افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 15 جولای , 2012 لینک کوتاه خبر :

بررسي فاكتورهاي بحران و ناامني در افغانستان

(بخش اول)

يكي از موضوعات مهم و اساسي كه سوالات و نگراني هاي زيادي را  در داخل و خارج از افغانستان و در سطح منطقه و بين الملل بوجود آورده است، افزايش و تداوم بحران ناامني در افغانستان مي باشد.

ملت افغانستان با سپري نمودن سه دهه جنگ، ناامني هاي طاقت فرسائي را پشت سر گذاشت و ضربات سنگيني را از اين ناحيه متحمل گشت. چه آن كه اين جنگ ها نتيجه اي جز نابودي زير ساخت هاي كشور، كشته شدن هزاران نفر بي گناه و ويراني افغانستان، چيز ديگري به همراه نداشت. بدين رهيافت مردم افغانستان از ادامه اين وضعيتخسته شده اند و خواسته اي جز برقراري امنيت و صلح پايدار در افغانستان ندارند. اما با گذشت ده سال از تشكيل و برقراري نظام سياسي در افغانستان و حضور نيروهاي نظامي ناتو به مديريت آمريكا، هنوز جنگ و خون ريزي ادامه دارد، ترور، وحشت و تروريزم پيشتر از پيش تقويت شده و هر روز جان صدها افغان را مي ستاند. حال سئوال مهمي كه در اين زمينه مطرح مي شودآنست كه؛ ريشه ناامني ها در كجاست؟ چرا در طي اين سالها، هنوز ناامني در افغانستان ادامه دارد و در حال افزايش مي باشد؟ و بلاخره، برقراري صلح و امنيت در افغانستان، منافع چه كساني را به مخاطره مي اندازد و چرا؟

حقيقت آنست كه، فلسفه ناامني در افغانستان علت هاي مختلفي اعم داخلي و خارجي مي تواند داشته باشد. ولي از آنجا كه معتقديم كه؛ علت هاي عمده ناامني در افغانستان، علل خارجي و در بيرون از مرز هاي افغانستان است. لذا در اين نوشتار،فقط علل و فاكتوري هاي بيروني ناامني در افغانستان،مورد بررسي و كنكاش قرار گرفتهو از ميان علل بيروني نيز فقط به دو علت مهم و اساسي اشاره رفته است.

 

 

1.    نقش آمريكا در تداوم بحران و ناامني در افغانستان

جنگ آمريكا در افغانستان درنوع خود بي سابقه است چه آنكه، جنگ آمریکا و متحدانش در چهارچوب ناتو در افغانستان، در سال ٢٠12، وارد يازده همین سال خود شده است. این طولانی‏ترین جنگ در تاریخ آمریکا، افغانستان و در تاریخ ناتو محسوب می‏شود و اولین جنگی است که ناتو نیرو‏های زمینی خود را به کار گرفته و در خارج از محیط اروپا مبادرت به جنگ کرده است.

با گذشت يكدهه از حضور آمريكا در افغانستان، سئوالات فراواني اذهان عامه مردم اين سرزمين را به خود مشغول ساخته است.بدين معنا كه با گذشت ده سال از حضور ناتو با مديريت آمريكا در افغانستان، هيچ گونه تغيير و تحولي در بخش هاي مهم و زير ساخت هاي  افغانستان ديده نشده است. افغانستان در بخش هاي مختلف، اقتصادي، فرهنگي، سياسي،‌ امنيتي و مبارزه با تروريزم، با گذشته تفاوت چنداني نكرده است. حضور آمريكا نه تنها موجب  پيشرفت در زمينه هاي فوق بويژه بخش هاي امنيتي نشده بلكه مشكلات زيادي را فرا روي افغانستان قرار داده است.

با توجه به آنچه كه گفته آمد، اين سئوال مطرح مي شود كه نقش آمريكا در تداوم ناامني و بحران در افغانستان چيست؟ با وجود امكانات فراواني كه در اختيار نيروهاي نظامي ناتو به فرماندهي آمريكا قرار دارد، چرا اوضاع امنيتيبدتر از گذشته شده و هر روز به وخامت اوضاع امنيتي افزوده مي شود؟ براستي آمريكا در افغانستان به دنبال چيست؟ آيا افغانستان هدف نهايي آمريكا است يا وسيله ايست براي  رسيدن به اهداف ديگر؟

حقيقت آنست كه، آمريكا با شعارمبارزه با تروريزم و حذفآن به افغانستان لشكر كشي نمود و اين كشور را به اشغال خود درآورد. ولي پس از گذشت يكدهه از حضور آمريكا و متحدينش در افغانستان و هزينه نمودن هزاران ميليارد دلار، هنوز تروريزم و طالبان با قدرت تمام قدرت نمايي مي كند و راست قامت در ميدان مبارزه ايستاده اند. بدين رهيافت، نه تنها طالبان و تروريزم شكست نخوردند بلكه در واقع اين خود آمريكا بود كه متحمل شكست سنگين شد و اكنون در باتلاق افغانستان گير كرده و نمي تواند بيرون بيايد. اين نوع نگاه به حضور آمريكا در افغانستان، ديدگاه اكثر تحليلگران سياسي است.ولي آنچه كه بايد مورد دقت قرار گيرد آنست كه نمي توان اين ديدگاه را به صورت كلي رد و يا قبول نمود. زيرا نمي توان اين ديدگاه را صد در صد پذير فت به اين دليل كه حضور آمريكا در افغانستان بخاطر شكست تروريزم و طالبان نبوده است. بعبارت ديگر، اساسا آمريكا افغانستان را اشغال نكرد تا افغانستان در مسير پيشرفت و صلح و امنيت حركت نمايد. و از سوي ديگر نمي توان اين ديدگاه را بصورت مطلق رد كرد. چه آن كه، واقعيت آن است كه با توجه به اعترافات خود آمريكايي ها و كشورهاي عضو ناتو، آمريكا و متحدينش درباتلاق افغانستان زمينگير شده اند بطوريكه، نه راه برگشت دارند و نه راه ماندن،‌ هر چه دست و پا مي زنند بيشتر فرو مي روند. از همين رو برخي از اعضاي ناتو همانند فرانسه بصورت جدي اعلام داشتند كه در سال جاري نيروهاي نظامي خود را از افغانستان خارج مي سازند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار