- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز مسابقات یک روزۀ تیم انکشافی کرکت با تیم حبیب بانک پاکستان

کرکت

 

مسابقات یک روزه تیم انکشافی کرکت بورد افغانستان با تیم حبیب بانک پاکستان روز گذشته آغاز شد.

 

عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان گفت، تیم انکشافی کرکت کشور قبل از این با تیم حبیب بانک پاکستان “اچ بی ال” دو مسابقۀ چهار روزه را انجام داده که یک آن با نتیجۀ تساوی پایان یافت و دیگر آن را برنده شده است.

 

تیم انکشافی کرکت افغانستان با تیم حبیب بانک پاکستان چهار مسابقۀ یک روزه در کابل انجام می‌دهد.