- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

1880 خانواده در کندز بیجا شده اند!

به اساس گزارش ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز، در اثر سقوط ولسوالی قلعه زال آن ولایت، یک هزار و 880 خانواده بیجاشده اند.

 

بیشتر این خانواده ها از محلات اصلی شان به قریه های نزدیک که از امنیت بهتر برخوردا اند، برخی به شهر کندز، شیرخان بندر و ولسوالی امام صاحب آن ولایت بیجا شده اند.

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز به منظور رسیدگی عاجل به خانوادهای بیجاشده و رفع نیازمندی های اولیه شان، در جلسه اضطراری با موسسات ملی و بین المللی کمک کننده خواهان کمک عاجل این ادارات به بیجاشدگان اخیر گردیده و قرار شد که به زودی تیم مشترک از ریاست امور مهاجرین و ادارات کمک کننده جهت سروی و توزیع کمک به ساحه اعزام گردند.

 

انتظار می رود که با ادامه و تشدید جنگ ها در ولسوالی قلعه زال، رقم بیجاشدگان افزایش یافته و با بهبودی وضعیت، این رقم با برگشت بیجاشدگان کاهش یابد.