- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

توزیع بسته های کمکی برای بیش از 60 خانواده بیجاشده در ولایت غور

بیجا شده

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان امور مهاجرت (IOM) برای 65 خانواده که از بخش­های نا امن ولسوالی­های لعل سرجنگل، دولت یار، دلینه، شهرک و حومه­های شهر فیروز به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود .

برای هر یک از این خانواده ها، کمک های هم­چو 2 بوجی آرد، 2 بوجی برنج، 10 کیلو روغن، 10 کیلو ماش، 5 کیلو بوره، 4 کیلو چای، 2 عدد بشکه آب خوری، 2 عدد دیک نان پزی و یک عدد پکنیک گاز توزیع صورت گرفت .