- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیر احیا وانکشاف دهات با بزرگان پکتیکا دیدار کرد

درانی و بزرگان پکتیکا

وزیر احیا وانکشاف دهات با بزرگان ومتنفذین ولایت پکتیکا دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات تنی به نماینده گی از دیگران از کارکرد های وزارت احیا وانکشاف دهات در روستاهای کشور از جمله ولایت پکتیکا قدر دانی نموده، را جع به مشکلات محیطی شان صحبت نموده از وزیراحیا وانکشاف دهات خواست تا از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی، که قراراست درماه حمل سال آینده به کارعملی آغاز کند پروژه های اساسی وعاید افزا را تطبیق نماید .

نصیراحمد «درانی» وزیر احیا وانکشاف دهات ضمن استماع پیشنهادات مردم، از اعمار پروژه های دراولویت درمناطق مختلف ولایت پکتیکا طبق پلان و پروگرام های بعدی برنامه ها، پروژه های مورد نیاز باشنده گان ولسوالی ارگون نیز ساخته خواهد شد.