افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : یادداشت -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 31 ژانویه , 2018 لینک کوتاه خبر :

از طالبان تا داعش/ افغانستان به کدام سمت در حال حرکت است؟!

کشتار مردم بی گناه افغانستان

سالهاست که افغانستان از وجود تروریست ها رنج می برد و هر روز شاهد از دست دادن عزیزانش است. قتل و غارت توسط نیروهای خارجی از یک سو و جنایت های گروه های تروریستی ساخته آن ها از سوی دیگر!
داعش از دل آتش جنگ خاورمیانه پدید آمد و اجماعی از افراط گرایان جهان بدل به نیروی خشن با تکان دهنده ترین جنایت ها در سوریه، عراق و اینک افغانستان شد به طوری که جهان به خود تروریستی بدتر از طالب دید اما نیروهای شکست خورده داعش در سوریه و عراق به کجا انتقال یافتند و برای کدام هدف؟

پس از سه سال زمزمه های حضور داعش تا کشتارهای دسته جمعی از انتحاری و حمله این گروه از شرق و شمال تا پایتخت، حکومت به یکباره حضور داعش در افغانستان را رد و آن را شبکه حقانی اعلام کرد در حالی که انگشت اتهام همکاری های درونی با تروریستان همواره متوجه حکومت بوده و هست.

و با توجه به اینکه جنرال دوستم اولین مقامی بود که از حضور داعش در شمال خبر دارد و روسیه به تکرار در ماه های گذشته امریکا را متهم به انتقال این نیروها از سوریه و عراق به خاک افغانستان کرد، جاوید کوهستانی، کارشناس نظامی در گفتگو با اسپوتنیک از وجود بیش از 12 هزار داعش در شرق و شمال می گوید که توسط امریکا از طریق میدان هوایی شیندند جابه جا شده است.

جبهه های نبرد با شکست اردوی ملی بدل به قتل گاه نظامیان می شود در حالی که طالب و داعش برخوردار از امکانات نظامی با پیشرفته ترین مهمات از سوی عوامل درون حکومتی زیرا قومیت و قبیله گرایی در رهبری نیروهای امنیتی سبب ابهام در دوست و دشمن شده و روابط تنگاتنگ با گروه های تروریستی.

نهاد استخبارات در کشور به طور گسترده در حال فعالیت است اما نه برای شکست عملیات تروریستان بلکه در جهت حذف و ترور مهره های دردسرساز حکومت و به زوال کشاندن رهبران جهادی آنهم توسط ارگ نشیانی که در راس امنیت ملی قرار دارند و حتی اشرف غنی خود را ناتوان از برکناری آنان عنوان می کند.

در این میان، سران دولت ها به دلیل تبارطلبی برای قدرت انتخاب و از آنجایی که با تقلب و معامله به حکومت می رسند همان مهره های دست نشانده ای مطیع امر امریکا و غرب می شوند و حامی طالب و داعش.

زمانیکه روسای امنیت ملی با سوابق تاریک از نفوذی های طالبان در کنار روابط تنگاتنگ با اسلام آباد هستند چگونه می توان از حکومت، انتظار امنیت و نبرد با تروریستان را داشت و ایستاده‌گی در برابر سیاست شوم جابه جایی داعش توسط امریکا؟

حزب اسلامی که در کنار حکومت مشروعیت سیاسی و اجتماعی کسب کرد، تامین کننده دو هزار نیرو برای جنگ عربستان در یمن بود که به سوریه و عراق فرستاده شدند و در بازگشت به کشور با نام و هویت در ارتباط با مقام های حکومت بوده اند.

و اگر حکومت از شبکه حقانی نام می برد و داعش را رد می کند به دلیل سردرگمی های ارگ می باشد که در راستای فساد راهی جز جذب ناکارآمدترین مقام ها و حذف رهبران قومیتی و افرد با صلاحیت ندارد، غنی برای کلان نمایی دستاوردهای حکومت به ارقام دروغ تکیه می کند و مسوولان امنیتی نیز بی خبر از آنچه در کشور می گذرد با اتهام و فریب کسب درامد می کنند.

این در حالی است که ناامنی های گسترده از شرق تا شمال و وقوع رویدادهای تکان دهنده که از مردم قربانی می گیرد با بی تفاوتی حکومت مواجه است، رهبران پشتون با نفرت از باقی قومیت ها مامنی جز طالب و توسل به پاکستان نمی یابند و این بزرگترین ضربه و مهلک تر از هر دخالت خارجی برای کشور و ملت می باشد.

میدان هوایی شیندند برای جابه جایی داعش استفاده می شود و بیش از 12 هزار نیروی این گروه در کشور حضور دارند و مشغول عسکرگیری، قاچاق مواد مخدر، غارت معادن و نفوذ در باقی مناطق استند اما حکومت چه می کند؟ عبدالله دلخوش به الطاف جامعه جهانی در سپیدار به سر می برد و غنی از عطا و باقی رهبران جهادی برای خود دشمنی ویران کننده ساخته و در برابر قدرت یابی طالب و گسترش داعش آشکارا آن را رد می کند اما در خفا عاجزانه خود را تهی از اختیار و تنها دست نشانده می نامد.
براستی افغانستان به کدام سمت در حال حرکت است؟!

  1. ناصر کاظمی :

    مردم وملت افغانستان به نام افغان متهدشدندوملت رانجات بدهندازدست موزدوران خارجی

  2. عبدالواسع بهار محتسب ذاده :

    Nabi Karimi

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار