- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ارتباط بسیار نزدیک رییس‌جمهور موقت برزیل با سازمان‌های اطلاعاتی امریکا

مایکل تمر

 

ویکی‌لیکس سندی مربوط به سال ۲۰۰۶ نشر کرده که نشان می‌دهد «مایکل تمر» رییس‌جمهور موقت برزیل، «خبرچین» سازمان اطلاعات مرکزی امریکا بوده است.

 

در حالی که بحران سیاسی در برزیل بر سر برکناری دیلما روسف ادامه دارد، ویکی‌لیکس اسنادی نشر کرده که نشان می‌دهد رییس‌جمهور موقت کنونی این کشور، با سازمان‌های اطلاعاتی امریکا ارتباط داشته است.

 

به دنبال حکم مشرانو جرگه برزیل به تعلیق دیلما روسف از ریاست جمهوری این کشور، بحران در این کشور امریکای لاتین شدت گرفت.

 

پس از این حکم، «مایکل تمر» معاون رییس‌جمهور برزیل من‌حیث رییس‌جمهوری موقت این کشور زمام امور را بدست گرفته است.

 

به گزارش راشا تودی، حالا سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» دو سند به تاریخ 11 جَنیوری و 21 جون سال 2006 نشر کرده کهنشان می‌دهد «تمر» خبرچین سازمان اطلاعات امریکا بوده است.

 

گفته می‌شود که تمر از طریق کانال تلگرام با سفارت امریکا در برزیل مرتبط شده و اطلاعات حاوی محتوای «محرمانه» و «تنها برای استفاده دولتی» بوده است.

 

در یکی از سندها، ‌رییس‌جمهوری موقت کنونی برزیل اطلاعاتی حاوی تحلیل وضعیت سیاسی این کشور در زمان ریاست جمهوری لولا داسیلوا را ارسال کرده که یکی از دریافت کنندگان این اطلاعات، «مرکز قومندانی جنوبی امریکا» بود.