- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دولت از حقوق انسانی مظنونان دفاع کرد!

قانون

براساس گزارشات رسیده دولت پلان قانون منع شکنجه مظنونان را تصویب کرده است.

به نقل خبرنامه دفترمطبوعاتی محمد سروردانش، معاون دوم ریاست جمهوری، پلان قانون منع شکنجه، تعدیل در چند ماده قانون‌های تیل و گاز، معادن، خدمات ملکی، معاهدات و میثاق‌های بین المللی و نیز اضافه شدن مواد اصلاحی در قانون سازمان‌های اجتماعی که از سوی وزارت عدلیه به کابینه پیشنهاد شده بود در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است.

در خبرنامه گفته شده: تعدیلات پیشنهادی در برخی از مواد قانون تیل و گاز و قانون معادن نیز به جلسه ارایه شد که پس از بحث و بررسی لازم، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین تعدیل پیشنهادی در ماده چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل ماده های سوم، چهارم و ششم قانون معاهدات و میثاق های بین المللی نیز مورد بحث قرار گرفته و تأیید شد. چگونگی ایراد پیشنهادی در قانون جمعیت ها نیز که طبق اجندا، ازسوی مسؤلان وزارت عدلیه به جلسه ارایه گردید نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

این کمیته در ضمن، قانون‌های ستندرد، تعدیل قانون حمایت از رقابت که از سوی شورای ملی فرستاده شده بود را بررسی کرده و برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده است.

مطابق پلان قانون منع شکنجه، شکنجه و اذیت مظنونان از مراحل بازداشت و طی مراحل محاکمه‌ آنها منع شده و در صورتی‌که شکنجه شوند می‌توانند شکایت کنند و به شکنجه‌گران مجازات تعین شده است.

گفته شده هدف از پلان این قانون، دفاع از حقوق انسانی متهمان و مظنونان بوده است.