- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آمارتروریست های داعش درغرب

براساس یک پژوهش آماری، اطلاعاتی در خصوص داعشی ها نشر شد.

بر اساس این پژوهش آماری، 18 فیصد از تروریست، خارجی بودند و تنها 8 فیصد از عملیات، به دستور مستقیم داعش صورت گرفته است.

در این پژوهش آماری که موضوع آن، عملیات تروریستی در غرب است، تاکید شده است که اکثر تروریست ها در اروپا و امریکا، نزدیک به سی سال سن دارند و به سبب ارتکاب تخلفاتی بی ارتباط به داعش، پروندۀ جنایی داشتند.

بر پایۀ این پژوهش، از زمان اعلام خلافت داعش در جون 2014 تاکنون، 51 عملیات تروریستی در 8 کشور غربی اتفاق افتاده است.

این پژوهش آماری، توسط پوهنتون جورج واشینگتنِ امریکا، بنیاد مطالعات سیاست بین المللی ایتالیا و مرکز ای.سی.سی.تی برای مبارزه با تروریزم در لاهه تهیه شده است.

در این پژوهش آماری تاکید شده است که فرانسه، بیش از سایر کشورهای غربی، مقصد این عملیات تروریستی بوده است و 17 عملیات تروریستی در این کشور اتفاق افتاده است. پس از آن امریکا با 16 مورد عملیات تروریستی و سپس جرمنی با 7 مورد عملیات تروریستی قرار دارند. این عملیات، توسط 65 تروریست صورت گرفتند.

شمار افرادی که مقامات قضایی، پیش از ارتکاب جرم، آن ها را می شناختند، بالغ بر 82 فیصد بود که از این تعداد، 57 فیصد، سوء پیشینۀ قضایی داشتند و از میان آن ها، 18 فیصد، قبل از ارتکاب جنایت، محبوس شده بودند. از این تعداد تروریست، 43 نفر، کشته و 21 نفر بازداشت شدند و یک نفر نیز موفق به فرار شد.

کم سن و سال ترینِ این تروریست ها، پسری 15 ساله بود و سالمندترینِ آن ها شخصی 52 ساله بود و به این ترتیب، میانگین سنی این تروریست ها 27 سال و سه ماه است. دو تن از این تروریست ها، زن بودند.

این پژوهش حکایت از آن دارد که 73 فیصد از مهاجمان، دارای تذکره مُـلکی بودند که ضد آن مرتکب عملیات تروریستی شدند و 14 فیصد از مهاجمان، دارای مجوز اقامت بودند و 5 فیصد نیز پناه جو یا پناهنده بودند. از این تعداد، 6 فیصد، به صورت غیرقانونی در کشورهای محل انفجار حضور داشتند و تعدادی از آن ها در انتظار اخراج از این کشور بودند.

در این پژوهش آماری خاطر نشان شده است که تنها 18 فیصد از مهاجمان، خارجی بودند و 8 فیصد از حملات به دستور مستقیم داعش صورت گرفته است.

این پژوهش همچنین تاکید می کند که 66 فیصد از تروریست ها با داعش تماس داشتند و بقیه، کسانی بودند که خودسرانه مرتکب جنایت شدند.