفی است که می گوید دروغگو حافظه ندارد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار