افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 28 اکتبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

ادامه کار ولسی جرگه غیر قانونی است

نیلوفر ابراهیمی

نیلوفر ابراهیمی عضو ولسی جرگه با اظهار این مطلب که رقابت‌های منطقوی دلیل اصلی جنگ در افغانستان است خاطرنشان ساخت که ولسی جرگه به دلیل برگزار نشدن انتخابات به موقع به صورت غیر قانونی فعالیت می کند، اما پابرجا بودن ولسی جرگه در قدرت امری انکار ناپذیر است.
ابراهیمی در ادامه همچنین بیان داشت که افغانستان در طول تاریخ از بعد داخلی تحت تأثیر رقابت‌های منطقوی قرار داشته است.
نیلوفر ابراهیمی عضو ولسی جرگه کشور به صراحت بیان داشت که اعضای ولسی جرگه به دلیل ضعف حکومت در برگزاری به موقع انتخابات به صورت غیرقانونی بر کرسی های این جرگه تکیه زده‌اند، اما انجام وظیفه ما در ولسی جرگه برمبنای ضروری بودن حضور ولسی جرگه در ارکان قدرت افغانستان ضروری بوده و از این لحاظ مشروعیت دارد.
ابراهیمی در این رابطه تصریح نمود که ما اعضای ولسی جرگه پس از سه سال هنوز هم به صورت غیرقانونی به دلیل ضعف حکومت در برگزاری انتخابات در وقت معین آن ادامه کار می‌دهیم، اما زمانی که صحبت از دموکراسی به میان می‌آید حضور سه قوه در حکومت امری ضروری است، پس از این لحاظ حضور ما در ولسی جرگه مشروعیت دارد.
ابراهیمی ضمن اینکه از حکومت خواست تا هر چه زودتر در برگزاری انتخابات اقدام نماید، نسبت به عملکرد حکومت افغانستان انتقاد نموده اظهار داشت: بیش از ده مصوبه شورای ملی امروز در جعبه های میز ارگ پنهان است و نه تنها که توشیح نمی شود بلکه با تغییر نیز مواجه می گردد؛ ما چگونه از چنین حکومتی توقع صلح و ثبات را داشته باشیم.
این عضو ولسی جرگه در ادامه بیان کرد: ما وقتی نمیتوانیم مشکلات داخلی خود را حل کنیم چطور می توانیم بر دشمنان خود که گفته می شود تعداد آن ها به بیش از 50 گروه تروریستی می رسد که از پشتیبانی منطقوی و جهانی برخوردار هستند غلبه کنیم؟
وی در زمینه تأثیر پذیری اوضاع افغانستان از رقابت های منطقوی گفت: رقابت های منطقوی تأثیر مستقیم در بعد داخلی افغانستان داشته و باعث تشدید جنگ در افغانستان شده است.
ابراهیمی با اظهار این مطلب که رقابت بین امریکا و روسیه و توسعه ساحه نفوذ چین در منطقه نگرانی امریکا را در پی داشته اظهار نمود که این مسئله را نمی توان در مشکلات جاری کشور به خصوص در بعد داخلی نادیده گرفت.
این عضو ولسی جرگه همچنین نبود تعریف واحد و مشخص از دشمن را یکی دیگر از مسایلی دانست که باعث بروز و شدت جنگ های داخلی در کشور شده.
این نماینده ولسی جرگه فقر را نیز یکی از مواردی دانست که به عسکرگیری توسط گروه های تروریستی کمک می کند.
به گفته ابراهیمی گروه های تروریستی به آسانی با پرداخت 500 دالر از قریه ها و قریه های مفلس عسکر گیری می کنند و برای گروه های تروریستی که با قاچاق مواد مخدر و ذخایر داخلی افغانستان و از سویی هم حمایت بیرونی درآمدهای هنگفتی را به دست می‌آورند پرداخت 500 دالر کار بسیار آسانی است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار