- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدارغنی با سکتور خصوصی، صنعتکاران، متشبثین وسرمایه گذاران

سکتور خصوصی

روزگذشته رئیس‌جمهور با نمایندگان سکتورخصوصی، صنعتکاران، متشبثین و سرمایه گذاران دیدارو گفتگو کردند.

در این دیدار ابتدا، خانجان الکوزی به نمایندگی از سکتور خصوصی صحبت کرده، به خاطر حادثۀ تروریستی اخیر به رئیس جمهور و شهروندان کشور تسلیت گفت و از توجه رئیس جمهور نسبت به سکتور خصوصی قدردانی کرد.

وی گفت که ازاثر حملۀ تروریستی دشمنان مردم افغانستان، شماری از شهروندان شهید و مجروح گردیدند که در حقیقت این حمله به سکتور خصوصی بود. الکوزی علاوه کرد که براساس ارزیابی های نخستین، به سرمایه گذاران و متشبثین، حدود ۳۰ میلیون دالر خسارت وارد شده است.

الکوزی با اشاره به برپا نمودن خیمه های تحصن در شهر کابل گفت: این حرکت مدنی و مردمی نیست که برخی ها بخاطر حقوق خود، حقوق مردم را متضرر و زیر پا نمایند. وی اضافه کرد که سکتور خصوصی از اثر برپایی این خیمه ها، همه روزه دو میلیون دالر صدمه اقتصادی می بیند.

وی بر حل مشکل متذکره از راه های قانونی و معقول آن تأکید کرده اظهار داشت که ناامنی، اختطاف، بندش راه از سوی پاکستان، مداخله افراد در امور گمرکات و آزار و اذیت تجار از سوی شماری از نمایندگان شوراهای ولایتی، از مشکلات اساسی سکتور خصوصی است که برای حل آنها باید اقدام شود.

شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیۀ سراسری صنایع افغانستان صحبت کرده گفت که صنعتکاران افغان، برنامه های شانرا با برنامه های ملی و اقتصادی دولت هماهنگ نموده اند و برنامه اقتصادی ملی حکومت باید هرچه زودتر تطبیق گردد.

وی تلاش های حکومت به ویژه رئیس جمهورغنی را در زمینۀ رشد صنعت و تجارت افغانستان قابل قدر دانسته گفت که اتصال افغانستان به شمول چین با کشورهای منطقه، برای رشد سرمایه گذاری و به صنعتکاران و متشبثین افغان،تسهیلات و زمینه های زیادی را فراهم کرده است.

سپس، شیرین رحمانی رئیس عملیاتی شرکت مخابراتی روشن گفت که در حادثۀ تروریستی اخیر در کابل، ۳۳ تن از کارمندان شرکت روشن شهید و ۸۸ تن دیگر مجروح گردیدند و به این شرکت، پنج میلیون دالر خسارت واردشده است.

رحمانی پیشنهاد کرد که دولت، خود و یا از طریق موسسات بین المللی به منظور جبران خسارات وارده با شرکت مخابراتی روشن کمک نماید. وی افزود که دولت، مالیه معقول را وضع و همچنان در زمینۀ تأمین امنیت شرکت ها و سرمایه گذاران توجه جدی نماید.

فهیم هاشمی رئیس شبکۀ تلویزیون “یک” در صحبت هایش گفت که در روز حادثه در حالیکه خبرنگاران و کارمندان این تلویزیون زخمی بودند، به کار اطلاع رسانی ادامه دادند. وی از رئیس جمهورغنی بخاطر حمایت از آزادی بیان و تشویق خبرنگاران، تشکری کرد.

هاشمی بیان داشت که از اثر حادثۀ تروریستی اخیر کابل، به شبکۀ تلویزیون “یک” سه و نیم میلیون دالر خسارت وار شده است. وی گفت که از طریق کمک و یا قرضه، به بودجه خاص نیاز است تا ساختمان، استدیو و دفتر شبکۀ “یک” که آسیب جدی دیده  اند، دوباره بازسازی شوند.

سلیم امید رئیس اجرائیه عزیزی بانک، از توجه رئیس جمهور کشور به سیستم های مالی و بانکی افغانستان تشکری کرده گفت که از اثر حادثۀ اخیر کابل، ۱۵۰ تن از کارمندان آن بانک مجروح گردیدند و دفتر مرکزی شان تخریب شده است، اما با وجود آن هم عزیزی بانک ارائه خدمات را به شهروندان متوقف نکرد.

وی پیشنهاد کرد که روابط بانک های خارجی و بانک های خصوصی داخلی دوباره احیا شود، کاغذپرانی از بانک ها کم و برای حل قضایای حقوقی، محکمۀ خاص ایجاد گردد.

سید محمد شاه آغا رئیس هوتل کابل ستار گفت:هوتل مذکور به ارزش ۲۰ میلیون دالر اعمار گردیده بود که از اثر حادثۀ تروریستی اخیر، حدود شش میلیون دالر خسارت دیده است. وی از دولت خواست تا بخاطر بازسازی بخش های آسیب دیده  این هوتل، کمک مالی نماید.

داکتر دلاور رئیس شفاخانۀ خصوصی رویال گفت که شفاخانۀ مذکور در بخش های قلب و داخله در سطح کشور خدمات قابل ملاحظۀ را به شهروندان ارائه می نمود که از اثر حادثۀ تروریستی اخیر، به گونۀ کامل تخریب شده است.

رئیس جمهور کشور پس از استماع صحبت های اشتراک کننده گان، یکبار دیگر به شهدای حادثۀ تروریستی کابل جنت فردوس، به مجروحین آرزوی صحتمندی و به خانواده های آنان صبر مسألت نمود.

رئیس جمهورغنی گفت: دشمنان مردم افغانستان خواستند با انجام این حملۀ تروریستی، در کنار مردم ما دیپلمات های خارجی مقیم افغانستان را هدف قرار دهند و همچنان مانع برای برگزاری کنفرانس “پروسۀ کابل” که دستاورد مهم افغانستان بود، قرار گیرند.

رئیس جمهور افزود که حملۀ تروریستی اخیر، حمله به اقتصاد ما بود و باعث خسارات جانی و مالی زیادی به شهروندان کشور گردید. وی اظهار داشت که حکومت راه های کمک و قرضه‌ها را  به سرمایه گذاران و متشبثین که خسارت مالی دیده اند، جستجو می نماید.

رئیس جمهور بخاطر حل مشکل شبکۀ تلویزیون “یک” گفت: آن شبکه عندالموقع میتواند از تعمیر تلویزیون ملی افغانستان استفاده کند. وی افزود که حکومت آماده است بخاطر حل مشکل عاجل شفاخانۀ رویال، قسمتی از شفاخانۀ دولتی را برای ارائه خدمات صحی، به دسترس آن شفاخانه قرار دهد.

رئیس جمهور گفت، در مشوره با سکتور خصوصی برای سرمایه گذران و متشبثین ساحه خاص درنظر گرفته خواهد شد و از آنان خواست تا در این خصوص نظریات خود با حکومت شریک بسازند. او افزود، برای تامین امنیت این ساحه تدابیر خاص اتخاذ خواهد شد.

محمداشرف غنی گفت، نظام شهری ما باید مدنی شود و در هفته جاری با اقشار مختلف در مورد نظم، مصوونیت و امنیت شهر کابل مشوره خواهد کرد. او افزود، در مورد تطبیق قانون، اجماع مردمی وجود دارد و از همه می خواهم که از طریق منبر، رسانه ها و راه‌های ممکن دیگر در این مورد صدا بلند کنند.

رئیس جمهور با تاکید گفت، شهر کابل نمایندگی از یک ملت عظیم می کند و باید حدود مدیریت آن به شکل اساسی واضح و کابل برای زندگی مصوون تر و مورد اعتماد مبدل شود. وی افزود، برنامه امنیتی شهر کابل به حمایت و اجماع شما از روی کاغذ به عمل پیاده خواهد شد.

رئیس جمهور غنی گفت، پلان امنیتی شهر کابل نه برای تقابل با کسی، بلکه برای تصفیه و تامین امنیت شهر کابل ساخته شده است، چون با امن شدن کابل، تمام کشور در آسایش خواهد بود.

محمداشرف غنی گفت، با تلاش های حکومت مشکلات در بخش تجارت با ازبکستان از میان برداشته خواهد شد و تجارت ما با این کشور به بیشتر از یک میلیارد دالر خواهد رسید. وی افزود، با گسترش خط آهن و ساخت بنادر علاوه بر انکشاف تجارت افغانستان، برای تجار افغان سهولت های بیشتر ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور گفت، حکومت به منظور توسعه روابط تجاری با کشورهای تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، چین و هند در حال مذاکره است و در این بخش با بسیاری از کشورها به توافق و همکاری های دوجانبه رسیده ایم.

رئیس جمهور غنی از نمایندگان سکتور خصوصی و متشبثین برای ایجاد کار و امیدواری برای مردم ابراز تشکری کرد. وی افزود که یک نشست شورای عالی اقتصادی به صنعتکاران و یک نشست به تاجران اختصاص داده خواهد شد تا فیصله های صورت گرفته به هدف حل مشکلات آن ها عملی شوند.