افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 19 ژوئن , 2017 لینک کوتاه خبر :

تدویر ورکشاپ‌های آموزشی کارمندان اجتماعی

ورکشاپ‌های نظری

وزارت احیا و انکشاف دهات، ورکشاپ‌های آموزشی کارمندان اجتماعی خویش را توسط مؤسسه‌های همکار ملی و بین‌المللی خود آغاز کرد…

به خاطر اجرای بهتر امور کاری توسط کارمندان برنامه‌ی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات، این برنامه برنامه‌های آموزشی‌ای را راه‌اندازی کرده که بر بنیاد آن،‌ کارمندان به صورت نظری و عملی،‌ تطبیق پروژه‌های برنامه‌ی میثاق شهروندی را بهتر می‌آموزند.

برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات ورکشاپ‌های آموزشی کارمندان اجتماعی خویش را توسط مؤسسه‌های همکار ملی و بین‌المللی خود آغاز کرده است. این ورکشاپ‌ها به گونه‌ی نظری و عملی می‌باشند و در ختم این کارگاه‌های آموزشی،‌ کارمندان آموزش‌یافته، کارهای عملی خویش را در سراسر کشور آغاز می‌کنند.

ورکشاپ‌های یادشده یک پروسه اجتماعی می‌باشد که از آگاهی‌دهی برنامه آغاز و پلان انکشافی روستا را نیز در بر می‌گیرد.

برنامه‌ی میثاق شهروندی جای‌گزین برنامه‌ی همبستگی ملی شد و قرار است پس از پایان کار استخدام و ارتقای ظرفیت کارمندان،‌ به کار تطبیق پروژه‌ها آغاز کند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار