- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مبارزه با فساد از اولویت های وزارت امورداخله است…

فساد

 

معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله گفت: مبارزه با فساد یکی از اولویت های وزارت امورداخله بوده و رهبری این وزارت دراین راستا تلاش همه جانبه میورزد تا با این پدیده بگونه جدی مبارزه نماید.

 

در جلسه کمیته بودجه مالی سال 1397 که به اشتراک معینان روئسای عمومی و جنرالان وزارت امورداخله در آن وزارت برگزار گردیده بود، سترپاسوال عبدالرحمن رحمن معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله پیرامون مصرف بودجه سال مالی 1397صحبت نموده گفت که در بودجه سال مالی 1397 اصل شفافیت در نظر بوده و به اساس پلان های منظور شده به گونه شفاف و دقیق بودجه سال مالی 1397 به مصرف خواهد رسید.

 

وی تصریح کرد که مبارزه با فساد یکی از اولویت های وزارت امورداخله بوده و رهبری این وزارت دراین راستا تلاش همه جانبه میورزد تا با این پدیده بگونه جدی مبارزه نماید.

 

معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله به مسولین هدایت داد تا در جهت مصرف بودجه سال مالی 1397 تمام احتیاجات تثبیت شده را در نظر گرفته و با یک هماهنگی کامل با مسولین مرکز و ولایات بودجه تعین شده را بطور شفاف به مصرف برسانند.

 

سپس عبدالحمید طهماسی معین تامیناتی وزرات امورداخله پیرامون کارکرد و پشرفت ها در بخش تامینات صحبت نموده افزود که بودجه سال 1397 به گونه شفاف و درست با در نظرداشت تمام احتیاجات از نقطه صفری عملی خواهد گردید.