- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

گرانی، شیرینیِ عید را از مردم گرفت!

بازار کابل

مردم نسبت به افزایش قیمت در بازارهای کشور در آستانۀ عید، شکایت دارند.

شماری زیادی از باشنده گان کشور خاصتاً باشندگان شهر کابل از افزایش قیمت مواد خوراکه و میوه‌های خشک با نزدیک شدن روزهای عید سعید فطر به شدت شکایت دارند.

این باشنده گان مدعی اند که قیمت مواد اولیه و میوه های عیدی با نزدیک شدن عید فطر دو برابر شده است.

آنان می گویند که حکومت توانایی کنترول بازارهای کشور را ندارد و این مساله سبب شده تا فروشنده گان خودسرانه قیمت مواد خوراکه و میوه های خشک را افزایش دهند.