- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اسراییل؛ سرمنشأ تمام مُعضلات جهان اسلام!

محمد مختار ملفح

رهبر نهضت اسلامی افغانستان گفت: زمانی جهان اسلام امن خواهد شد که دست رژیم صهیونیستی از فلسطین و امور مسلمین کوتاه شود.

محمد مختار ملفح تصریح کرد: مسئولیت دینی و ایمانی ما حکم می کند که خارج از جغرافیه افغانستان بیاندیشیم و مردم مظلوم فلسطین را که بیش از 6 دهه است که به جرم مسلمان بودن به خاک و خون کشیده می شوند، فراموش نکنیم.

رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان افزود: رژیم صهیونیستی اجازه ادای نماز را به نمازگزاران در مسجد الاقصی نداد و درهای این مسجد را بر روی آنان بست و اکنون دفاع از آن واجب است.

مفلح گفت که بستن دروازه های مسجد الاقصی بر روی مسلمین، پیام های مهمی دارد ازجمله اینکه آنها می خواهند تمام فلسطین را تحت حاکمیت خود درآورند.

وی تاکید کرد: تمام کشور های اسلامی مانند ایران، عراق و دیگر کشورها باید در این رابطه واکنش نشان داده و ما نیز می گوییم که افغان ها از فلسطینی ها و قدس حمایت می کنند و در کنار مردم فلسطین ایستاده اند.

مفلح از دولت نیز خواست که این عمل زشت و نابخشودنی اسراییل غاصب را بشدت محکوم کرده و در برابر آن بی تفاوت نباشد.