- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

داعش جزوی از نیروهای امریکایی در افغانستان است!

داعش امریکایی [1]

به گزارش خبرگزاری افغان تلکس، گروه تروریستی داعش درست همانند نیروهای نظامی امریکا اهداف واشینگتن در افغانستان و منطقه را دنبال می‌کند!
احمدسعیدی دپلومات پیشین و کارشناس افغان تصریح کرد امریکا از گروه تروریستی داعش در افغانستان و سایر کشورهای منطقه حمایت می‌کند.

این کارشناس افغان به اسپوتنیک گفت: امریکا از تروریزم من‌حیث ابزار جنگ علیه رقبای سیاسی و نظامی خود در منطقه استفاده کرده است.

وی افزود: امریکا بیشتر گروه‌های تروریستی را حمایت می‌کند و تنها تروریست‌هایی را هدف قرار می‌دهد که در راستای اهداف واشینگتن عمل نکنند.

سعیدی اظهار داشت: امریکا مراکز گروه تروریستی داعش در شمال افغانستان را هدف قرار نمی‌دهد و به انتقال جنگجویان داعش از عراق و سوریه به افغانستان کمک می‌کند.

کارشناس افغان تاکید کرد امریکا با داعش سر جنگ ندارد و نیروهای امریکایی تنها به هدف مبارزه با طالبان به صورت مستمر در افغانستان افزایش یافته است.

دپلومات پیشین افغان خاطرنشان کرد امریکا تلاش می‌کند تا با استفاده از گروه تروریستی داعش در شمال افغانستان کشورهای آسیای مرکزی و سرحدات روسیه را ناامن کند.

وی افزود: به همین منظور روند انتقال جنگویان داعشی از عراق و سوریه به افغانستان جریان دارد و این تروریست‌ها از طریق پاکستان به کشورمان منتقل می‌شوند.

این در حالی است که بارها نماینده گان ولسی جرگه، مقامات محلی و برخی از کشورهای منطقه نیز امریکا را به حمایت از گروه تروریستی داعش در افغانستان متهم کردند.