- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

انتخابات دیگری نخواهیم داشت

سفیر اتحادیه اروپا به افغانستان هشدار می دهد که اگر اصلاحات بنیادی در کمیسیون انتخابات کشور نیاید، کمک های اتحادیه به افغانستان قطع خواهد شد و نیاز است کسانی که در انتخابات به صراحت در تقلبات دست داشته اند به کیفر برسند. این در حالی است که حکومت وحدت ملی هنوز گامی دراین راستا برنداشته است. رییس جمهور به تازگی در دیدار با مقام های کمیسیون انتخاباتی گفته است که برای آوردن اصلاحات انتخاباتی به یک فرصت مناسب نیاز است. چقدر هشدار اتحادیه اروپا برای افغانستان و سرنوشت مردم جدی است؟

 

سید اسحق گیلانی عضو پیشین مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» گفت: بیشترین هزینه انتخابات را اروپا داده بود. حالا اگر به گفته آنها اصلاحات در انتخابات نیاید آنها دیگر پول نخواهند داد و ما شاهد انتخابات دیگری نخواهیم بود. انتخاباتی که افغانستان پشت سر گذراند، اوضاعی را به وجود آورد که ماجرای آن جهانی شد. جهانیان در مورد آن حرفها زدند و نتیجه، به وجود آمدن حکومت وحدت ملی بود. این حکومت از روی اجبار و برای پیشگیری از تشنج و جنگ در افغانستان به وجود آمد.

 

وی در ارتباط با گفته اتحادیه اروپا منوط بر قطع کمکها به افغانستان در صورت نیامدن اصلاحات در نظام انتخاباتی عنوان کرد: من هشدار سفیر اروپا را جدی می گیرم و امیدوارم که جناب رییس جمهور هرچه زودتر در این راستا اقدام کند و مطابق با قراردادی که امضا کردند تا اولین کارشان تغییر در نظام انتخابات باشد، عمل کنند.

 

وی با توجه به اظهارات دو معاون رهبران حکومت وحدت ملی می گوید که آنها بر وعده خود مبنی بر تغییر و اصلاح کمیسیون انتخابات پابرجا هستند و عنوان کرد: بسیار خوب است که رییس جمهور و رییس اجرایی زمان شروع اصلاحات نظام انتخاباتی را اعلام می کردند. چرا که وقت بسیار کم است. پارلمان افغانستان در مرخصی به سر می برد. بعد از برگشت از مرخصی وقت بسیار کمی دارند تا برای ثبت نام و کمپاین انتخاباتی و به انتخابات جدید پارلمان بروند. اگر در آن زمان در کمیسیون انتخابات تغییر نیامده باشد و تغییر کلی در قانون و سیستم انتخابات نیامده باشد، بازهم افغانستان را به یک بن بست روبه رو می سازد. معاونان حکومت باید هرچه سریعتر اشخاصی را معرفی کنند تا شخصیتهایی که در انتخابات قبلی در حق ملت افغانستان جفا کردند و صندوقهای جعلی پر کردند، کنار روند و شخصیتهایی جدید و صالح روی کار بیایند و افغانستان را به سمت نظامی دموکراتیک ببرند.

 

گیلانی در پایان گفت: شخصیتهایی که در کمیسیون انتخابات بودند سه بار امتحان خود را پس دادند و ناکار آمدی و ریاکاری خود را نشان دادند. در انتخابات اول ریاست جمهوری، انتخابات دوم ریاست جمهوری و در انتخابات شوراهای ولایتی مردم را به ستوه آوردند. بهتر است که چهره هایی واقعاً بی طرف و کسانی بیایند که پروسه دموکراسی را ضایع نسازند.