- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت بحرین حکومتی استبدادی است

 بحرین

شیخ «حسین الدیهی» معاون سرمنشی جمعیت «الوفاق» اعلام کرد انحلال این جمعیت منعکس‌کننده تفکر استبدادی و واقعیت کنونی حاکم بر بحرین است.

بر اساس راپور وبگاه «العهد»، الدیهی در ادامه گفت: نظام، توجیهات قانونی و حتی سیاسی برای انحلال جمعیت الوفاق ندارد خصوصا اینکه این جمعیت با کسب 64 فیصد آرای بحرینی‌ها در انتخابات 2006 و نیز 2010 نماینده انتخاب‌شده مردم شد.

وی سپس افزود: مخفی نیست که درگیری حقیقی میان پلان استبدادی فردی و پلان ملتی که خواستار دموکراسی و عدالت و ایجاد یک دولت مبتنی برقانون هستند، در جریان است و کشور امروز به دلیل برتری پلان استبدادی با زبان خون و آتش و مرمی آنهم تحت عناوین امنیت و قانون به لبه پرتگاه رسیده است.

الدیهی تاکید کرد: ما در برابر یک پروژه طایفه‌ای که به دنبال نابودی شیعیان است، قرار گرفته‌ایم و انحلال الوفاق بخشی از این دوسیه نابودگر است.

محکمه بحرین یکشنبه (دو روز قبل) حکم نهایی انحلال الوفاق را صادر کرد.