افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 12 جولای , 2017 لینک کوتاه خبر :

دلِ مهاجران در تورخم شاد شد!

495 مهاجر افغان، حین ورودشان از پاکستان، در تورخم از کمک های بشری مستفید گردیدند.

این مهاجران اعضای 110  خانواده بودند که روز گذشته بصورت داوطلبانه به کشور عودت نمودند.

در میان بازگشت کنندگان یادشده 266 نفر بدون مدرک و 229 نفر دارای مدرک حضور داشتند که از طریق مسیر تورخم دوباره به وطن شان برگشته اند.

همه ای بازگشت کنندگان دارای مدرک از سوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان(UNHCR) مقیم افغانستان و همه ای بازگشت کنندگان بدون مدرک از سوی اداره سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) بسته های کمک بشری دریافت کردند.

به عودت کننده دارای مدرک 200 دالر و به هر عودت کننده بدون مدرک حدود 31 دالر مساعدت شده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار با همکاری اداره (IOM) به 130 خانواده عودت کننده دیگر که در سال جاری از پاکستان به کشور برگشته اند، مساعدت نموده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار